Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Proces IPKZ v SR a v ČR – BAT fórum 2022

19.10.2022 - 21.10.2022 Hotel Ski & Wellness Residence Družba, Demänovská Dolina

 

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR Medzinárodný workshop o povoľovaní a o výmene informácií o najlepších dostupných technikách s podtitulom Slovensko-české BAT fórum 2022.

BAT fórum je tematicky a odborne zamerané na otváranie a hľadanie riešení problémov a potrieb odborníkov z rôznych odvetví priemyslu, ktoré vyplynuli z praxe.

Je určené odbornej verejnosti, najmä zástupcom priemyslu, prevádzkovateľom podnikov pod režimom smernice o priemyselných emisiách, odborníkom z praxe, štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce.

Tematické okruhy fóra:

 • Revízia smernice o priemyselných emisiách a nariadenia o E-PRTR
 • Legislatíva IPKZ v SR a v ČR, očakávané zmeny
 • Výmena informácií o najlepších dostupných technikách – BAT & BREF
 • Aplikácia záverov o BAT v praxi
 • Výzvy, podmienky a realita riešení priemyselného znečistenia a znečisťovania
 • Zápach – regulácie a prístupy
 • Pyrolýza a riešenia recyklácie plastového odpadu

REGISTRÁCIA

Viac informácií: program (PDF, 396 kB), pozvánka (PDF, 456 kB)

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Next (Green) Generation EU

13.10.2022 - 13.10.2022 Einpark, Bratislava


Hlavné témy konferencie:

 • Slovensko potrebuje šetriť energiou. Aký má plán? 
 • Obnova rodinných domov: Ako naplniť očakávania ľudí?
 • Obnoviteľné zdroje ako súčasť riešenia energetickej krízy

Next (Green) Generation EU

Organizátor:EURACTIV

S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu

11.10.2022 - 11.10.2022 Online priestor


Workshop so zameraním na centrálne zásobovanie teplom. 

Hlavné témy:

 • Tvorba cenovej politiky na výrobu a dodávku tepla pre koncových užívateľov
 • Zlepšenie lokálnej kvality ovzdušia prostredníctvom zabezpečenia dobrého funkčného systému CZT
 • Prioritné oblasti modernizovania CZT
 • Dobrá prax plánovania zabezpečenia tepla v rámci mesta
 • Príklady funkčného systému CZT zo zahraničia

REGISTRÁCIA

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

EIA/SEA 2022

11.10.2022 - 12.10.2022 Hotel Senec, Senec


Cieľom VI. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou je vytvoriť priestor na prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2022 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Témy:

 • Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie z hľadiska legislatívnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochrany prírody a krajiny
 • Praktické skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny 
 • Posudzovanie vplyvov vybraných navrhovaných činností a zložiek životného prostredia

REGISTRÁCIA

Viac informácií: pozvánka (PDF, 430 kB), program (PDF, 496 kB)

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Cirkulárna ekonomika ako nástroj vo verejnom obstarávaní a súkromných zákazkách

06.10.2022 - 06.10.2022 Ateliér Svetlík, Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava.


Workshop je určený špecialistom z firiem a štátnych inštitúcií zodpovedným za verejné obstarávanie (VO) a lektorom, ktorí školia v tejto oblasti.
 

NA ČO A KOHO SA TEŠIŤ?
 

 • Lektorky vysvetlia, prečo je téma cirkulárneho VO dôležitá.
 • JUDr. Tomáš Slávik z Úradu verejného obstarávania objasní, aké sú legislatívne východiská a aká je úloha štátnej správy pri zelenom a cirkulárnom VO. Ukáže tiež príklady dobrej praxe štátnej správy.
 • Dominika Lorencová a Slávka Jurkovičová zo Slovenskej agentúry životného prostredia povedia, aké má Slovensko ciele v zelenom/cirkulárom VO a aká je úloha štátnej správy v ich naplnení.
 • Alexandra Vičanová a Daniel Szakáll naučia, ako riešia zodpovedné obstarávanie na Magistráte Hlavného mesta Bratislava.
 • Veronika Kovaničová a Alexandra Podhradská porozprávajú o tom, že udržateľnosť je súčasť fungovania firmy CORWIN.
 • Ivana Maleš z Inštitútu Cirkulárnej Ekonomiky predstaví Metodiku CVO a Metodiku školenia o CVO v rámci projektu Erasmus.
 • Vyskúšate si simuláciu procesu VO s aplikáciou zelených kritérií.
 • Dozviete sa, ako presvedčiť kolegov aj ako argumentovať a aké sú prekážky aj príležitosti v rámci CVO.
 • Okrem toho vás čaká občerstvenie, diskusie a exkurzia, networking.

REGISTRÁCIA

Organizátor:Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

CARBON DAY 2022

05.10.2022 - 05.10.2022 Hotel Park Inn Bratislava


Odborná konferencia prinesie aktuálne témy z oblastí nových pravidiel a pripravovaných zmien v schéme EU ETS, aktuálnej situácie na trhu s emisnými kvótami v kontexte platných a nadchádzajúcich pravidiel a legislatívnych zmien, v obchodovaní s emisnými kvótami vo štvrtom obchodovacom období.

Tematické okruhy:

 • aktuálna klimaticko-energetická politika,
 • prehľad finančných nástrojov,
 • stratégia obchodovania s emisiami,
 • ESG a nefinančný reporting,
 • dopady zmien EÚ ETS na priemysel,
 • výpočet uhlíkovej stopy a 
 • nízkouhlíkové riešenia pre dopravu.

 VIAC INFORMÁCIÍ 

Organizátor:EKOS PLUS, s. r. o.
Telefón:0917 900 501
E-mail:krakornikova@ekosplus.sk

Galapágy

04.10.2022 - 04.10.2022 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva


Existuje len jediné miesto, ktoré je charakteristické čistou, nepreskúmanou prírodou, netradičnou faunou a nádychom tajomna. Galapágy, ekvádorské súostrovie sopečného pôvodu, má už mnoho rokov povesť tajuplného miesta, ktoré budí záujem v každom správnom dobrodruhovi.
Príďte si vypočuť pútavé rozprávanie Stanislava Kaľavského o jeho ceste za poznaním tohto podivuhodného územia, ktorému kraľujú prehistoricky vyzerajúce jaštery a obrie suchozemské korytnačky. Navštívte s Galapágy a Korytnačie ostrovy.

POZVÁNKA (PDF, 1,1 MB)

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Circular Week 2022

03.10.2022 - 09.10.2022


Medzinárodná kampaň zaoberajúca sa témou cirkulárnej ekonomiky.

VIAC INFORMÁCIÍ

Organizátor:The Institute of Innovation and Responsible Development