Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Vyhodnotenie Akčného plánu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020


Dátum informovania: 6. 7. 2022
Forma: materiál pre informáciu, vzatý na vedomie
Dokument na stiahnutie: SK
 
Vyhodnotenie Akčného plánu bolo vypracované v zmysle uznesenia vlády SR č. 33 z 22. januára 2014 k Akčnému plánu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 2020, ktorý je vykonávacou časťou Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 2020.
Vyhodnotenie popisuje spôsob a stav plnenia úloh, ich prínos, dopady a prípadné zmeny stavu plnenia a vychádza z údajov k 31.12.2020.
 
Bližšie informácie: