Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Kontakt

 

Logo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
RNDr. Mária Fischerová
maria.fischerova@enviro.gov.sk
www.minzp.sk

 

 

Logo Slovenskej agentúry životného prostredia


Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk
www.sazp.sk