Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Vplyv zmeny klímy na lesy

26.10.2021 - 26.10.2021 On-line priestor


Konferencia sa zameria na vplyv zmeny klímy na lesy v strednej a východnej Európe. Odborníci budú hovoriť o tom, ako sa lesy prispôsobujú klimatickým zmenám, ako tieto zmeny ovplyvňujú lesnícke podnikanie a ako národná a európska politika rieši túto výzvu. Konferencia bude dostupná online, prednášky budú v anglickom jazyku, no je zabezpečené simultánne tlmočenie.

Registrácia: https://danube-region.eu/danube-events

Organizátor:WWF Slovensko

Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

25.10.2021 - 26.10.2021


Virtuálne informačné dni pre klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie. V rámci programu budú prezentované kľúčové aspekty prípravy úspešných návrhov, proces hodnotenia a tiež problematika a zámery Misie Zdravie pôdy a potraviny.

Dňa 27. 10. 2021 sa ukutoční sprostredkovateľskej burzy partnerov, podujatia, ktoré je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú uchádzať o financovanie, stretnúť sa s partnermi, nadviazať kontakty pre prípadnú spoluprácu vo vybranej oblasti a vytvoriť konzorciá riešiteľov tém výziev 2022. 

Výzvy na predkladanie návrhov v oblastiach výskumu a inovácií klastra 6 na rok 2022 sa otvárajú už 28. októbra 2021. Témy v aktuálnom znení sú zverejnené na Funding and Tenders Opportunities portal (EN). Vychádzajú z pracovného programu pre klaster 6 na roky 2021 – 2022 a nadväzujú na výzvy 2021 vo všetkých siedmich destináciách:

 • Biodiverzita a ekosystémové služby,
 • Zodpovedné, zdravé a k životnému prostrediu priateľské potravinové systémy od prvovýroby po spotrebu,
 • odvetvia obehového hospodárstva a biohospodárstva,
 • čisté životné prostredie a nulové znečistenie,
 • Pôda, oceány a voda pre ochranu klímy,
 • Odolné, inkluzívne, zdravé a ekologické vidiecke komunity,
 • Inovatívna správa, pozorovania životného prostredia a digitálne riešenia na podporu Zelenej dohody.

Viac informácií: 

Badínsky prales – deň otvorených dverí

23.10.2021 - 23.10.2021 Badínsky prales


Prehliadka chráneného územia spojená s odborným výkladom. Účasť na rehliadke je nutné potvrdiť registráciou (: Obecný úrad Badíne, 048/4182 092, podatelna@obecbadin.sk).

Telefón:048/4182 092
E-mail:podatelna@obecbadin.sk

Plant-Powered Perspectives

14.10.2021 - 14.10.2021


Potravinársky priemysel sa mení stále rýchlejšie. Popularita rastlinnej stravy výrazne rastie a čoraz viac obchodných reťazcov, sietí reštaurácií, ale aj výrobcov potravín v nej nachádza obchodný potenciál. Flexitariánstvo či alternatívy mäsa alebo mliečnych výrobkov už nie sú neznámymi pojmami, a to aj vďaka médiám reagujúcim na nové trendy. Konferencia Plant-Powered Perspectives Slovakia ponúka priestor na diskusiu o týchto témach. Zohľadňuje budúcnosť potravinárskeho priemyslu nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom kontexte.

Viac informácií: https://jemprezem.sk/konferencia/

Organizátor:Jem pre Zem

OECD FORUM ON Green Finance and Investment

11.10.2021 - 14.10.2021


Fórum o zelených financiách a investíciách je každoročnou vlajkovou udalosťou OECD. 

Viac informácií: https://oecd-events.org

Organizátor:OECD

Circular week 2021

11.10.2021 - 17.10.2021


Medzinárodná kampaň pozostávajúca zo série podujatí a iniciatív zameraných na tému obehového hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa konajú po celej Európe. Do kampane sa môžu organizátori zapojiť svoje podujatia, aktivity, súťaže, ktoré propagujú myšlienky obehového hospodárstva.

V rámci týždňa sa napríklad uskutočnia online podujatia:

 • Zero-waste cathering
 • Circular Methods of Waste Recovery
 • How to design an innovative exchange platform for recycled materials?

Viac informácií: https://circularweek.org/en/#circular-week

Organizátor:The Institute of Innovation and Responsible Development

Inspirujme se

05.10.2021 - 06.10.2021 Praha, ČR


Témy 12. ročníka konferencie:

 • Zelená dohoda
 • INSPIRE v roku 2022
 • Európsky dárový priestor
 • Integrácia priestorových dát
 • Nový geoportál INSPIRE
 • Otvorené dáta s vysokou hodnotu

Viac informácií: https://inspirujmese.cz/#o-konferenci

Organizátor:Česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo životného prostredia SR

Škola udržateľnej architektúry

05.10.2021 - 05.10.2021


Budovy s takmer nulovou potrebou energie A0 sú spojením pasívneho štandardu a miestnych obnoviteľných zdrojov energie –  to je hlavná téma online seimára, na ktrorom sa účastníci dozvedia: 

 • čomu venovať pozornosť, aby vaša stavba získala architektonickú kvalitu,
 • zásady, ktoré nesmiete zanedbať, aby budova dosiahla najvyšší energetický štandard,
 • prečo je systém riadeného vetrania prínosom pre každú budovu,
 • či je rekuperácia pre dosiahnutie triedy A0 naozaj nevyhnutná,
 • ako udržať v lete v interiéri príjemnú teplotu aj bez klimatizácie,
 • kedy sa oplatí tepelné čerpadlo,
 • kedy sa okno stáva „radiátorom“,
 • ako navrhnúť energeticky plusovú budovu,
 • ktorý softvér pomôže budovu optimalizovať tak, aby dosiahla štandard pasívneho, či vysoko úsporného domu,
 • ako pripraviť projekt do triedy A0 optimálne a s minimom viacnákladov,
 • ktorí odborníci by nemali chýbať v projektovom tíme …

Viac informácií: https://iepd.sk/events/skola-udrzatelnej-architektury-seminar-pre-profesionalov-online-2/

Organizátor:Inštitút pre pasívne domy