Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Fenomén krasu Malých Karpát

29.03.2023 - 29.03.2023 PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava


Malé Karpaty si z pohľadu geológie prešli dlhou a náročnou cestou. Procesy, ktoré ich formovali, sa ostro vpísali do zložitosti, ale zároveň aj výnimočnosti Malokarpatského krasu. Tá spočíva v rôznorodosti a speleogenéze jednotlivých jaskýň a povrchových krasových  javov.

Kras je tu viazaný do ôsmich krasových území (Devínsky kras, Borinský kras, Cajlanský kras, Kuchynsko-orešanský kras, Plavecký kras, Smolenický kras, Dobrovodský kras a Čachtický kras). Krasové oblasti tvoria až tretinu územia geomorfologického celku Malých Karpát, evidovaných je tu viac ako 360 jaskýň a 650 závrtov (krasových jám).

Prednášať bude RNDr. Alexander Lačný, PhD.

Prednáška bude prebiehať prezenčne aj online.

Viac informácií: https://fns.uniba.sk/2023-03-29-geovedy/

Organizátor:Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Kurz vzorkovania povrchových vôd

28.03.2023 - 29.03.2023 Online priestor


Kurz je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí, úradov verejného zdravotníctva a ostatných pracovníkov zaoberajúcich sa kvalitou a ochranou životného prostredia.

Jeho cieľom je získanie poznatkov o všeobecných zásadách pri odbere, logistike odberu vzoriek povrchových vôd, zabezpečenia a kontrole kvality pri odbere, príprave programov vzorkovania a monitorovania, o zásadách odberu mikrobiologických, biologických, fyzikálno-chemických a rádiologických ukazovateľov povrchovej vody.

Kurz bude zameraný na techniky odberov povrchových vôd (mikrobiológia, fytoplanktón, stanovenie obsahu chlorofylu-a, fytobentos, makrozoobentos, chemické ukazovatele stanovené na mieste odberu).

Cena: 180 €

Viac informácií: https://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=122

Organizátor:Výskumný ústav vodného hospodárstva
Telefón:02/59 343 286 (465)
E-mail:zuzana.velicka@vuvh.sk

Dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy v roku 2023

22.03.2023 - 22.03.2023 Online priestor


Bezplatný webinár zameraný na možnosti dotácií pre podnikateľov z Plánu obnovy a odolnosti. Prinesie informácie o samotnom procese získania dotácie a systéme, prostredníctvom ktorého sú prerozdeľované zdroje z Plánu obnovy. Súčasťou webinára budú informácie o grantových výzvach, ktoré sú naplánované na tento rok.

Témy:

  • Ako funguje Plán obnovy a odolnosti?
  • Aktuálne a plánované dotácie pre podnikateľov na rok 2023
  • Kľúčové oblasti podpory firiem do roku 2026
  • Otázky a odpovede

Viac informácií: https://www.grantexpert.sk/webinar/dotacie-pre-podnikatelov-z-planu-obnovy-v-roku-2023/

Organizátor:GrantExpert

Vykurovanie

20.03.2023 - 24.03.2023 Horný Smokovec – Vysoké Tatry, Grandhotel BELLEVUE


31. ročník medzinárodného odborného podujatia

Organizátor:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
https://www.energie-portal.sk/Dokument/konferencia-vykurovanie-2023-108690.aspx

Trauma konferencia 2023

20.03.2023 - 21.03.2023 Online priestor


Ako sa trauma prejavuje v ekológii? Napríklad tým, že hroziacu environmentálnu katastrofu ignorujeme a vedecké dôkazy bagatelizujeme alebo natvrdo popierame. 
Cieľom konferencie je sa začať nahlas rozprávať o najpálčivejších témach, ktoré sa spoločnosti dotýkajú.

Viac informácií: https://novapsychologia.sk/trauma-konferencia-2023/

Organizátor:Zero waste

Zelené zóny v Liptove v 18. a 19. storočí

02.03.2023 - 02.03.2023 SMOPAJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš


Prednáška je venovaná problematike parkov a záhrad v minulosti v Liptove. Poukazuje na zmienky o zelených zónach v rámci miest a obcí Liptova, ktoré sa spomínajú v písomných, ale aj grafických archívnych dokumentoch.

Organizátor:SMOPAJ
https://www.smopaj.sk/sk

Dotácie pre mestá a obce v roku 2023

01.03.2023 - 01.03.2023 Online priestor

Mestá a obce patria medzi kľúčových prijímateľov podpory z eurofondov a Plánu obnovy. Webinár sa zameria na podporované oblasti z nového Programu Slovensko, ktorý bude v programovom období 2021 – 2027 zastrešovať eurofondy na Slovensku. Pozrie sa tiež na Plán obnovy a výzvy, ktoré boli vyhlásené ešte v roku 2022, no mestá a obce sa do nich môžu zapojiť aj v roku 2023. 

Hlavné témy:

  • Dotácie pre mestá a obce z Programu Slovensko
  • Dotácie pre mestá a obce z Plánu obnovy
  • Program obnovy dediny v roku 2023
  • Otázky a odpovede

Viac informácií: https://www.grantexpert.sk/webinar/dotacie-pre-mesta-a-obce-v-roku-2023/

Organizátor:Grantexpert