Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Ako je na tom Slovensko so samovýrobou zelenej energie?

16.12.2022 - 16.12.2022


V dôsledku prudko stúpajúcich cien plynu a elektriny a snahy posilniť vlastnú energetickú bezpečnosť je medzi domácnosťam, aj firmami veľký záujem o vlastné zdroje energie.

 • Ako je na tom Slovensko so samovýrobou zelenej energie?
 • Aké sú trendy a bariéry podpory decentralizovaných zdrojov energie na Slovensku? 
 • Ako spravodlivo nastaviť dotácie zelenej energie pre firmy, aby neboli ukrátené domácnosti a energetické komunity?

Viac informácií: Ako je na tom Slovensko so samovýrobou zelenej energie?

Organizátor:Portál EURACTIV Slovensko

Čo ďalej s ochranou rastlín na Slovensku?

12.12.2022 - 12.12.2022 Hotel LOFT, Štefánikova 4, Bratislava


Európska komisia predstavila návrh nariadenia s novými pravidlami pre udržateľné využívanie prostriedkov na ochranu rastlín, čím nadväzuje na svoj záväzok z potravinovej stratégie Z farmy na stôl.

 • Dokáže slovenský agrosektor splniť ciele, ktoré navrhuje Európska komisia? A ako ich hodnotia kľúčoví aktéri v téme ochrany rastlín?
 • Ako je na tom v skutočnosti Slovensko v spotrebe pesticídov – a predovšetkým tých najviac rizikových?
 • Aký vplyv to bude mať na produkčné ukazovatele agrosektora na strane jednej a ekologické a zdravotné na druhej strane? Ako sa to dotkne ekonomiky poľnohospodárskych podnikov?
 • Potrebuje vôbec Slovensko meniť doterajší prístup v ochrane rastlín? Ak áno, tak akými nástrojmi?

Viac informácií: Čo ďalej s ochranou rastlín na Slovensku?

Organizátor:Portál EURACTIV Slovensko

APEL 2022

08.12.2022 - 08.12.2022 Hotel Devín, Bratislava


6. ročník konferencie APEL 2022 – Aktuálne požiadavky enviro-legislatívy

Program konferencie: 

1. Aktuálny stav Informačného systému OH – funkcionality, termíny spustenia, povinnosti (zástupca sekcie obehového hospodárstva MŽP SR)
2. Nová legislatíva v oblasti ochrany ovzdušia (Zuzana Kocúnová | MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, riaditeľka odboru)
3. Legislatívne zámery MŽP SR na rok 2023 (Janette Smažáková | MŽP SR, odbor legislatívy, riaditeľka odboru)
4. Potrebné legislatívne zmeny z pohľadu priemyslu (Michaela Hletková Ploszeková | Asociácia priemyselných zväzov a dopravy)
5. Stav prípravy nového zákona o EIA (Michaela Seifertová | MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, generálna riaditeľka sekcie)
6. Novela zákona o IPKZ a integrácia procesov EIA, IPKZ a stavebného konania (zástupca sekcie EIA | IPKZ MŽP SR)
7. Panelová diskusia

PROGRAM PDF, 319 kB

https://www.ekosplus.sk/apel

Organizátor:EKOS plus

Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva

08.12.2022 - 08.11.2022 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva


Slávnostné predstavenie publikácie z edície z galérie významných osobností ochrany prírody a jaskyniarstva. Táto časť je venovaná moravskému učiteľovi, speleológovi a objaviľovi Demänovskej jaskyne slobody Alojsovi Královi. 

V rámci programu podujatia si môžete pozrieť historický film Demänová (1928), na ktorom sa podieľal aj Alois Král.

Viac informácií: https://www.smopaj.sk/sk/clanok/487-uvedenie-publikacie

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

INSPIRE ESPUS konferencia

07.12.2022 - 08.12.2022


Témy konferencie:

 • Harmonizácia údajov nielen v INSPIRE
 • Životné prostredie a energia
 • Úloha priestorových údajov v e-governmente
 • Inovácie
 • Architektúra a súvislosti
 • Zlepšenie komunikácie

Viac informácií: https://inspirujmese.cz/#o-konferenci

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Česká informační agentura životního prostředí
E-mail:inspire@enviro.gov.sk