Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva

08.12.2022 - 08.11.2022 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva


Slávnostné predstavenie publikácie z edície z galérie významných osobností ochrany prírody a jaskyniarstva. Táto časť je venovaná moravskému učiteľovi, speleológovi a objaviľovi Demänovskej jaskyne slobody Alojsovi Královi. 

V rámci programu podujatia si môžete pozrieť historický film Demänová (1928), na ktorom sa podieľal aj Alois Král.

Viac informácií: https://www.smopaj.sk/sk/clanok/487-uvedenie-publikacie

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Cesty k výkonnejšiemu a suchám odolnejšiemu poľnohospodárstvu

24.11.2022 - 24.11.2022 Hotel Grand Jasná , Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina 71


Diskusné fórum o horúcich témach agro sektora.

Témy diskusie: 

 • Využitie novej dotačnej politiky na zvýšenie výkonnosti v nedostatkových výrobách mäsa, ovocia a zeleniny
 • Nové podpory i technológie na lepšie zvládnutie dopadov globálneho otepľovania
 • Zvládnutie zdražovania energií i ďalších negatívnych dopadov vojny na Ukrajine
 • Zvyšovanie ponuku slovenských potravín na pultoch obchodov
 • Snaha o ďalšie zefektívnenie i stransparentnenie agrárnych dotácií
 • Zlepšovanie bankového financovania agrárneho sektora
 • Zvládnutie ďalšej ekologizácie domáceho poľnohospodárstva
 • Snahy o omladzovanie domáceho agrosektor

VIAC INFORMÁCIÍ

Organizátor:Denník SME

Ochrana ovzdušia

23.11.2022 - 25.11.2022 Hotel Patria, Vysoké Tatry


Témy konferencie:

 • Nová právna úprava ochrany ovzdušia na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Zmena klímy, obchodovanie s emisnými kvótami a uhlíková neutralita
 • Priemyselné emisie, nové trendy a technológie znižovania emisií
 • Meranie emisií a monitorovanie kvality ovzdušia
 • Modelovanie a riadenie kvality ovzdušia
 • Ochrana ovzdušia pri spracovaní odpadu
 • Biopalivá
 • Znečisťovanie ovzdušia z dopravy, inovatívne riešenia znižovania emisií

Viac informácií: www.kongres-studio.sk

Organizátor:Kongres STUDIO spol. s r. o.

ŠIŠKA

21.11.2022 - 23.11.2022 Horský hotel Remata


HLAVNÁ TÉMA

Zmena klímy

POSLANIE

Aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov na poli environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

Viac informácií: https://www.ewobox.sk/sazp/siska

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Konferencia mladých odborníkov

10.11.2022 - 10.11.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava


Konferencia mladých odborníkov z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia. 
Jej cieľom je prezentácia výsledkov prác v jednotlivých odboroch a nových vedeckých poznatkov mladých ľudí, či už z radov študentov vysokých škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi.

O KONFERENCII

Organizátor:Slovenský hydrometeorologický ústav

SAPI Energy Conference 2022

08.11.2022 - 09.11.2022 Hotel Senec, Senec


Tradičný výročný seminár Slovenskej asociácie fotovoltickej energie a OZE (SAPI) o aktuálnych témach z oblasti obnoviteľnej energetiky.

Hlavné témy:

 • inovácie a trendy vo fotovoltike a v energetických úložiskách, ktoré s ňou súvisia,
 • energetická bezpečnosť a OZE ako náhrady za fosílne palivá,
 • úlohy OZE na ceste k uhlíkovej neutralite,
 • rozvoj energetických sústav a pripojiteľnosti OZE,
 • príprava energetických projektov a ich zapojenie v rámci energetických trhov. 

Viac informácií: https://euractiv.sk