Preskočit na obsah

Orgány ochrany ovzdušia

V pôsobnosti zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší zabezpečujú kontrolný a povoľovací proces orgány ochrany ovzdušia: