Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

EastGIS 2023 – Potenciál využitia GIS pre regionálny rozvoj / 1. deň

30.11.2023 - 30.11.2023


Na konferencii vystúpia experti z domáceho a medzinárodného prostredia  na témy:

 • Geografické informačné systémy (GIS)
 • Územné plánovanie a urbanizmus
 • Klimatické zmeny a Diaľkový prieskum Zeme
 • Otvorené dáta

Súčasťou konferencie budú aj interaktívne praktické workshopy.

Viac informácií: www.facebook.com

Organizátor:Košický samosprávny kraj

Ochrana ovzdušia 2023

27.11.2023 - 29.11.2023 Vysoké Tatry, Hotel PATRIA


Tadičná medzinárodná konferencia OCHRANA OVZDUŠIA 2023, ktorej sa každoročne zúčastňuje už vyše 200 zástupcov z firiem, štátnej a verejnej správy, univerzít ako aj expertov, prevažne zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, aby si navzájom vymenili skúsenosti a prediskutovali aktuálne problémy. Na konferencii odznejú zaujímavé prezentácie na aktuálne témy v oblasti ochrany ovzdušia.  

Viac informácií: Program (PDF, 1,33 MB)www.kongres-studio.sk/inpage/ochrana-ovzdusia-2023/

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r. o.

Múzejné kinečko – Expedícia Mongolsko

24.11.2023 - 24.11.2023 SMOPAJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš

V roku 1994 zorganizoval zamestnanec múzea, jaskyniar Ing. Peter Holúbek medzinárodnú speleologickú expedíciu AGUJ´94, ktorej hlavným cieľom bolo preskúmať Šamanskú jaskyňu v severnom Mongolsku.

Termín: 24. novembra 2023 o 17:00

Vstupné: 1 €

Dokument 47 min.

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Telefón:044/547 72 10

Ako sa smrek bráni proti náletu podkôrneho hmyzu?

23.11.2023 - 23.11.2023 Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., Ľ. Štúra 2, Zvolen


Vedecká kaviareň s RNDr. Janou Marešovou, PhD. z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Hosť vedeckej kaviarne sa podelí so svojimi poznatkami týkajúcimi sa premnoženia podkôrneho hmyzu. Problematika dlhodobo púta pozornosť odborníkov i širokej verejnosti. Do akej miery dokáže smrek odolávať náletu tohto hmyzu a akú úlohou v tom zohrávajú chemické látky? Načrie aj do poznatkov o mechanizmoch vzniku a šírenia poškodenia smrekových porastov pri náletoch. Nad akými ďalšími otázkami sa zamýšľajú vo vedeckom tíme, ktorého je súčasťou? O tom všetkom si Dr. Marešová pripravila zaujímavú prezentáciu. Návštevníkov čaká prezentácia, diskusia a občerstvenie. 

Účasť na podujatí môžete vopred potvrdíť na tel.: 045 5241 111, e-mail: sladekova@ife.sk alebo knizuel@ife.sk.

Viac informácií: https://ife.sk

Organizátor:Ústavu ekológie lesa SAV
E-mail:sladekova@ife.sk

Hydrologický seminár 2023 – Od intenzívnych dažďov po sucho

23.11.2023 - 23.11.2023 Kinosála SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava

Slovenský hydrometeorologický ústav vás pozýva na 33. hydrologický seminár pri príležitosti ukončenia hydrologického roka pod názvom „Od intenzívnych dažďov po sucho“.

Termín: 23.11.2023 o 10.00 hod.

Miesto konania: Kinosála SHMÚ na Jeséniovej ulici č. 17 v Bratislave alebo naživo na facebookovej stránke SHMÚ.

Názvy prednášok a prednášajúci:

 • Súčasné riešenie problematiky návrhových hodnôt intenzít zrážok na Slovensku – Milan Onderka,
 • Prečo je snehová pokrývka v zime dôležitá – Danica Lešková,
 • Riziko výskytu meteorologického sucha na Slovensku – Lívia Labudová,
 • Mapy rizikových oblastí pre sucho na Slovensku na základe priemernej a malej vodnosti – Lotta Blaškovičová,
 • Mapa dopadov sucha na Slovensku v podzemnej vode – Valéria Slivová,
 • Analýza priestorového rozloženia odberov povrchových a podzemných vôd na území Slovenska – Katarína Kotríková,
 • Vyhodnotenie a vývoj kvality vody v záujmovom území povodia rieky Slaná – Andrea Ľuptáková, Jana Döményová, Róbert Chriašteľ.

Viac informácií získate v dokumente.

Organizátor:Slovenský hydrometeorologický ústav

Výstupy projektu PERUN (TA ČR)

16.11.2023 - 16.11.2023

Český hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická spoločnosť vás pozývajú na odborný webinár pod názvom „Výstupy projektu PERUN (TA ČR)“.

Termín: 16. november 2023 o 13.30 hod. (cca 1 hodina)

Pripojiť sa môžete cez aplikáciu Webex na adrese: https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=m690bd60ecbac5e12203d41e879d751ad

Hlavné témy:

 • Radim Tolasz: Projekt PERUN – úvod
 • Ján Mašek: Klimatická konfigurace modelu ALADIN na ČHMÚ
 • Petr Šercl: Statistické charakteristiky 1denních srážkových maxim a jejich prostorová proměnlivost

Projekt PERUN (TA ČR, SS02030040) rieši od roku osem organizácií, ktoré sa v Česku venujú zmene klímy. Úvod do projektu a stručný prehľad výstupov bude obsahom prvého vystúpenia (Radim Tolasz). Veľká časť projektu PERUN využíva a naďalej bude využívať scénáre zmeny klímy pre Česko pripravené na základe výstupov modelu ALADIN-CLIMATE/CZ, Ján Mašek predstaví tento model a jeho konfiguráciu. Projekt PERUN je multiodborový, pokrýva změnu klímy od modelovania, cez porovnanie scénárov až po analýzu možných zmien a dopadopv vo vybraných sektoroch s pomocou klimatologických, agroklimatologických i hydrologických analýz. Petr Šercl vás zoznámi s prejavmi 1-dňových zrážkových maxím v období 1961 – 2020, čo je malý, ale dôležitý krok pre prípravu scénárov budoucej klímy v Česku.

Organizátor:Český hydrometeorologický ústav, Česká meteorologická spoločnosť

Informačný deň: Zelené opatrenia pre samosprávy

15.11.2023 - 15.11.2023 Národný dom, Banská Bystrica

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vás pozývajú na informačný deň Zelené opatrenia pre samosprávy.

Podujatie sa uskutoční 15. novembra v Národnom dome v Banskej Bystrici.

Informačný deň je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Jeho cieľom je informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení.

Prihlasovanie je možné do 08. 11. 2023 prostredníctvom odkazu:

Počet účastníkov je obmedzený. V prípade naplnenia kapacity sa prihlasovanie pozastaví. Účastnícky poplatok (vložné) sa na informačný deň neplatí.

Program je súčasťou prílohy.

Organizátor:SAŽP, MŽP SR

Festival vlny v Banskej Štiavnici

11.11.2023 - 11.11.2023 Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum a Galéria Jozefa Kollára vás pozýva na FESTIVAL VLNY, ktorý sa uskutoční dňa 11. 11. 2023 od 10:00 – 18:00:

 • Pilotný projekt, ktorý má za cieľ predstaviť súčasnú výrobu, farbenie, predaj, dizajn a tvorenie z vlny, bavlny a ostatných priadzí, rôznorodých klbiek a bavlniek.
 • Festival poskytne tradičné aj nové pohľady na prácu s vlnou, priestor na prezentáciu textilného umenia, zaujímavé debaty s tvorkyňami či s historičkou odevného dizajnu.
 • Spoznáte pletenie a ostatné ručné techniky ako spoločenský fenomén.
 • Budú tvorivé dielničky pre malých aj veľkých.
 • Bude aj poeticko-hudobné prekvapenie šité či štrikované na mieru festivalu.
 • Oblečte si pletené svetre, čiapky, šály, rukavice, zoberte si dobrú náladu a zvedavosť a príďte!

Na koho sa môžete tešiť?

 • Manuzona – Ľubica Noemi Kováčiková a jej zóna vlnenej tvorby
 • Gubaňa – renesancia slovenskej vlny do modernej pletenej módy
 • Vlnárska manufaktúra – cesta vlny od ovčieho rúna až po klbko 
 • Vlna Na Predaj – Paulína Zemková a jej obchod s vlnami
 • Moruša – hravé spojenie dreva a vlny
 • momoko – Katarína Fremalová a jej originálna značka pomalej, pletenej, ale aj recyklovanej a upcyklovanej módy
 • Maryna Osipova – workshop s majsterkou ručných textilných techník
 • SashaSi – lokálne dizajnové šperky, doplnky a oblečenie
 • Zuzana Dedik Sidlikova – historička odevného dizajnu na Slovensku
 • Stitches Bitches – príbeh lokálnej skupiny štrikériek Vlny inšpirácie
 • Yašenie s vlnami – interaktívna poetická hra s divákmi inšpirovaná vlnami - Yashila (tvorivé režisérsko herecké duo: Danka Krato a Eva Trubanová)

Festival bude moderovať Katarina Urban Richterova, autorka podcastu Také Pletky.

Vstupné: 5 €, zľavnené 2 €, dieťa 1€

Festival vznikol vďaka spolupráci s Iniciatíva za živé mesto / Banská Štiavnica a vďaka podpore od Fond na podporu umenia.

Organizátor:Slovenské banské múzeum
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/festival-vlny

Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia (workshop)

07.11.2023 - 07.11.2023 Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia si Vás dovoľujú pozvať na workshop, ktorý sa uskutoční dňa 07. novembra v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.

Témou workshopu sú ENVIRONMENTÁLNE DÁTA, INFORMÁCIE A HODNOTENIA.

Cieľom workshopu je:

 • prezentovať nové štúdie a publikácie v životnom prostredí,
 • sprístupniť podrobnejšie informácie o vývoji kvality vybraných zložiek životného prostredia,
 • prezentovať nové on-line informačné nástroje v rezorte životného prostredia,
 • informovať o kľúčových zisteniach týkajúcich sa životného prostredia v zmysle návrhu Správy o stave životného prostredia SR v roku 2022,
 • získať spätnú väzbu ku kľúčovým zisteniam a k formám a nástrojom pre aktívnejšie zapojenie mladej generácie do diania v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

V prípade Vášho záujmu sa registrujte na: https://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Termín na prihlásenie je do 2. novembra, počet účastníkov je limitovaný. Účasť na workshope je bezplatná. Cestovné si účastníci hradia na vlastné náklady.

Pozvánka s programom.

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP

Dušičky z Nového zámku

02.11.2023 - 02.11.2023 Nový zámok, Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum (SBM) pozýva na podujatie Dušičky z Nového zámku (Banská Štiavnica, Nový zámok)

štvrtok 2.11.2023, 15.00 – 20.00

PROGRAM:

 • 16:30 NA PLAMENI SVIEČKY, prednáška kurátorky múzea o symbolike sviečky a jej význame v náboženských a ľudových obradoch
 • 17:00 KONCERT ŠTUDENTOV HUDOBNEJ A UMELECKEJ AKADÉMIE JÁNA ALBRECHTA
 • 15:00 - 20:00 VYHLIADKA NA MESTO – výhľad na vysvietenú Banskú Štiavnicu zo zámockej veže. 

Nový zámok bude prístupný od 15:00 do 20:00. 

Vstupné vo výške vstupného expozície.

PODUJATIE PODPORILO MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA.

Organizátor:Slovenské banské múzeum
Telefón:045 694 94 35
E-mail:lencova.miriam@muzeumbs.sk
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/dusicky-z-noveho-zamku-2023