Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Jaskyňa Pivnica

30.01.2023 - 30.01.2023 Obecný úrad Hybe


Prednáška o nových objavoch v jaskyni Pivnica v masíve kóty Rígeľ za účasti jaskyniarov, ktorí sa podieľali na prácach pri jej objavovaní. 

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Obec Hybe
https://www.smopaj.sk/sk

Ako na klimatické vzdelávanie?

24.01.2023 - 26.01.2023


Komplexnosť klimatickej zmeny prináša výzvu aj v oblasti vzdelávania. Cieľom seminára je získať nielen teoretický základ klimatického vzdelávania podloženého výskumami, ale taktiež zažiť praktické metódy a aktivity, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre vzdelávaciu prax.

Seminár sa bude venovať rôznym témam, napríklad ako pracovať s emóciami, ktoré v ľuďoch klimatická kríza vyvoláva, aké sú rôzne prístupy k jej riešeniu a ich východiská (napr. udržateľný rozvoj, zelený rast alebo nerast, klimatická spravodlivosť), ako sa rozprávať o moci, či rozširovať imagináciu a v neposlednom rade – čo môžeme v čase klimatickej krízy robiť. Priestor bude taktiež na zdieľanie medzi samotnými účastníkmi.

Organizátor:Iuventa
https://www.iuventa.sk/udalost/ako-na-klimaticke-vzdelavanie/