Preskočit na obsah

Podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti

 
Príslušný orgán v konaní o podnete rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá:
A to:
  • z vlastného podnetu alebo
  • na základe odôvodneného písomného podnetu. Konanie o podnete, v tomto prípade, začína dňom jeho doručenia príslušnému orgánu.