Preskočit na obsah

Plán obnovy a odolnosti SR

Dátum schválenia: 13.7.2021
Forma: Vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (Rada EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti)
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 10,59 MB)
 
Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Predstavuje jednotný a komplexný balík reforiem a investícií, ktoré sa navzájom posilňujú, výrazne podnecujú reformy a má kľúčový význam pre Slovensko – umožní mu začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.
 
Očakáva sa, že realizácia plánu obnovy a odolnosti Slovenska s celkovými odhadovanými nákladmi v hodnote 6 575 000 000 eur významne prispeje k zotaveniu z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.
 
Reaguje na potrebu realizovať zásadné systémové zmeny v podobe reforiem a potrebu zabezpečiť investície v 5 prioritných oblastiach:
  • kvalitné vzdelávanie
  • efektívna verejná správa a digitalizácia.
  • veda, výskum, inovácie
  • zelená ekonomika
  • lepšie zdravie.
 
V pláne obnovy a odolnosti Slovenska sa vďaka prideleným prostriedkom určeným do oblasti Zelená ekonomika a jej komponentu 5 Adaptácia na zmenu klímy podporia adaptačné reformy a investície na zvýšenie dlhodobej odolnosti ekosystémov v krajine ako reakcie na zmeny klímy, o. i.  obnovou lesov zalesňovaním pôvodnými druhmi drevín, vrátane zjednotenia správy chránených území pod organizáciu ochrany prírody s cieľom minimalizovať rozdielne prístupy a konflikty medzi ochranou prírody a lesníkmi. Reformne sa zadefinuje udržanie krajinných štruktúr, čo bude mať zásadný význam pre ekologickú stabilitu krajiny v kontexte klimatickej zmeny a ochranu biodiverzity. Podpora prirodzených ekosystémov zabezpečí odolné lesné ekosystémy, ktoré prispejú k väčšej biodiverzite a uhlíkovej neutralite.
 
Bližšie informácie: