Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Next (Green) Generation EU

13.10.2022 - 13.10.2022 Einpark, Bratislava


Hlavné témy konferencie:

 • Slovensko potrebuje šetriť energiou. Aký má plán? 
 • Obnova rodinných domov: Ako naplniť očakávania ľudí?
 • Obnoviteľné zdroje ako súčasť riešenia energetickej krízy

Next (Green) Generation EU

Organizátor:EURACTIV

EIA/SEA 2022

11.10.2022 - 12.10.2022 Hotel Senec, Senec


Cieľom VI. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou je vytvoriť priestor na prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2022 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Témy:

 • Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie z hľadiska legislatívnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochrany prírody a krajiny
 • Praktické skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny 
 • Posudzovanie vplyvov vybraných navrhovaných činností a zložiek životného prostredia

REGISTRÁCIA

Viac informácií: pozvánka (PDF, 430 kB), program (PDF, 496 kB)

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

CARBON DAY 2022

05.10.2022 - 05.10.2022 Hotel Park Inn Bratislava


Odborná konferencia prinesie aktuálne témy z oblastí nových pravidiel a pripravovaných zmien v schéme EU ETS, aktuálnej situácie na trhu s emisnými kvótami v kontexte platných a nadchádzajúcich pravidiel a legislatívnych zmien, v obchodovaní s emisnými kvótami vo štvrtom obchodovacom období.

Tematické okruhy:

 • aktuálna klimaticko-energetická politika,
 • prehľad finančných nástrojov,
 • stratégia obchodovania s emisiami,
 • ESG a nefinančný reporting,
 • dopady zmien EÚ ETS na priemysel,
 • výpočet uhlíkovej stopy a 
 • nízkouhlíkové riešenia pre dopravu.

 VIAC INFORMÁCIÍ 

Organizátor:EKOS PLUS, s. r. o.
Telefón:0917 900 501
E-mail:krakornikova@ekosplus.sk

Galapágy

04.10.2022 - 04.10.2022 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva


Existuje len jediné miesto, ktoré je charakteristické čistou, nepreskúmanou prírodou, netradičnou faunou a nádychom tajomna. Galapágy, ekvádorské súostrovie sopečného pôvodu, má už mnoho rokov povesť tajuplného miesta, ktoré budí záujem v každom správnom dobrodruhovi.
Príďte si vypočuť pútavé rozprávanie Stanislava Kaľavského o jeho ceste za poznaním tohto podivuhodného územia, ktorému kraľujú prehistoricky vyzerajúce jaštery a obrie suchozemské korytnačky. Navštívte s Galapágy a Korytnačie ostrovy.

POZVÁNKA (PDF, 1,1 MB)

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Circular Week 2022

03.10.2022 - 09.10.2022


Medzinárodná kampaň zaoberajúca sa témou cirkulárnej ekonomiky.

VIAC INFORMÁCIÍ

Organizátor:The Institute of Innovation and Responsible Development

Týždeň zelených budov

20.09.2022 - 04.10.2022

12. ročník sérií podujatí venovaných udržateľnej výstavbe 

Program:

20. septembra 2022
GREEN BUSINESS AFTERNOON
Téma: Drevo ako obnoviteľný zdroj a alternatíva v komerčnej výstavbe
+ prehliadka Spilka Offices

20. septembra 2022
GREEN BUSINESS CLUB
Slávnostný večer Týždňa zelených budov 2022 v Spilke

22. septembra 2022
GREEN BUSINESS BREAKFAST
Téma: Uhlíková stopa budov
+ prehliadka Einpark Offices

26. septembra 2022
GREEN WALK – GREEN TALK
Jurkovičova tepláreň s odbornou prehliadkou

29. septembra 2022
GREEN BUSINESS BREAKFAST
Téma: Udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy

4. októbra 2022
VUB ATLAS Talks
Partnerské podujatie na tému Energetická sebestačnosť a financovanie udržateľných projektov

Podujatia sú bezplatné – pre vstup je potrebné sa registrovať.

VIAC INFORMÁCIÍ

Organizátor:Slovenská rada pre zelené budovy

Objavenie Važeckej jaskyne

01.01.2022 - 01.01.2022 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš


Výstava predstaví obdobie objavovania jaskyne, ktoré sprevádzalo veľké nadšenie prvých objaviteľov z krásy a bohatstva podzemia, i úsilie o sprístupnenie jaskyne verejnosti a jej vyhlásenie za chránený prírodný výtvor. Jej súčasťou sú aj informácie o pokračovaní a perspektívach výskumu vo Važeckom krase, publikovanie výsledkov paleontologického výskumu v jaskyni z roku 2010 a tiež s mnoho zaujímavých zbierkových predmetov dokumentujúcich jej objavovanie.

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva