Preskočit na obsah

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov r. 2009


SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA >= 2t/ hod - KOMUNÁLNY ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE
Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava 32,7 Stiahnite si plné znenie dokumentu 168 kB
Kosit, a. s. Košice 10 Stiahnite si plné znenie dokumentu 99 kB

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA >= 2t/ hod - PRIEMYSELNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA
(t/h)
KAPACITA SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE
Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 3,7 28500 t/r (20% kal) Stiahnite si plné znenie dokumentu 107 kB

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - KOMUNÁLNY ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) KAPACITA POZNÁMKA
A.S.A. Slovensko, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 0,4 1500 t/rok od 10/2009 je v trvalej prevádzke

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - PRIEMYSELNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA
(t/h)
KAPACITA SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE POZNÁMKA
Duslo, a.s. Šaľa 1,26
10 000 t/rok
30,5 t/deň
Stiahnite si plné znenie dokumentu 120 kB  
Chemko, a.s. Slovakia Strážske 0,18      
Fecupral, s.r.o. Prešov 0,15     každý rok má v letnom období odstávku 2 mesiace
SA-INVEST, s.r.o. Liptovský Mikuláš 0,1458 3500 kg/deň   Mimo prevádzky od 28.12.2005

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - NEMOCNIČNÝ ODPAD

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) KAPACITA POZNÁMKA
Nemocnica s poliklinikou Bojnice 0,05 1200kg/deň  
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava     v skúšobnej prevádzke do 31.12. 2011
Kysucká nemocnica Čadca 0,12   v trvalej prevádzke od roku 2009
Trnavský samosprávny kraj Galanta 0,04    
Martinská fakultná nemocnica Martin 0,098 280 t/rok Mimo prevádzky
Nemocnica s poliklinikou Myjava 0,06 500 kg/deň Mimo prevádzky
Fakultná nemocnica Nitra 0,06 1200 kg/deň Od októbra 2008 mimo prevádzky, nedodržaný emisný limit (EL prekročený pre ťažké kovy - Hg, As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V)
Fakultná nemocnica Trenčín 0,12   Od 01. 7. 2009 je v trvalej prevádzke
Fakultná nemocnica Trnava 0,12 280 t/rok V skúšobnej prevádzke

 

SPAĽOVNE ODPADOV KAPACITA < 2t/ hod - ODPAD: KAFILÉRNE TUKY

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA(t/h) POZNÁMKA
VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 0,44 v trvalej prevádzke od 12/2004

 

ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

PREVÁDZKOVATEĽ UMIESTNENIE KAPACITA SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE
Holcim, a.s. Rohožník rotačná pec portlanský cement 2 – 28 t/h
rotačná pec – biely cement – 2,5 t/h
Stiahnite si plné znenie dokumentu 95 kB
V.S.H., a.s. Turňa nad Bodvou tuhé alternatívne palivo – 7 t/h Stiahnite si plné znenie dokumentu  247 kB
Cemmac, a.s. Horné Sŕnie pneumatiky – 1,09 t/h
tuhé alternatívne palivo – 3 t/h
odpadové regenerované oleje - 5500 t/rok
Stiahnite si plné znenie dokumentu 453 kB
Považská cementáreň, a.s. Ladce nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje - 100 t/tok nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje – 100 t/rok kaly z odlučovačov oleja z vody - 10 t/rok olej z odlučovačov oleja z vody – 10 t/rok absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami - 10 t/rok absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 10 t/rok glyceríny - 72960 t/rok opotrebované pneumatiky – 10000 t/rok mäsokostná -múčka 46 080 t/rok živočíšne tuky – 4,6 t/hod. horľavý odpad (palivo z odpadov) – 8,0 t/hod tuhé alternatívne palivo BIO - 6,0 t/hod. Stiahnite si plné znenie dokumentu 491 kB