Preskočit na obsah

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov r. 2011

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA >= 2t/ hod - KOMUNÁLNY ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 32,7 Stiahnite si plné znenie dokumentu 134 kB
Kosit, a.s. Košice 10 Stiahnite si plné znenie dokumentu 54 kB

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA >= 2t/ hod - PRIEMYSELNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA
(t/h)
KAPACITA SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE
Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 3,7 28500 t/r(20% kal) Stiahnite si plné znenie dokumentu 307 kB

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - KOMUNÁLNY ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) KAPACITA POZNÁMKA
A.S.A. Slovensko, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 0,4 1500 t/rok od 10/2009 je v trvalej prevádzke

 


SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - PRIEMYSELNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA
(t/h)
KAPACITA POZNÁMKA
Duslo, a.s. Šaľa 1,26 10 000 t/rok
30,5 t/deň
   
Chemko Light Stabilizers, s.r.o. Strážske 0,18    
Fecupral, s.r.o. Prešov 0,15   každý rok má v letnom období odstávku 2 mesiace
OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 0,1458 3500 kg/deň V trvalej prevádzke od 4. 7. 2011

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - NEMOCNIČNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) KAPACITA POZNÁMKA
Nemocnica s poliklinikou Bojnice 0,05 1200kg/deň  
Univerzitná nemocnica Bratislava 0,337   prevádzka ukončená z dôvodu neplnenia emisných limitov k 31. 12. 2011, pripravuje sa rekonštrukcia
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 0,12   v trvalej prevádzke od roku 2009
CO - Medika, s.r.o. Galanta 0,04   Od 1. 8. 2010 nie je spaľovňa v prevádzke.
Univerzitná nemocnica Martin 0,098 280 t/rok v trvalej prevádzke od 7. 7. 2010
Nemocnica s poliklinikou Myjava 0,06 500 kg/deň od 1. 7. 2011 je v trvalej prevádzke
Fakultná nemocnica Nitra 0,06 1200kg/deň od októbra 2008 mimo prevádzky, nedodržaný emisný limit (EL prekročený pre ťažké kovy - Hg, As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V)
Fakultná nemocnica Trenčín 0,12   od 1. 7.2009 je v trvalej prevádzke
Fakultná nemocnica Trnava 0,12 280 t/rok od 31. 11. 2011 mimo prevádzky

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - ODPAD: KAFILÉRNE TUKY

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) POZNÁMKA
VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 0,44 v trvalej prevádzke od 12/2004ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE POZNÁMKA
Holcim, a.s. Rohožník rotačná pec portlanský cement 2 – 28 t/h
rotačná pec – biely cement – 2,5 t/h
Stiahnite si plné znenie dokumentu 70 kB  
Carmeuse Slovakia, s.r.o Košice - Šaca rotačná pec 1, 2, 3, 4 – tuhé alternatívne palivo - 7,2t/h Stiahnite si plné znenie dokumentu 191 kB v skúšobnej prevádzke do 30.04.2012
V.S.H., a.s. Turňa nad Bodvou tuhé alternatívne palivo – 7 t/h Stiahnite si plné znenie dokumentu 2,2 MB  
Cemmac, a.s. Horné Sŕnie pneumatiky – 1,09 t/h
tuhé alternatívne palivo – 3 t/h
odpadové regenerované oleje - 5500 t/rok
Stiahnite si plné znenie dokumentu 386 kB  
Považská cementáreň, a.s. Ladce nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje - 100 t/tok nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje – 100 t/rok kaly z odlučovačov oleja z vody - 10 t/rok olej z odlučovačov oleja z vody – 10 t/rok absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami - 10 t/rok absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 10 t/rok glyceríny - 72960 t/rok opotrebované pneumatiky – 10000 t/rok mäsokostná -múčka 46 080 t/rok živočíšne tuky – 4,6 t/hod. horľavý odpad (palivo z odpadov) – 8,0 t/hod tuhé alternatívne palivo BIO - 6,0 t/hod. Stiahnite si plné znenie dokumentu 493 kB