Preskočit na obsah

Emisné kvóty oxidov síry

V zmysle § 16 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ministerstvo životného prostredia ustanovovalo celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý a zároveň určovalo množstvo kvót v členení podľa okresov, ktoré sa mohli bezodplatne prideliť povinným účastníkom systému obchodovania.

Informácia o množstve kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách pridelených povinným účastníkom systému obchodovania a o skutočne vypustených množstvách.
 

okres prevádzkovateľ vypustené 2012 pridelené 2013 vypustené 2013 pridelené
2014
vypustené 2014 pridelené 2015 Poznámka
Bratislava II Bratislavská teplárenská,a.s. 12,511 30 5,597 50   50  
Slovnaft, a.s. 1413,763 2090 1547,712 2097 1668,015 2450  
CM European Power Slovakia, s.r.o. 1609,161 7500 319,916 6000 415,595 5000  
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. 2,674 20 presunuté
k  1.1.2013
13   0  
Bratislava III Bratislavská teplárenská,a.s. 5,522 25 0,145 25   25  
Bratislava IV Bratislavská teplárenská,a.s. 0,574 25 0,801 25   25  
Malacky Holcim (Slovensko), a.s 185,793 185 143,02 175 157,4043 165  
Pezinok Pezinské tehelne- Paneláreň, a.s. 0,0214 25 1,376 25 1,49184 25  
Trnava Johns Manville, Slovakia, a.s. 51,428 180 93,03 170 25,158272 140  
Wienerberger-Slovenské tehelne, spol. s.r.o. 0,02392 30 0,026 30 0,021813 10  
Galanta Slovenské cukrovary, s.r.o. 175,222 178 199,338 200 198,616369 220  
Nitra Calmit, spol. s.r.o. 23,103 22 17,17 22
+5 t=27 *
26,9389 23
+4 t=27 *
*prevod
Nové Zámky Priemyselný park Štúrovo, a.s.
(Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.)
0 1100 0,001 1020 0,000688 400  
Levice DG-energy, a.s. 0 1 0,004 1 0,001411 1  
Topoľčany Tehelňa Preseľany, s.r.o. 0 0   0     mimo prevádzky
Zlaté Moravce Wienerberger-Slovenské tehelne, spol. s.r.o. 0,762   0,909 8 0.000688 8  
Trenčín CEMMAC,a.s. 3,954 30 0,495 30 7,361 20  
Vetropack, s.r.o. 96,97 125 42,718 125 42,718 125  
Považský cukor, a.s. 0,278 145 1,746 125 1,978 55  
Ilava Považská cementáreň, a.s. 16,922 15 9,83 20 10,4232 20  
Partizánske KVARTET, a.s. 0 380 0,01 380 0,009335 25  
Považská Bystrica Tepláreň, a.s. 0 0   0     prevádzka zrušená 4/2011
Prievidza Handlovská enrgetika, s.r.o. 0,0005 5 0 5 0,135 5  
Slovenské elektrárne, a.s. 33349,047 34892 31003 34892 24696,274 49992  
Tondach Slovensko, s.r.o. mimo prevádzky 3 mimo prevádzky 3   3 mimo prevádzky
Púchov Rona, a.s. 2,985 5 4,699 5 5,143595 6  
Martin  Martinská teplárenská, a.s. 795,117 1000 475,246 950 346,371002 935  
DG-energy, a.s. 0,008 1 0,00408 1 0,002955 1  
Ružomberok Mondi Business Paper SCP, a.s. 139,553 240 170,329 280 229,6933 280  
Žilina Metsä Tissue, a.s. 0,06 1 0,062 1 0,059247 1  
DOLVAP, s.r.o. 0,142 10 9,584 8 8,135581 10  
Žilinská teplárenská 500,408 1000 425,168 500 431,897061 500  
Banská Bystrica SHP Harmanec, a.s. 0,0802 3 0,077 3 0,071048 3  
Banská Štiavnica Dinas Banská Belá, a.s. 0           mimo prevádzky
Brezno Železiarne Podbrezová, a.s. 10,782 40 10,263 40 9,945272 24  
Detva PPS Group, a.s. 0,001 1 0 1 0,000022 1  
Lučenec Ipeľské tehelne,a.s. 0   0,639 4 0 3  
Poltár Ipeľské tehelne,a.s. 1,126 5 1,126 5 1,419056 5  
Žiaromat, a.s. 0,017 1 0,015 1 0,01508 1  
SLOVGLASS, a.s. (zmena prevádzkovateľa) 0 7       0  
Poltár Crystal & Steel, a.s.       4   5  mimo prevádzky
R- GLASS Trade, s.r.o.       2   2  
Revúca Ipeľské tehelne,a.s. 0 0 0       mimo prevádzky
SLOVMAG, a.s. 100,086 350 91,04 350 90,928521 275  
Slovenské magnezitové závody, a.s. 36,555 500 32,336 500 37,495061 275  
Rimavská Sobota Calmit,s.r.o. 2,793 15 8,63 15
-5 t= 10*
4,8397 30
-4 t= 26*
*prevod
INTOCAST Slovakia,a.s. 0,353 2 0,784 2 0,6808 2  
Zvolen Zvolenská teplárenská, a.s. 980,917 1502 1122,392 1501 633,447742 1401  
Žiar nad Hronom Dalkia Industry, a.s. 474,188 400 399,9 370 204,0417 350  
Humenné Chemes, a.s. 49,788 390 35,082 350 7,804332 340  
Snina Energy Snina, a.s. 120,01 130 69,568 100 0 70  
Vranov nad Topľou Bukocel, a.s. 74,919 123 109,019 113 103,370389 113  
Bukóza Energo, a.s. 1205,905 1774 1091,604 1735 1413,901686 1386  
Tehelne Vranov, a.s. 0,1938 3   2   1 mimo prevádzky
Košice II U.S.STEEL Košice, s.r.o. 8514,029 9570 7578,604 9350 6623,52694 9350  
Carmeuse Slovakia, s.r.o. 28,917 280 4,805 200 5,240659 200  
Slovenské magnezitové závody, a.s. 113,282 180 68,58 250 50,942602 150  
Košice IV Tepláreň Košice, a.s. 1213,153 1850 1154,348 1800 1035,1152 1780  
Košice -okolie Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 6,716 49 17,533 39 13,52418 39 zmena prevádzkovateľa na Holcim (Slovensko) a.s.
DG- energy,a.s. 0,008 1   1 0,002868 1  
Michalovce Slovenské elektrárne, a.s. 630,637 4000 378,29 3450 455,712715 3350  
Slovakia Steel Mills, a.s. 10,451 0 8,59 50 5,618777 50  
TP 2, s.r.o.     116,646   71,009563 nepridelené  
KERKO, a.s. 0 0   0     mimo prevádzky
Gelnica Calmit, s.r.o. 0 1   1     mimo prevádzky
Rožňava Carmeuse Slovakia, s.r.o. 0,2997 6 0,698 6 0,90085 6  
SHP Slavošovce, a.s. 0,017 1 0,038 1 0,033448 1  
eustream
        0,001827 1