Preskočit na obsah

Štúdia o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá

Celá štúdia
Úvod k štúdii o najlepších dostupných technikách (pdf, 1,3 MB)
Skratky (pdf, 1 MB)
  • Všeobecné pravidlá pre BAT
  • Koncové odlučovacie techniky
Prehľad najlepších dostupných technológií pre dané činnosti
Tepelná ofsetová rotačná tlač (pdf, 1,7 MB)
Publikačná rotačná hĺbkotlač (pdf, 1,7 MB)
Rotačná hĺbkotlač (pdf, 1,7, MB)
Flexografia (pdf. 1,7 MB)
Rotačná sieťotlač (pdf, 1,7 MB)
Nanášanie lakov a lepidiel ako činnosť spojená s tlačou (pdf, 1,7 MB)
Laminovanie spojené s tlačou (pdf, 1,7 MB)
Odmasťovanie a čistenie povrchov (pdf, 1,7 MB)
Výroba nových automobilov so spotrebou <15 t /rok a následná povrchová úprava vozidiel (pdf, 1,3 MB)
Nanášanie náterov v automobilovom priemysle, výroba nových automobilov (pdf, 1,4, MB)
Natieranie kovových pásov a zvitkov (pdf, 1,0 MB)
Nanášanie náterov na ostatné kovové predmety (pdf, 1,0 MB)
Nanášanie náterov na plasty, textil, tkaniny, film a papier (pdf, 1,9 MB)
Povrchová úprava drôtov (pdf, 1,0 MB)
Nanášanie náterov na drevené povrchy (pdf, 1,0 MB)
Chemické čistenie (pdf, 1,0 MB)
Impregnácia dreva (pdf, 1,2 MB)
Nanášanie náterov na kožu (pdf, 1,0 MB)
Výroba obuvi (pdf, 1,2 MB)
Laminovanie dreva a plastov (pdf, 1,0 MB)
Nanášanie lepidla (pdf, 1,1 MB)
Výroba náterových zmesí, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel (pdf, 1,2 MB)
Výroba a spracovanie gumy (pdf, 1,0 MB)
Extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov (pdf, 1,0 MB)
Výroba farmaceutických výrobkov (pdf, 1,3 MB)