Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce

27.01.2022 - 27.01.2022 ITAPA


Inteligentné dopravné systémy, digitalizácia vozidiel MHD či budovanie infraštruktúry pre elektromobilitu. Ide o moderné technológie, ktoré pomôžu našim mestám a obciam zjednodušiť a skvalitniť život svojim obyvateľom. Práve ich zavádzanie bude v roku 2022 podporené z eurofondov, ktoré budú určené pre samosprávne kraje. Cieľom diskusie je napomôcť akcelerácií výzvy MIRRI a tiež poskytnúť inšpirácie pre mestá a obce, ktoré uvažujú o využití technológií pre smart riešenia. Tiež poukázať na pozitívne príklady z praxe – mestá, kde to funguje – na príklade českých Pardubíc.

Predbežné témy diskusie:

 • Aké sú hlavné oblasti kde môžu nové technológie pomôcť mestu?  
 • Aký je stav nasadzovania technológií v slovenských mestách a obciach?
 • Aké sú príklady dobrej praxe u nás, aj v zahraničí – napr. v CZ?
 • Aké sú hlavné úzke miesta?
 • V akom stave je implementácia výzvy MIRRI určená pre mestá a obce?
 • V akom stave je obstarávanie a aké má úskalia?
 • Prečo sa stále kladie dôraz na cenu a nie na kvalitu za cenu? Aký by mal byť správny pomer?

PROGRAM ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce

REGISTRÁCIA 

Zmeny v odpadovej legislatíve

12.01.2022 - 12.01.2022 On-line webinár


Bezplatný on-line webinár: 

 • prehľad zmien v odpadovej legislatíve za rok 2021
  • novela č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  • novela č. 430/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  • zmeny v povinnostiach súvisiacich s nakladaním s BRKO a ďalšie, 
 • pripravované zmeny v odpadovej legislatíve očakávané v roku 2022:
  • pripravovaná novela vyhlášky č. 371/2015 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 
  • pripravovaná novela vyhlášky č 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, 
  • ohlásená novela zákona o odpadoch - reforma nakladania so stavebným odpadom

REGISTRÁCIA

Organizátor:CYRKL
E-mail:lucia.skulcova@cyrkl.com