Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Determinácia lariev a kukiel Simuliidae

07.09.2022 - 09.09.2022 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava


Kurz sa zameria na morfológiu, ekológiu, ochranný status a výskyt lariev a kukiel Simuliidae a charakteristické taxóny rôznych biotopov.

Viac informácií: https://www.vuvh.sk

Organizátor:Výskumný ústav vodného hospodárstva

Čistejšie ovzdušie v našich obciach – ako na to?

07.09.2022 - 08.09.2022 Sever Slovenska


Cieľ podujatia je podať aktuálne informácie o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia  v súvislosti s vykurovaním domácností a potenciálnymi energetickými úsporami, poskytnúť priestor na diskusiu ku konkrétnym témam, ako sú napr. aktuálny stav v zmenách legislatívy ochrany ovzdušia, nastavenie systému povoľovacích a kontrolných mechanizmov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, plánovacie nástroje a ich uplatňovanie, riešenia zamerané na dosiahnutie energetických úspor domácností, hľadať synergie v rámci financovania opatrení.

Konferencia je určená hlavne zástupcom orgánov samosprávy a štátnej správy, ktorí môžu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu. Dôležité je apelovať na obyvateľstvo a podporiť pozitívnu zmenu správania v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj aktívne využívať legislatívne a ekonomické nástroje.

REGISTRÁCIA
PROGRAM (PDF, 3,9 kB )

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia