Preskočit na obsah

Činnosti

 

P. číslo

Pod uvedenú činnosť sa  zahŕňa aj čistenie  nástrojov  a vybavenia zariadenia (napr. striekacích pištolí), nie však čistenie výrobkov, ak nie v príl. Č. 6 vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z. je uvedené inak

I.

Polygrafia

Ia

 - tepelný rotačný ofset

Ib

 - publikačná rotačná hĺbkotlač vrátane kníhtlače

Ic

 - ostatné rotačné hĺbkotlače 

Id

 - flexografia

Ie

 - rotačná sieťotlač na textil, kartón a lepenku 

If

 - lakovanie a lepenie

Ig

 - laminovanie

II.

Odmasťovanie a čistenie povrchov

IIa

 - s obsahom VOC  podľa § 26 ods. 1

IIb

 - s obsahom VOC  iných ako podľa § 26 ods. 1

III.

Chemické čistenie odevov

IV.

Nanášanie náterov 

IVa

 - na kovy, plasty, textil, tkaniny, fólie, papier 

IVb

 - na drevené povrchy

IVc

 - na kožu

V.

Nanášanie náterov na cestné vozidlá

Va

 - priemyselná výroba automobilov s prahovou spotrebou organických   rozpúšťadiel ≥ 15 t/rok

Vb

 - povrchová úprava cestných vozidiel (okrem činností Va  a Vc)

Vc

 - autoopravárenstvo

VI.

Nanášanie náterov  na navíjané pásy z kovových materiálov

VII.

Povrchová úprava navíjaných drôtov

VIII.

Nanášanie lepidla

IX.

Výroba obuvi

X.

Výroba náterových zmesí, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel

XI.

Výroba farmaceutických produktov

XII.

Výroba a spracovanie gumy

XIII.

Extrakcia rastlinných olejov, živočíšnych tukov a  rafinácia rastlinných  olejov

XIV.

Impregnácia dreva

XV.

Laminovanie dreva a plastov