Meteorológ

Vzduch patrí medzi základné a život podmieňujúce zložky prostredia. Vzdušný obal Zeme – atmosféru a procesy v nej prebiehajúce, študuje meteorológia. Jej dôležitou úlohou je aj sledovanie počasia a jeho prognóza.
Súčasná zmena klímy a s ňou súvisiace anomálie počasia predstavujú pre meteorológiu veľkú výzvu. Predpovedať počasie je čoraz náročnejšie. Aj preto je nesmierne dôležité neustále „kráčať s dobou“, vzdelávať sa a naučené poznatky prenášať do praxe.
Negatívne pôsobenie klimatických zmien môžeš zvrátiť aj ty. Prispej k pozitívnym zmenám – študuj prírodné vedy a staň sa METEOROLÓGOM.