Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Beh k nule – uhlíkovo neutrálne mesto

17.02.2022 - 17.02.2022 NH Bratislava Gate One, Bratislava, Ambrušova 7


Konferencia predstaví ciele a stratégie municipalít z Veľkej Británie. Do kampane sa ich zapojilo niekoľko desiatok a okrem Londýna medzi nimi nechýbajú Birmingham, Liverpool, Bristol, Leeds, Newcastle upon Tyne, Oxford, Edinburgh či Glasgow. NA konferencii budú predstavené aj príklady slovenských miest, ktoré by mali dobré šance ciele globálnej iniciatívy naplniť.

Hlavné témy: 

 • Zelený rast miest
 • Verejné budovy a energetika
 • Obehové hospodárstvo

Viac informácií: Uhlíkovo neutrálne mesto

Organizátor:British Embassy Bratislava

Obchodovanie s emisnými kvótami SR

16.02.2022 - 16.02.2022


Online konferencia sa zameria na analýzu súčasnej situácie na trhu s emisnými kvótami a s energetickými komodítami, na novinky v pravidlách obchodovania s emisnými kvótami, ale aj súčasné nadchádzajúce opatrenia EK, ktoré sa netýkajú len tohto odvetvia: European Green Deal, Fit for 55 a ďalšie…

Hlavné témy webinára:

 • Súčasná situácia a výhľad do budúcnosti v Európe a vo svete energie a vplyvov na EU ETS, novinky v oblasti klímy a energetiky
 • Pravidlá obchodovania s emisiami, revízia EU ETS
 • Cezhraničné stanovovanie cien uhlíka
 • Analýza vývoja cien energetických komodít a ciele dekarbonizácie
 • Obchodovanie s emisnými kvótami na súčasnom trhu
 • Financovanie projektov na zníženie emisií uhlíka

Viac informácií: https://www.vidacon.cz/cz/konference/obchodovanie-s-emisnymi-kvotami-sr/4

Organizátor:VIDA conference

Vykurovanie 2022

14.02.2022 - 18.02.2022 Horný Smokovec


Mottom 30. ročníka medzinárodnej konferencie je Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov:

 • energetika budov,
 • progresívna výroba tepla,
 • alternatívne zdroje energie,
 • automatizácia vo vykurovaní a
 • energetické služby.

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Zároveň bude 30 popredných firiem prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

VIAC INFORMÁCIÍ
 

Organizátor:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
E-mail:konferencie@sstp.sk

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

02.02.2022 - 02.02.2022


Webinár je určený pre zástupcov obce.

Hlavné témy:

 • Ako sa zmenil systém evidovania odpadov od roku 2021 a pre koho?
 • Ak dokončiť evidenciu odpadov za rok 2021?
 • Ako evidovať vznik a výdaj odpadov?
 • Ako zaevidovať zostatky na sklade na zbernom dvore?
 • Ako evidovať spätný zber, malú kompostáreň či odovzdanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi?
 • Ako vytvoriť ročné Ohlásenie o vzniku odpadov, na aký úrad a kedy ho odovzdať?
 • Aký je rozdiel medzi výkazom o komunálnom odpade pre Štatistický úrad a ročným ohlásením pre okresný úrad?
 • Ako vypočítať mieru triedenia komunálnych odpadov?

REGISTRÁCIA

Organizátor:zakon.sk