Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve

Dátum schválenia: 16. 1. 2018
Forma: Oznámenie
COM(2018) 28 final
Dokument na stiahnutie: SK

Európska stratégia pre plasty zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Jej cieľom je chrániť životné prostredie a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne
zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vývoja udržateľnejších materiálov.