Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Akú perspektívu má biomasa vo výrobe tepla?

28.09.2022 - 28.09.2022 Kafe Scherz, Palisády 27, Bratislava


Zo slovenských lesov smeruje do energetiky z roka na rok menej biomasy. Dovoz dreva na Slovensko v minulom roku po prvýkrát prekonal jeho vývoz. Na druhej strane súčasná energetická kríza krajinu núti hľadať alternatívy k zemnému plynu. Podľa odhadov lesníkov môže biomasa pokryť až 16 % jeho spotreby. 

Aký je potenciál biomasy vo výrobe tepla na Slovensku? Koľko palivového dreva a koľko štiepky dokážu poskytnúť lesy? Čo prinášajú legislatívne zmeny?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v panelovej diskusii, v ktorej sa stretnú predstavitelia sektoru OZE, teplárenstva, rezortu pôdohospodárstva a advokácie.

VIAC INFORMÁCIÍ

Organizátor:Energie-portal.sk, Odpady-portal.sk a Voda-portal.sk

Ako premeniť potraviny z problému na riešenie klímy?

24.09.2022 - 24.09.2022 Euractiv


Európska únia si v potravinovej stratégii Z farmy na stôl kladie za cieľ znížiť potravinové straty a mieru plytvania potravinami, no konkrétne ciele a nástroje zatiaľ nepredstavila. Potravinový odpad nie je iba etický, finančný či logistický problém, ale priamo prispieva aj k vzniku emisií skleníkových plynov. Obmedzovanie jeho vzniku je preto v záujme všetkých štátov EÚ, samospráv a nakoniec aj domácností a jednotlivcov.  Súčasne sa s predstavením novej Stratégie EÚ v oblasti pôdy rozbieha diskusia o budúcnosti práce na pôde v záujme zlepšenia jej zdravia štruktúry a schopnosti absorbovať z atmosféry oxid uhličitý, čo môže byť kľúčové v boji proti klimatickým zmenám.

Témy: 

 • Čo vieme o vzťahu potravinový cyklus-klimatická zmena? Ako nám so zmierňovaním prípadne adaptáciou môže pomôcť potravinový odpad?
 • Aké možnosti zníženia plytvania potravinami má jednotlivec? Stačí zmeniť prístup k potravinám v domácnosti alebo je nutná zmena aj mimo nej?
 • Čo sa so vzniknutým odpadom deje ďalej? Aké je jeho najlepšie využitie?

 VIAC INFORMÁCIÍ

Výstava živých húb

23.09.2022 - 24.09.2022 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš


Výstava živých húb spojenú s mykologickou poradňou. 

Na výstave sa návštevníci dozvedia informácie o ríši húb, ich výskyte, určovaní i vlastnostiach. Priamo na živých exponátoch môžu skúmať ich tvar, farbu i vôňu, zistiť, kde a ako ich zbierať, ktorým sa radšej vyhnúť, ale aj ako ich bez obáv využiť pri príprave chutných jedál v čerstvom či sušenom stave. Pri poznávaní húb budú určite užitočné i dobré rady od odborníkov, mykológov. Návštevníci si môžu so sebou doniesť aj nazbierané huby, mykológovia im poradia, ak sú si nie istí druhom.

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Akčný plán ochrany vôd v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov

08.09.2022 - 09.09.2022 Bratislava


Cieľ konferencie

 • Prezentovať aktuálne výsledky prác odborných skupín na príprave akčného plánu.
 • Predstaviť a prediskutovať navrhované ciele a opatrenia akčného plánu.
 • Vytvoriť predpoklady pre efektívnu ochranu vodných zdrojov CHVO Žitný ostrov.

Cieľové skupiny

 • Kľúčoví aktéri v území: okresné úrady, orgány samosprávy, regionálny úrad verejného zdravotníctva, vodárenské spoločnosti, poľnohospodárske a priemyselné prevádzky pôsobiace na území CHVO Žitný ostrov a v Bratislave.
 • Dotknutá verejnosť: obyvatelia Žitného ostrova, mimovládne organizácie, odborná verejnosť.
 • Dotknuté riadiace a odborné organizácie rezortov životného prostredia, zdravotníctva, pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja.

Formát konferencie

 • Konferencia bude pozostávať z prezentácií, panelovej diskusie, interaktívnej časti a exkurzie. V interaktívnej časti (okrúhle stoly – World caffe) budú mať účastníci možnosť aktívne participovať na špecifikácii opatrení akčného plánu.

Témy konferencie

 • Ochrana vodných zdrojov a zabezpečenie pitnej vody v celoslovenskom kontexte
 • Proces spracovanie Akčného plánu CHVO Žitný ostrov
 • Panelová diskusia: Aktéri pôsobiaci v území Žitného ostrova
 • Predstavenie cieľov a opatrení Akčného plánu CHVO Žitný ostrov
 • Interaktívna časť formou World caffe – diskusia o návrhoch cieľov a opatrení Akčného plánu ochrany vôd v CHVO Žitný ostrov

POZVÁNKA (PDF, 884 kB)

Determinácia lariev a kukiel Simuliidae

07.09.2022 - 09.09.2022 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava


Kurz sa zameria na morfológiu, ekológiu, ochranný status a výskyt lariev a kukiel Simuliidae a charakteristické taxóny rôznych biotopov.

Viac informácií: https://www.vuvh.sk

Organizátor:Výskumný ústav vodného hospodárstva

Aktuálne možnosti grantov a dotácií

07.09.2022 - 07.09.2022


Spoločnosť Grantexpert detailne predstaví výzvu na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Z tejto výzvy môžu byť financované napríklad turistické chodníky, cyklotrasy, rozhľadne či prístrešky v lesoch.

Bližšie sa pozriú aj na Grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží. Účast níci webináru sa dozvedia, kto sa môže uchádzať o granty a dotácie, aké sú podmienky ich získania či aktivity, na ktoré môžete získať financie.

VIAC INFORMÁCIÍ

Organizátor:Grantexpert