Preskočit na obsah

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024 (2021)

Dátum schválenia: 28. 4. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 228/2021
Dokument na stiahnutie: SK

 

Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. Vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na dosiahnutie vyššej kvality životného prostredia a podporenie prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.

Vláda SR sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody a k Agende 2030 a jej 17 cieľom udržateľného rozvoja. Bude pokračovať v programe Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s dôrazom na otvorené vládnutie, transparentnosť a participáciu štátnej správy, podnikateľov, akademickej sféry, samosprávy a občianskej spoločnosti.


V oblasti lesov a lesného hospodárstva o.i. uvádza, že:

  • zabezpečí sa posilnenie a komplexnejšia starostlivosť o lesy
  • v lesoch s aktívnym manažmentom bude uprednostňované prírode blízke hospodárenie v lesoch (PBHL) s cieľom využívať komplexnú hodnotu lesov a ekologickej stabilizácie krajiny
  • v štátnych lesoch, vrátane vojenských, bude povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC), v neštátnych lesoch sa podporí jej dobrovoľné zavedenie
  • na účelovú ťažbu zdravého lesa bude zavedená prísna kontrola
  • s cieľom efektívnejšej ochrany prírody a kontroly ťažby dreva sa zriadi integrovaná stráž
  • stratégiou bude prebudovanie hospodárenia vo väčšine lesov na PBHL, v tomto volebnom období sa zvýši ich podiel
  • bude vypracovaný jednotný zákon o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory ...