Dokumenty

Dokumenty Slovenskej republiky

Stratégie

Programy

Iné

Dokumenty Európskej únie

Stratégie

Programy

Plány

Iné

Dokumenty o BAT

  • Shrnutí Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracovaní odpadů CZ / EN
  • Referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích spalovaní odpadů CZ / EN
  • Referenční dokument nejlepších dostupných technik pro nakládání s hlušinou z úpravy a těžby při hornické činnosti CZ / EN

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 8. 9. 2020