Preskočit na obsah

Členstvo

Platformu tvorí 7 zakladajúcich partnerov a ďalších 20 aktérov v obehovom hospodárstve z verejného, súkromného a mimovládneho sektora.

Koho hľadáme?

Hľadáme etablované subjekty na poli obehového hospodárstva, ktoré vnímajú udržateľnosť ako podnikateľskú príležitosť a obehový biznis model ako možnosť pre zavádzanie inovácie a ďalší rozvoj.

       Našimi členmi sa môžu stať:

  • veľké podniky, MSP,
  • združenia a asociácie,
  • vedecká a akademická obec,
  • mimovládne organizácie,
  • obehové mestá a obce.

Pridajte sa do verejno-súkromného partnerstva a spoločne urýchlime prechod Slovenska na obehové hospodárstvo. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom mailovej adresy circularslovakia@gmail.com alebo na telefónnom čísle +421 915 066 771.