Preskočit na obsah

Akčný plán Národného lesníckeho programu SR

Dátum schválenia: 11. 6. 2008
Forma: uznesenie vlády SR č. 380/2008; odporučený NR SR vláde SR uznesením č. 531
Dokument na stiahnutie: SK

Akčný plán NLP SR rozpracováva strategické ciele, priority a rámcové ciele národného lesníckeho programu na konkrétne opatrenia a konkretizuje zodpovednosť, termíny a finančné prostriedky na ich zabezpečenie. Na vypracovaní akčného plánu spolupracovali všetky súvisiace odvetvia, vlastníci a obhospodarovatelia lesov, odborné lesnícke organizácie, záujmové organizácie a združenia.