Preskočit na obsah

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 (2019)

Dátum schválenia: 27. 2. 2019
Forma: Uznesenie vlády SR č. 86/2019
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 0,9 MB)

Strategický dokument vlády Slovenskej republiky, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva SR na vytýčené obdobie.

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.