Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Deň otvorených dverí u geológov

30.09.2023 - 30.09.2023 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave a Košiciach


Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ako rezortný vedeckovýskumný ústav v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, pozýva na Deň otvorených dverí u GEOLÓGOV, ktorý sa bude konať na pracoviskách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
v Bratislave a Košiciach 30. septembra 2023 od 9.00 do 15.00 hod.

Viac informácií: Deň otvorených dverí

Organizátor:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Jaskyne Slovenska – svetové prírodné dedičstvo UNESCO

29.09.2023 - 29.09.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva , Školská 4, Liptovský Mikuláš


Súčasné a historické dokumenty o slovenských jaskyniach zaradených do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Dobšinská ľadová, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu. 

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Zvyšovanie odolnosti budov na zmenu klímy

28.09.2023 - 28.09.2023 Online priestor


Seminár zameraný na zvyšovanie odolnosti budov na zmenu klímy spojený s krstom publikácie Odolné sídliská. Hĺbková obnova budov je smart riešenie pre bytové domy.

PROGRAM

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Európska komisia

Festival HUBY

28.09.2023 - 30.09.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pozýva na FESTIVAL HUBY – 5. ročník výstavy živých húb oslavujúcej krásu, tajomnosť a rozmanitosť tejto nevšednej ríše.

Festival HUBY sa uskutoční v dňoch 28. – 30. septembra 2023 v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláš a Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s OZ Agarikon.

Okrem tradičnej výstavy živých húb spojenej s mykologickou poradňou vás čaká bohatý program zahŕňajúci prednášky, exkurziu, umenie, gastro a pestrý program pre malých hubárov a hubárky.

Podrobný program festivalu

Organizátor:Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, SZOPK ZO SMOPaJ, o.z. Agarikon

Ekotofilm – Envirofilm

25.09.2023 - 29.09.2023 Bratislava, Banská Bystrica


Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášame najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Viac informácií: www.ekotopfilm.sk

Proces IPKZ v SR a ČR – BAT FÓRUM 2023

20.09.2023 - 22.09.2023 Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry


BAT FÓRUM 2023 je tematicky a odborne zamerané na otváranie a hľadanie riešení problémov a potrieb odborníkov z rôznych odvetví priemyslu, ktoré vyplynuli z praxe; je určené odbornej verejnosti, najmä zástupcom priemyslu, prevádzkovateľom podnikov pod režimom smernice o priemyselných emisiách, odborníkom z praxe, štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej  obce.

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Stretnutie prírodovedcov

19.09.2023 - 21.09.2023 Správa CHKO Cerová vrchovina - Fiľakovo


Medzinárodná konferencia zamerané na vedecko-výskumnú a prezentačnú činnosť múzeí s prírodovednými zbierkami a organizácií zameraných na prírodné vedy.

Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

RemTech Europe 2023

18.09.2023 - 22.09.2023 Ferrara, Taliansko


Environmentálny technologický hub sa špecializuje na témy sanácie, regenerácie a udržateľného rozvoja území.

Vyznačuje sa tým, že je nielen prezentáciou súčasného stavu a zdieľania perspektív do budúcnosti, ale je predovšetkým komunitou národných aj medzinárodných odborníkov, ktorá funguje na permanentnej báze a v ktorej majú verejný a súkromný sektor možnosť konštruktívnej a efektívnej konfrontácie, rozvíjania myšlienok a projektov na podporu krajiny a Európy.

Bohatý odborný program počas piatich dní spestria živé ukážky vybraných spoločností s použitím patentovaných technológií či odbornými kurzami so školiteľmi z celého sveta.

Organizátor:Európska komisia a partneri
https://www.remtechexpo.com/en/remtech-europe.

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

12.09.2023 - 12.09.2023 Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra, Študentská 1734/17, Zvolen


Seminár je zameraný na otázky a možnosti nakladania so zrážkovou vodou, financovania vodozádržných a adaptačných opatrení v sídlach, prezentácie príkladov z praxe a diskusie o možnostiach zlepšenia stavu v nakladaní so zrážkovou vodou.

Viac informácií: pozvánka (PDF, 318 kB), program (PDF, 594 kB)

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Haraburdy 2023 – environmentálny bazár

05.09.2023 - 09.09.2023 Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

19. ročník environmentálneho bazáru v Dielničke v Kammerhofe v Banskej Štiavnici.

Chcete kúpiť staré, ale dobré súčiastky, riad, porcelán, nábytok, sklo, obrusy, kroje a všeličo iné? Je vám ľúto vyhodiť vaše haraburdy z padláša?

Slovenské banské múzeum vás pozýva na tradičné podujatie Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí, ktoré sa aj v roku 2023 uskutoční v priestoroch Dielničky v Kammerhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Termíny: 23. – 26. august, 29. – 31. august, 1. – 2. september, 5.– 9. september
Kedy: 10:00 – 16:00
Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 045/694 94 51, 694 94 36, enviro@muzeumbs.sk

Organizátor:Slovenské banské múzeum

Salamandrové dni 2023 v Slovenskom banskom múzeu

05.09.2023 - 09.09.2023 Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum (SBM) pripravilo v rámci regionálnych osláv Dňa baníkov a tradičných banskoštiavnických Salamandrových dní pre svojich návštevníkov sériu podujatí.

Program:

Nové publikácie Slovenského banského múzea
7. 9. 2023, 16:00, Kammerhof – sieň komorských grófov

Predstavenie knihy Ikony socializmu? Každodenný život baníkov v Banskej Štiavnici medzi rokmi 1948 – 1989 a zborníkov múzea.

Banské lokomotívy v skanzene
9. 9. 2023, 13.00, Banské múzeum v prírode

Prednáška historika, znalca technických a kultúrnych pamiatok Tomáša Haviara o banských lokomotívach vystavených v Banskom múzeu v prírode.

Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí
5. – 9. 9. 2023, 10.00 – 16:00, Kammerhof – dielnička

19. ročník tradičného podujatia s environmentálnou tematikou zameraného na podporu znovupoužívania a recyklovania vecí, ale aj na získavanie predmetov do zbierkového fondu múzea.

SVP: Deň otvorených dverí

02.09.2023 - 02.09.2023 SVP, Klenovec, Rimavská Sobota


Deň otvorených dverí na vodárenskej nádrži Klenovec sa bude konať od 9.00 do 15.00 h, súčasťou podujatia bude prehliadka podzemia vodnej stavby i sprievodný program pre deti. Verejnosť tak bude môcť netradičnou formou spoznať vodné dielo, ktoré bolo postavené v rokoch 1968 až 1974 na rieke Klenovská Rimava severne od samotnej obce Klenovec. Vodná nádrž Klenovec bola vybudovaná najmä pre zásobovanie obyvateľov v okresoch Rimavská Sobota, Poltár a Lučenec pitnou a úžitkovou vodou.

Organizátor:Slovenský vodohospodársky podnik

Haraburdy 2023 – environmentálny bazár

01.09.2023 - 02.09.2023 Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

19. ročník environmentálneho bazáru v Dielničke v Kammerhofe v Banskej Štiavnici.

Chcete kúpiť staré, ale dobré súčiastky, riad, porcelán, nábytok, sklo, obrusy, kroje a všeličo iné? Je vám ľúto vyhodiť vaše haraburdy z padláša?

Slovenské banské múzeum vás pozýva na tradičné podujatie Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí, ktoré sa aj v roku 2023 uskutoční v priestoroch Dielničky v Kammerhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Termíny: 23. – 26. august, 29. – 31. august, 1. – 2. september, 5.– 9. september
Kedy: 10:00 – 16:00
Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 045/694 94 51, 694 94 36, enviro@muzeumbs.sk

Organizátor:Slovenské banské múzeum