Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Odpady 2022

23.06.2022 - 24.06.2022 Hotel Holiday Inn, Žilina


Desiaty ročník tradičnej odpadárskej konferencie prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príklady riešení v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Tematické okruhy

  • Aktuálna odpadová legislatíva SR
  • Stavebné odpady
  • Čo prinieslo zálohovanie?
  • Textilný odpad – nové výzvy
  • Nerecyklovateľné odpady – ako ďalej?
  • Príklady komunálnych riešení

Viac informácií: https://www.ekonferencie.sk/

Recyklácia odpadov 2022

13.06.2022 - 14.06.2022 Hotel Saffron, Bratislava


Hlavné témy konferencie: 

  • vývoj legislatívy odpadového hospodárstva,
  • súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach,
  • recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu.

Viac informácií: https://www.kongres-studio.sk

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r. o.

Udržateľná doprava v mestách

01.06.2022 - 01.06.2022 Online priestor


Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riešenie pre podporu environmentálne udržateľnej dopravy v mestách, s využitím technologických inovácií (elektromobilita, vodíkové pohony), sociálnych inovácií (odklon od osobnej automobilovej dopravy k udržateľným alternatívam), organizačných inovácií (udržateľná doprava v mestskom plánovaní a rozvoji), aj inovatívnych podnikateľských modelov (car-sharingové schémy a pod.).

Projekty na podporu zelenej transformácie dopravy by mali znížiť celkové environmentálne vplyvy dopravy (najmä emisie skleníkových plynov, ale aj znečistenie pevnými časticami, hlukom a pod.), berúc do úvahy potreby užívateľov a finančnú udržateľnosť projektov.

Workshop je určený pre študentov a mladých ľudí vo veku do 30 rokov, na workshop sa môžu prihlásiť 3- až 4-členné tímy študentov. Účasť na workshope je bezplatná.

Viac informácií: https://euractiv.sk

Organizátor:OZ EuroPolicy