Preskočit na obsah

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov r. 2012


SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA >= 2t/ hod - KOMUNÁLNY ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE  
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 32,7 Stiahnite si plné znenie dokumentu 133 kB  
Kosit, a.s. Košice 10 Stiahnite si plné znenie dokumentu 36 kB  SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA >= 2t/ hod - PRIEMYSELNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA
(t/h)
KAPACITA SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE
Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 3,7 28500 t/r(20% kal) Stiahnite si plné znenie dokumentu 2,2 MBSPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - KOMUNÁLNY ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) KAPACITA POZNÁMKA
A.S.A. Slovensko, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 0,4 1500 t/rok od 10/2009 je v trvalej prevádzkeSPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - PRIEMYSELNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA
(t/h)
KAPACITA POZNÁMKA
Duslo, a.s. Šaľa 1,26 10 000 t/rok
30,5 t/deň
 
Chemko Light Stabilizers, s.r.o. Strážske 0,18    
Fecupral, s.r.o. Prešov 0,15   každý rok má v letnom období odstávku 2 mesiace
Archív SB, s.r.o. Liptovský Mikuláš 0,1458 3500 kg/deň V trvalej prevádzke od 4/2012SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - NEMOCNIČNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) KAPACITA POZNÁMKA
Nemocnica s poliklinikou Bojnice 0,05 1200kg/deň  
Univerzitná nemocnica Bratislava 0,337   prevádzka ukončená z dôvodu neplnenia emisných limitov k 31. 12. 2011, pripravuje sa rekonštrukcia
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 0,12   v trvalej prevádzke od roku 2009
CO - Medika, s.r.o. Galanta 0,04   Od 1. 8. 2010 nie je spaľovňa v prevádzke.
Univerzitná nemocnica Martin 0,098 336 t/rok v trvalej prevádzke od 7.7.2010
Nemocnica s poliklinikou Myjava 0,06 500 kg/deň od 1. 7. 2011 je v trvalej prevádzke
Fakultná nemocnica Nitra 0,06 1200kg/deň od októbra 2008 mimo prevádzky, nedodržaný emisný limit (EL prekročený pre ťažké kovy - Hg, As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V)
Fakultná nemocnica Trenčín 0,12   od 1. 7. 2009 je v trvalej prevádzke
Fakultná nemocnica Trnava 0,12 280 t/rok od 31. 11. 2011 mimo prevádzky

 


SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - ODPAD: KAFILÉRNE TUKY

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) POZNÁMKA
VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 0,44 v trvalej prevádzke od 12/2004

 

ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE MAXIMÁLNE MNOŽSTVO SPOLUSPAĽOVANÉHO ODPADU SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE POZNÁMKA
Holcim, a.s. Rohožník rotačná pec portlanský cement 2 – 28 t/h
rotačná pec – biely cement – 2,5 t/h
Stiahnite si plné znenie dokumentu 74 kB  
Turňa nad Bodvou tuhé alternatívne palivo – 7 t/h Stiahnite si plné znenie dokumentu 88 kB  
Carmeuse Slovakia, s.r.o Košice - Šaca rotačná pec 1, 2, 3, 4 – tuhé alternatívne palivo - 7,2t/h Stiahnite si plné znenie dokumentu 198 kB v trvalej prevádzke do 1.05.2012
Cemmac, a.s. Horné Sŕnie nebezpečné odpady – 5500 t/rok
nie nebezpečné odpady – 26 900 t/rok
Stiahnite si plné znenie dokumentu 1,3 MB  
Považská cementáreň, a.s. Ladce nebezpečné odpady – 5 t/hod, 10 000 t/rok
nie nebezpečné odpady – 80 000 t/rok, z toho:
a) povolené zložky spoluspaľovaných tuhých upravených odpadov – 6 t/hod, 35 000 t/rok
b) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov na biologickej báze – 9 t/hod, 35 000 t/rok
c) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov na živočíšnej báze – 3 t/hod, 10 000 t/rok
d) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov charakteru práškového uhlia – 6 t/hod, 25 000 t/rok
e) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov na báze gumy – 1,6 t/hod, 10 000 t/rok
Stiahnite si plné znenie dokumentu 159 kB