Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce

27.01.2022 - 27.01.2022 ITAPA


Inteligentné dopravné systémy, digitalizácia vozidiel MHD či budovanie infraštruktúry pre elektromobilitu. Ide o moderné technológie, ktoré pomôžu našim mestám a obciam zjednodušiť a skvalitniť život svojim obyvateľom. Práve ich zavádzanie bude v roku 2022 podporené z eurofondov, ktoré budú určené pre samosprávne kraje. Cieľom diskusie je napomôcť akcelerácií výzvy MIRRI a tiež poskytnúť inšpirácie pre mestá a obce, ktoré uvažujú o využití technológií pre smart riešenia. Tiež poukázať na pozitívne príklady z praxe – mestá, kde to funguje – na príklade českých Pardubíc.

Predbežné témy diskusie:

 • Aké sú hlavné oblasti kde môžu nové technológie pomôcť mestu?  
 • Aký je stav nasadzovania technológií v slovenských mestách a obciach?
 • Aké sú príklady dobrej praxe u nás, aj v zahraničí – napr. v CZ?
 • Aké sú hlavné úzke miesta?
 • V akom stave je implementácia výzvy MIRRI určená pre mestá a obce?
 • V akom stave je obstarávanie a aké má úskalia?
 • Prečo sa stále kladie dôraz na cenu a nie na kvalitu za cenu? Aký by mal byť správny pomer?

PROGRAM ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce

REGISTRÁCIA 

Zelená vízia pre Slovensko

26.01.2022 - 26.01.2022


Ako vyzerá cesta k nízkouhlíkovej spoločnosti? Ako to vnímajú obyvatelia? Čo vyplýva z prieskumov verejnej mienky? Ako dnes občania pristupujú k téme klimatickej krízy? Ako v kontexte zmien klímy vnímajú svoju budúcnosť? Ako sa mení krajina, striedanie ročných období či výskyt živočíšnych druhov? Aký dopad budú mať zmeny na naše zdravie či našu ekonomiku? Aký efekt bude mať starnutie populácie? Koľko budeme mať obyvateľov?

Na tieto témy budú diskutovať:

 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Oľga Gyárfášová, poradkyňa prezidentky pre sociálne témy a verejnú mienku
 • Gabriel Bianchi, zástupca riaditeľky, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 • Branislav Bleha, vysokoškolský pedagóg, prodekan Prírodovedeckej fakulty UK

Účasť naonline diskusii je bezplatná.

REGISTRÁCIA

Organizátor:Slovenská klimatická iniciatíva

Vtáky a sklo

25.01.2022 - 25.01.2022


Online seminár o kolízii vtákov s presklenými plochami s ornitológom SOS/BirdLife Slovensko Jánom Gúghom a ďalšími.

Na podujatie je potrebné prihlásiť sa cez formulár: https://forms.gle/wyRmnxHDSkY77BRq5.
Viac informácií: https://fb.me/e/2jvQGPCCH

Organizátor:SOS/BirdLife Slovensko

Obchodovanie s emisnými kvótami SR

24.01.2022 - 24.01.2022 Online priestor

Online konferencia sa zameria na analýzu súčasnej situácie na trhu s emisnými kvótami a s energetickými komodítami, na novinky v pravidlách obchodovania s emisnými kvótami, ale aj súčasné nadchádzajúce opatrenia EK, ktoré sa netýkajú len tohto odvetvia: European Green Deal, Fit for 55 a ďalšie…

Hlavné témy:

 • Súčasná situácia a výhľad do budúcnosti v Európe a vo svete energie a vplyvov na EU ETS, novinky v oblasti klímy a energetiky
 • Pravidlá obchodovania s emisiami, revízia EU ETS
 • Cezhraničné stanovovanie cien uhlíka
 • Analýza vývoja cien energetických komodít a ciele dekarbonizácie
 • Obchodovanie s emisnými kvótami na súčasnom trhu
 • Financovanie projektov na zníženie emisií uhlíka

REGISTRÁCIA
Viac informácií: https://www.vidacon.cz/cz/konference/obchodovanie-s-emisnymi-kvotami-sr/4

E-mail:nemejcova@vidacon.cz

Zmeny v odpadovej legislatíve

12.01.2022 - 12.01.2022 On-line webinár


Bezplatný on-line webinár: 

 • prehľad zmien v odpadovej legislatíve za rok 2021
  • novela č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  • novela č. 430/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  • zmeny v povinnostiach súvisiacich s nakladaním s BRKO a ďalšie, 
 • pripravované zmeny v odpadovej legislatíve očakávané v roku 2022:
  • pripravovaná novela vyhlášky č. 371/2015 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 
  • pripravovaná novela vyhlášky č 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, 
  • ohlásená novela zákona o odpadoch - reforma nakladania so stavebným odpadom

REGISTRÁCIA

Organizátor:CYRKL
E-mail:lucia.skulcova@cyrkl.com