Preskočit na obsah

Zelená kniha o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ. Príprava lesov na zmenu klímy

Dátum schválenia: 1. 3. 2010
Forma: Oznámenie Komisie  KOM(2010) 66
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Ďalším dokumentom v lesníctve na úrovni EÚ je Zelená kniha o ochrane lesov a informáciách o lesoch v Európskej únii - Príprava lesov na zmenu klímy, prijatá Európskou komisiou 1. marca 2010. Zaoberá sa hlavnými výzvami, ktoré sa týkajú lesov a lesného hospodárstva v EÚ, prioritne z hľadiska problematiky ochrany lesov a realizácie súvisiacich informačných systémov. Dokument prezentuje nástroje, ktorých využitie prichádza v súčasnosti do úvahy pri ochrane lesov tak na úrovni členských štátov ako aj na úrovni EÚ, a nastoľuje súbor otázok súvisiacich s možnosťami navrhovaných budúcich politických opatrení. Prijatie zelenej knihy vyplynulo zo záverov bielej knihy Európskej komisie o prispôsobení sa zmene klímy, ktorá bola prijatá v apríli 2009.

Bližšie informácie: http://eur-lex.europa.eu/