Preskočit na obsah

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov r. 2017


SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA >= 2t/ hod - KOMUNÁLNY ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE  
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 32,7 Stiahnite si plné znenie dokumentu 320 kB  
Kosit, a.s. Košice 10 Stiahnite si plné znenie dokumentu 40 kB  SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA >= 2t/ hod - PRIEMYSELNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA
(t/h)
KAPACITA SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE
Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 3,7 28 500 t/r (20 % kal) Stiahnite si plné znenie dokumentu 376 kBSPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - KOMUNÁLNY ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) KAPACITA POZNÁMKA
FCC Slovensko, s. r. o. Kysucké Nové Mesto 0,4 1500 t/rok od 10/2009 je v trvalej prevádzkeSPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - PRIEMYSELNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA
(t/h)
KAPACITA POZNÁMKA SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE
Duslo, a.s. Šaľa 1,26 10 000 t/rok
30,5 t/deň
  Stiahnite si plné znenie dokumentu 72 kB
Light Stabilizers, s.r.o. Strážske 0,18      
Fecupral, s.r.o. Prešov 0,15   každý rok má v letnom období odstávku 2 mesiace  
Archív SB, s.r.o. Liptovský Mikuláš 0,1458 3500 kg/deň v trvalej prevádzke od 4/2012  SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - NEMOCNIČNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) KAPACITA POZNÁMKA
Nemocnica s poliklinikou Bojnice 0,05 1200kg/deň  
Univerzitná nemocnica Bratislava 0,337   prevádzka ukončená z dôvodu neplnenia emisných limitov k 31.12.2011, pripravuje sa rekonštrukcia
Univerzitná nemocnica Martin 0,098 336 t/rok v trvalej prevádzke od 7. 7. 2010
Nemocnica s poliklinikou Myjava 0,06 500 kg/deň mimo prevádzky
Fakultná nemocnica Nitra 0,06 1200 kg/deň od októbra 2008 mimo prevádzky, nedodržaný emisný limit (EL prekročený pre ťažké kovy - Hg, As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V)
Fakultná nemocnica Trenčín 0,12   od 1. 8. 2016 nie je spaľovňa prevádzke
Fakultná nemocnica Trnava 0,12 280 t/rok od 3. 11. 2017 mimo prevádzky

 


SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - ODPAD: KAFILÉRNE TUKY

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) POZNÁMKA
VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 0,44 mimo prevádzky

 

ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE MAXIMÁLNE MNOŽSTVO SPOLUSPAĽOVANÉHO ODPADU SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE POZNÁMKA
CRH, a.s. Rohožník rotačná pec portlanský cement 32 t/h
rotačná pec – biely cement – 2,5 t/h
Stiahnite si plné znenie dokumentu 194 kB  
Turňa nad Bodvou tuhé alternatívne palivo –9 t/h Stiahnite si plné znenie dokumentu 505 kB  
Carmeuse Slovakia, s.r.o Košice - Šaca rotačná pec 1, 2, 3, 4 – tuhé alternatívne palivo - 7,2t/h Stiahnite si plné znenie dokumentu 3,7 MB v trvalej prevádzke od 1. 5. 2012
Cemmac, a.s. Horné Sŕnie nebezpečné odpady – 5500 t/rok
nie nebezpečné odpady – 60 000 t/rok
Stiahnite si plné znenie dokumentu 10,8 MB  
Považská cementáreň, a.s. Ladce nebezpečné odpady – 5 t/hod, 10 000 t/rok
nie nebezpečné odpady – 80 000 t/rok, z toho:
a) povolené zložky spoluspaľovaných tuhých upravených odpadov – 12 t/hod, 70 000 t/rok
b) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov na biologickej báze – 9 t/hod, 35 000 t/rok
c) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov na živočíšnej báze –9 t/hod, 50 000 t/rok
d) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov charakteru práškového uhlia – 6 t/hod, 25 000 t/rok
e) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov na báze gumy – 4 t/hod, 10 000 t/rok
Stiahnite si plné znenie dokumentu 545 kB  
Mondi SCP, a. s. Ružomberok 28 501 t. vzd.s./rok Stiahnite si plné znenie dokumentu 274 kB od 15. 4. 2015 v trvalej prevádzke