Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Zelený plán obnovy Slovenska

13.12.2021 - 13.12.2021 Online priestor


Plán obnovy a odolnosti so svojimi navrhovanými opatreniami v oblasti adaptácie na zmenu klímy vzbudzujú intenzívne diskusie. Sú tieto obavy opodstatnené? Ako sa Slovensko systémovo pripravuje na zmenu klímy? Aké príležitosti otvorí ochrana prírody aj pre ľudí v regiónoch? Ako Slovensko reaguje na globálne trendy, ako chce podporiť rozmach biodiverzity a ako sa starať o vodné toky prírode blízkym obhospodarovaním? Slovensko má v konečnom dôsledku možnosť pomôcť občanom s obnovou rodinných domov.

Podujatie otvorí minister životného prostredia Ján Budaj spolu s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavom Mikom. Nasleduje diskusia, ktorej súčasťou budú:

  • Michal Wiezik, europoslanec;
  • Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku;
  • Michal Kiča, štátny tajomník ministerstva životného prostredia;
  • Richard Filčák, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied;
  • Elena Višnar Malinovská, riaditeľka GR CLIMA, Európska komisia.

Prenos: https://www.facebook.com/events/2805913246367001

Organizátor:EURACTIV

Príroda našimi očami

10.12.2021 - 31.12.2021 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláš


Zoznámte sa so svetom okolo nás tak, ako ho vidia dete a mládež s mentálnym znevýhodnením. Ich vnímanie prostredia je jedinečné, tak ako je jedinečné aj jeho stvárnenie, či už kresbou, maľbou, grafikou, kolážou i trojrozmernými prácami. Všetky diela sú tvorené s veľkým citom pre prírodu a jej rozmanitosť spôsobom, ktorý vypovedá o prirodzenej a bezprostrednej spätosti týchto detí s prírodou a jej krásami. 

Vystavených je takmer 180 výtvarných prác vrátane trojrozmerných, ktoré zaslali žiaci 13 špeciálnych škôl z celého Slovenska. Práce sú vystavené v exteriéri Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláš.

Operačný program Slovensko: Priority, ciele, poučenia

09.12.2021 - 09.12.2021 Online podujatie


Príprava programového obdobia 2021 až 2027 speje do koncovky. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo konzultácie so zainteresovanými aktérmi ohľadom podoby budúceho Operačného programu Slovensko, ktorý nahradí doterajších deväť operačných programov. Operačný program je zároveň základným dokumentom, ktorým sa budú riadiť investície z eurofondov.

Ministerstvo predpokladá začiatok čerpania v prvom polroku 2022. Dovtedy treba jednak pripraviť operačný program, ale aj uzavrieť Partnerskú dohodu s Európskou komisiou.

Hlavné témy: 

  • Ako sa zmení implementačná štruktúra v eurofondoch oproti súčasnosti? 
  • V akom stave je príprava Operačného programu Slovensko a ako ju hodnotia zainteresovaní aktéri?
  • Aké sú národné priority v operačnom programe a ako v ňom budú zohľadnené priority zadané Európskou úniou?
  • Ako budú eurofondy zosúladené s investičnými zámermi v rámci Národného plánu obnovy a odolnosti?

REGISTRÁCIA

Organizátor:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

APEL 2021

09.12.2021 - 09.12.2021 Hotel Devín, Bratislava


Piaty ročník konferencie APEL 2021 – Aktuálne požiadavky envirolegislatívy ponúka ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2021, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2022.

Viac informácií: https://www.ekonferencie.sk/apel

Organizátor:EKOS plus

Ekoinovačné Slovensko 2021

08.12.2021 - 08.12.2021 Online priestor


Konferencie ponúka všeobecný prehľad o udržateľnej produktovej politike v kontexte Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, predstaví medzinárodné a národné iniciatívy vo väzbe na legislatívu, spotrebiteľské správanie, dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky a príklady dobrej praxe, ktoré vo svojich projektoch podporujú ekoinovačné riešenia v snahe o prechod na obehové hospodárstvo.

Účasť na konferencii je bezplatná.

PROGRAM (PDF, 3350 kB)REGISTRÁCIA

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR

Ekofotografia 2021

01.12.2021 - 31.12.2021 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš


14. ročník medzinárodnej fotografickej výstavy EKOFOTOGRAFIA

Viac informácií: https://www.smopaj.sk/sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021

01.12.2021 - 03.12.2021


Od Zelenej dohody k realite: Aký má Slovensko plán do roku 2030?

Európska zelená dohoda sa pretavila do konkrétnych legislatívnych návrhov a stratégií, ktoré majú európske hospodárstvo nasmerovať na cestu k uhlíkovej neutralite. Tón klimatickým a energetickým politikám udal balík zákonov „Fit for 55“, ktorý nastavil jasný legislatívny rámec pre razantné zníženie emisií do roku 2030. Na ťahu sú členské štáty.  

Vláda stojí pred úlohou zabezpečiť stabilné a dlhodobé podmienky pre potenciálne riskantné investície do nových technológií v priemysle aj energetike. Transformovať sa však bude aj automobilový sektor, ktorý je na Slovensku najväčším zamestnávateľom. Pre zníženie emisií má byť kľúčová aj oblasť budov, kam pôjdu významné stimuly z verejných zdrojov. 

Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Viac informácií: https://podujatia.euractiv.sk

 

Organizátor:Euractiv