Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Geologická služba pre spoločnosť – výstava

08.12.2023 - 13.12.2023 Západná terasa Bratislavského hradu, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pozýva na výstavu Geologická služba pre spoločnosť, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. 12. 2023 až 13. 12. 2023 vo výstavnom priestore Západnej terasy Bratislavského hradu.

Vernisáž výstavy venovanej významu a činnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa uskutoční 11. decembra 2023 o 14.00 hodine vo výstavnom priestore Západnej terasy Bratislavského hradu.

Organizátor:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
https://www.geology.sk/2023/11/30/vystava-geologicka-sluzba-pre-spolocnost/

Štjavnycký vjanočný jarmok 2023

08.12.2023 - 09.12.2023 Kammerhof, Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum pozýva na 18. ročník podujatia Štjavnycký vjanočný jarmok, ktoré sa v Kammerhofských nádvoriach uskutoční 8. a 9. decembra 2023.

Na čo sa môžete tešiť?

 • vianočný kultúrny program pre deti a dospelých,
 • remeselný jarmok,
 • občerstvenie.

Podujatie podporilo mesto Banská Štiavnica.

Organizátor:Slovenské banské múzeum
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/stjavnycky-vjanocny-jarmok-2023

APEL 2023

07.12.2023 - 07.12.2023 Bratislava


Ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za aktuálny rok, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok nasledujúci. 

Viac informácií:https://www.ekonferencie.sk/apel23

Organizátor:EKOSPLUS

Oživená záhrada – workshop

07.12.2023 - 08.12.2023 SMOPAJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO SMOPaJ v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva pripravili workshop zameraný na stavanie vtáčích búdok a kŕmidiel.

Vstup zadarmo.

Školské skupiny:

7. 12. 2023

 • 9:00 – 10:00
 • 10:30 – 11:30
 • 12:30 – 13:30
 • 14:00 – 15:00

8. 12. 2023

 • 9:00 – 10:00
 • 10:30 – 11:30
 • 12:30 – 13:30
 • 14:00 – 15:00

Verejnosť:

8. 12. 2023

 • 15:00 – 16:00
 • 16:00 – 17:00
Organizátor:Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, SMOPAJ
Telefón:044/547 72 35
E-mail:alena.lenkova@smopaj.sk

Na muške – otvorenie novej expozície streleckých terčov

07.12.2023 - 07.12.2023 Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum a OZ Iniciatíva za živé mesto Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie novej expozície Na muške – strelecké terče zo zbierok Slovenského banského múzea.

KEDY: štvrtok, 7. december, o 17:00
KDE: Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica

Zámerom novej expozície je predstavenie unikátnej múzejnej zbierky – kolekcie maľovaných streleckých terčov z 18. a 19. storočia. Súbor terčov rozpráva príbeh o historickom význame Banskej Štiavnice a aktívnej úlohe obyvateľov pri obrane svojho mesta. Nová stála expozícia predstaví tento príbeh verejnosti a prostredníctvom originálnej výstavnej architektúry ponúkne jedinečný zážitok z umenia.

Kurátorka: Mária Janušová
Architektúra expozície: Jakub Kopec
Realizácia expozície: Dielňa Haus
Vizuálna identita: Daniela Matúšková
Reštaurovanie a konzervovanie diel: Erika Benická, Renáta Brnáková, Zuzana Féherpatakyová, Marianna Golemová, Alžbeta Rumanová, Ingrid Valachová
Pri príprave expozície spolupracovali: Blanka Skaviniaková, Gorazd Bukovčák, Slavomír Chmelár, Filip Brnák, Jaroslav Hulla, Ivan Chladný, Martina Cibuľová, Lucia Binderová, Michal Svoreň a tím vlastnej ochrany SBM, Iveta Chovanová, Zuzana Paškayová, Božena Výbochová, Lenka Chmelárová, Anna Ďuricová, Miriam Lenčová, Petra Páchniková, Emília Švecová, Adriana Matejková, Zuzana Denková

Za finančnú podporu expozície ďakujeme: Ministerstvo obrany SR, Nadácia SPP, fond LITA, spoločnosť Baumit

Organizátor:Slovenské banské múzeum

Vianočná zoo 2023

06.12.2023 - 06.12.2023 Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, Bojnice

Vianočné sviatky sa už blížia a pri tejto príležitosti Národná zoologická záhrada v Bojniciach pripravuje 6. decembra 2023 podujatie Vianočná zoo. V špeciálnych otváracích hodinách od 16. do 19. hodiny sa môžu návštevníci tešiť na rôzne aktivity, betlehem so zvieratkami či súťaž o rodinnú vstupenku.

Vstupné na podujatie je 1 euro/osoba (aj pre držiteľov permanentiek).

Organizátor:Národná zoologická záhrada Bojnice,

Príroda našimi očami – vernisáž výstavy

06.12.2023 - 06.12.2023 SMOPAJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Ako vidia prírodu deti a mládež s mentálnym hendikepom?

Je to možno trochu iný pohľad ako ten náš, ale určite osloví každého návštevníka, ktorý dokáže vnímať nielen okom, ale aj srdcom.

Výstavy z cyklu Príroda našimi očami organizujeme pravidelne už 21 rokov v spolupráci so špeciálnymi školami a špeciálno-pedagogickými centrami v rámci celého Slovenska.

Zaslané výtvarné práce sú rozmanité – zobrazujú svet okolo nás v tých najrôznejších podobách. Ale všetky majú jedno spoločné – prirodzený cit pre prírodu a jej jedinečné stvárnenie.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, 6. decembra o 10:00 h – ani tohto roku nebude chýbať kultúrny program žiakov zo Spojenej školy v Liptovskom Mikuláši a mikulášske prekvapenie.

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

165. ekopodujatie – Lavíny

02.12.2023 - 02.12.2023 SMOPAJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Stredisko lavínovej prevencie HZS vás pozýva na 165. ekopodujatie s témou Lavíny. 

Dňa 2. 12. 2023 o 17:00 (vstupné 1 €).

Témy prednášok:

 • Aká bola lavínová sezóna 2022/2023?
 • Zachráni mi lavínový batoh život?
 • Ako čítať lavínové správy?
 • Aké novinky sa chystajú v lavínovej predpovedi?
 • Ako riešiť podchladenie?

Prednášajúci: Záchranári Strediska lavínovej prevencie HZS.

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Stredisko lavínovej prevencie HZS
Telefón:0903 624 130

EastGIS 2023 – Potenciál využitia GIS pre regionálny rozvoj / 2. deň

01.12.2023 - 01.12.2023Na dvojdňovej konferencii vystúpia experti z domáceho a medzinárodného prostredia  na témy:

 • Geografické informačné systémy (GIS)
 • Územné plánovanie a urbanizmus
 • Klimatické zmeny a Diaľkový prieskum Zeme
 • Otvorené dáta

Súčasťou konferencie budú aj interaktívne praktické workshopy.

Viac informácií: www.facebook.com

Organizátor:Košický samosprávny kraj

Problémy ochrany podzemných vôd – odborný seminár

01.12.2023 - 01.12.2023 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“

Seminár je určený odbornej verejnosti, pracovníkom štátnej správy, vodohospodárskym pracovníkom, správcom povodí, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, hydrogeológom, vodohospodárskym projektantom, ale aj odborníkom z oblasti poľnohospodárskej a priemyselnej praxe.

Cieľom seminára je prezentácia najaktuálnejších výsledkov, poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v oblasti akčných plánov dosiahnutia znižovania znečisťujúcich látok v životnom prostredí, so zameraním na podzemnú a povrchovú vodu, a s tým súvisiace problémy kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia, ale aj ochrany súvisiacich vodných a suchozemských ekosystémov.

Bližšie informácie o vložnom, okruhoch prednášok a administratívne informácie môžete nájsť v pozvánke.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 20. 11. 2023 prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára.

Organizátor:VÚVH, Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH, člen ZSVTS, Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS
https://www.vuvh.sk/pozyvame-vas-na-odborny-seminar-problemy-ochrany-podzemnych-vod/