Preskočit na obsah

Vyhodnotenie Akčného plánu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020


Dátum informovania: 3. 2. 2016
Forma: materiál pre informáciu, vzatý na vedomie
Dokument na stiahnutie: SK
 
Vyhodnotenie Akčného plánu obsahuje konkrétne kroky, ktoré MPRV SR učinilo v záujme naplniť ciele Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020.
Na základe skutočností prezentovaných v tomto materiáli je zrejmé, že MPRV SR splnilo všetky špecifikované nosné úlohy.