Národné správy SR o zmene klímy

sú pripravované približne každé 4 roky v rámci plnenia našich záväzkov podľa článku 4 a 12 Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (dohovor) a Kjótskeho protokolu (protokol) a aktuálneho rozhodnutia konferencie zmluvných strán dohovoru;
SR do dnešného dňa pripravila spolu 6 národných správ o zmene klímy.

Viac informácií: