Preskočit na obsah

Kontakt

 

Logo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
RNDr. Mária Fischerová
maria.fischerova@enviro.gov.sk
www.minzp.sk

 

 

Logo Slovenskej agentúry životného prostredia


Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk
www.sazp.sk