Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

APEL 2021

09.12.2021 - 09.12.2021 Hotel Devín, Bratislava


Piaty ročník konferencie APEL 2021 – Aktuálne požiadavky envirolegislatívy ponúka ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2021, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2022.

Viac informácií: https://www.ekonferencie.sk/apel

Organizátor:EKOS plus

Ekoinovačné Slovensko 2021

08.12.2021 - 08.12.2021 Online priestor


Konferencie ponúka všeobecný prehľad o udržateľnej produktovej politike v kontexte Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, predstaví medzinárodné a národné iniciatívy vo väzbe na legislatívu, spotrebiteľské správanie, dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky a príklady dobrej praxe, ktoré vo svojich projektoch podporujú ekoinovačné riešenia v snahe o prechod na obehové hospodárstvo.

Účasť na konferencii je bezplatná.

PROGRAM (PDF, 3350 kB)REGISTRÁCIA

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR

Ekofotografia 2021

01.12.2021 - 31.12.2021 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš


14. ročník medzinárodnej fotografickej výstavy EKOFOTOGRAFIA

Viac informácií: https://www.smopaj.sk/sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva