Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Dátum schválenia: 26. 3. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 148/ 2014
Dokument na stiahnutie: SK, SK-EN

Stratégia je predkladaná s cieľom priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch SR a na základe ich analýzy navrhnúť rámcový koordinačný mechanizmus, ktorý by mal pomôcť pri ich zefektívnení a tiež zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike.

V odozve na stále intenzívnejšie prejavy a dôsledky zmeny klímy v našom regióne je našou povinnosťou včas identifikovať a realizovať preventívne adaptačné opatrenia a minimalizovať tak významné ekonomické a sociálne náklady v budúcnosti.

Viac informácií: www.rokovania.sk