Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Vedecká konferencia ŠOP SR

24.11.2021 - 24.11.2021 Online podujatie


Vedecká konferencia ŠOP SR je zameraná na propagáciu vedecko-výskumných aktivít v oblasti ochrany prírody. 

Viac informácií: http://www.sopsr.sk/vedeckakonferencia/

Organizátor:Štátna ochrana prírody SR

Ekofotografia

19.11.2021 - 30.11.2021 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš


14. ročník medzinárodnej fotografickej výstavy EKOFOTOGRAFIA

Viac informácií: https://www.smopaj.sk/sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

EU Clean Air Forum

18.11.2021 - 19.11.2021 Madrid, Španielsko


Tretí ročník medzinárodného fóra sa zameria na:

 • Nulové znečistenie ovzdušia
 • Spoluprácu s mestami a občanmi
 • Spojenie čistého ovzdušia, klímy a obnovy
 • Znečistenie ovzdušia, zmena klímy a biodiverzita: prípad ozónu 
 • Nárok na zdravé životné prostredie 
 • Revíziu pravidiel EÚ o kvalite ovzdušia

Forma podujatia môže byť upravená vzhľadom na pandémiu koronavírusu.

Viac informácií: https://ec.europa.eu/environment/events

Zelená transformácia plynárenstva – úloha biometánu

12.11.2021 - 12.11.2021 Online


V kľúčovom legislatívnom balíku Fit for 55, ako aj v ďalších európskych legislatívnych iniciatívach Komisia ráta s dekarbonizáciou plynárenského sektora. Možnosti financovania tradičnej plynárenskej infraštruktúry sa zužujú, perspektívu vidí EÚ v integrácii energetického systému a decentralizácii. Želiezkami v ohni sú vodík a biometán. Z decentralizovanej výroby obnoviteľných plynov by mohli profitovať regióny, v prípade biometánu však chýba prepojenie bioplyniek a distribučnej siete. Podstata energetického systému sa bude meniť od centralizovaného k decentralizovaným riešeniam.

Podujatie sa zamerá na otázky: 

 • Akú úlohu môže zohrať výroba biometánu v regionálnej energetike?
 • Výroba biometánu je finančne náročná a tiež je potrebné napojiť bioplynky na existujúce plynárenské siete. Odkiaľ majú tieto peniaze prísť? 
 • Je biometán jednou z ciest ako dekarbonizovať plynárenskú infraštruktúru alebo je len okrajovou a nákladnou technológiou?

Panelisti:

 • Patrícia Gašparcová, predsedníčka Slovenskej bioplynovej asociácie
 • Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, SPP
 • Ladislav Hegyi, odborný analytik
 • Kamil Potoma, zakladateľ REWA-TECH

Registrácia

Viac informácií: https://podujatia.euractiv.sk

Organizátor:Euractiv
E-mail:bajla@euractiv.sk

Predchádzanie vzniku odpadov 2021

11.11.2021 - 11.11.2021 Online


Cieľom konferencie je nasmerovať všetkých aktérov odpadového hospodárstva k dodržiavaniu žiadanej hierarchie, ktorej výsledkom je predchádzanie vzniku odpadu, pričom sa šetria prírodné zdroje, znižuje sa negatívny vplyv odpadov na životné prostredie a tiež tlak na infraštruktúru a zlepšuje sa manažment odpadového hospodárstva. 

Na konferencii bude prezentovaná súčasná situácia, stratégie a smerovanie na úrovni SR aj EÚ, trendy a prax v predchádzaní vzniku odpadov, skúsenosti, návody, rady a tipy pre rôzne cieľové skupiny.

Viac informácií: pozvánka a program (PDF, 514 kB)www.sazp.sk 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR

Klimatická zmena vo verejnej mienke, v politike štátu a samosprávy

10.11.2021 - 10.11.2021 Online


Alebo ako sa zmení Slovensko zmenou klímy? Na túto tému budú diskutovať: 

 • Michal Vašečka, slovenský sociológ, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Bratislava Policy Institute
 • Tatiana Kratochvílová, dopravná inžinierka – prvá námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 • Norbert Kurilla, environmentálny diplomat a ekonóm – poradca prezidentky pre oblasť životného prostredia
 • Elena Višnar Malinovská, právnička a vedúca oddelenia adaptácie na klimatickú zmenu Európskej komisie (EK)

Podujatie sa uskutoční v reštaurácii v Bratislave a bude vysielané aj online. 

Viac informácií: 

Organizátor:Slovenská klimatická iniciatíva

Kalcit – majster tvarov

04.11.2021 - 30.11.2021 Berggericht-Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica


Návštevníci výstavy sa dozvedia, že kalcit je po kremeni najhojnejším minerálom v zemskej kôre, jeho najstarší známy prírodovedný popis urobil Gaius Plinius starší v roku 79 n. l. alebo aj to, že je známych okolo 1000 rôznych tvarov kalcitu, čo je vo svete minerálov unikátne. 

Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-kalcit-majster-tvarov, plagát (PDF, 460 kB)

Organizátor:Slovenské banské múzeum

Transparentný reporting o udržateľnosti

04.11.2021 - 04.11.2021 Online priestor


Bezplatný webinár ESG Forum sa zameria na nové povinnosti vyplývajúce z EÚ taxonómie, na súčasný stav implementácie a časový harmonogram jej prípravy.

Témy webináru:

 • Čo je EÚ taxonómia a kedy sú hospodárske činnosti v súlade s EÚ taxonómiou?
 • Návrh smernice o vykazovaní udržateľnosti podniku (CSRD) 
 • Súčasný stav implementácie a časový harmonogram prípravy

Registrácia

Organizátor:ESG Forum