Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Plánovanie udržateľnej mobility

27.05.2021 - 27.05.2021


Hlávné témy:

1. Potenciál rozvoja udržateľnej mobility v rámci menších sídiel

Kedysi bolo bežné chodiť na vzdialenosť niekoľko kilometrov, no dnes ľudia používajú autá aj pre cesty dlhé zopár stoviek metrov. Kedysi pekné miesta plné života a stretávania sa, sú dnes často priestorom bez života. Deti a seniori sú často poslednými ambasádormi racionálnej a udržateľnej dopravy. Ako pracujeme s týmto potenciálom? Ako rozvíjať obec tak, aby jej ulice neboli iba parkoviskami?

2. Ekologická logistika v meste Martin s úsmevom namiesto emisií

Prednáška priblíži možnosti bezemisnej logistiky v teórií aj na príklade úspešného projektu cyklokuriérskej spoločnosti zRukydoRuky. Tá funguje v meste Martin od júla 2019, pričom pri preprave vďaka využitiu nákladných bicyklov už ušetrila viac ako 9 ton emisií CO2. Autor v prednáške opíše ekologické aj ekonomické benefity doručovania na bicykloch a vyhodnotí, v ktorých prípadoch je tento spôsob doručovania výhodný a v ktorých nie.

3. Zlatý štandard cyklodopravnej infraštruktúry a cesta k nemu

S narastajúcou popularitou cyklistickej dopravy vzniká už aj u nás stále viac cyklotrás. Tento fakt je potešujúci, menej potešujúce je často prevedenie týchto cyklotrás z hľadiska použiteľnosti užívateľom a bezpečnosti. Autor v prednáške priblíži tzv. zlatý štandard cyklistickej infraštruktúry používaný v dánskych mestách, upozorní na najčastejšie chyby pri návrhu cyklotrás a princípy dobrého návrhu ilustruje na niektorých svojich zrealizovaných cyklotrasách na Slovensku.

4. Vplyv multimodálneho plánovania na dopravné správanie obyvateľov

Predpandemický stav na Slovensku bol charakteristickými silnejúcimi dopravnými problémami a oslabovaním udržateľných spôsobov dopravy. Návrat do tohto režimu môže byť aj v súvislosti so zmenenou percepciou epidemickej situácie a rapídne zvýšených hygienických štandardov sprevádzaný ďalšou stratou verejnej a nemotorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce. Hoci sa často poukazuje na diaľkovú dopravu ako hlavný činiteľ dopravných problémov, v skutočnosti má väčšina dopravných problémov východisko práve na lokálnej úrovni, kde existuje najväčší potenciál na zmenu. Ako do tohto procesu vstupuje samospráva? Aké inštitucionálne zázemie pre udržateľnú mobilitu v slovenských podmienkach funguje na úrovni samospráv?

Registrácia: https://populair.sk/sk/event/241 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Dá sa podnikať ekologicky?

26.05.2021 - 01.01.2021


Podnikanie a ekológia, dá sa to skĺbiť? Príbehy žien, ktoré to dokázali... Predstavíme vám tri podnikateľky, ktoré sa touto cestou vydali a uspeli. 

Dozviete sa:

 • myšlienka eko-podnikania: je to ťažšia cesta?
 • aké boli ich začiatky podnikania?
 • akým problémom museli čeliť?

Registrácia pre Bratislavského samosprávneho kraja: https://www.npc.sk/.../da-sa-podnikat-ekologicky-toto-su.../
Registrácia z ostatných krajov: https://www.npc.sk/.../da-sa-podnikat-ekologicky-toto-su.../

Viac informácií: https://www.npc.sk

Organizátor:Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Európska únia

Circular Plastic Conference – last session

20.05.2021 - 20.05.2021 Online priestor


Výskum a vývoj v oblasti recyklácie plastov rýchlo napredujú. Séria online stretnutí predstaví technologické, regulačné a socio-ekonomické možnosti a predpokladané výhľady v oblasti nakladania s odpadom. Medzi prednášajúcimi budú zástupcovia vedeckej a výskumnej obce, biznisu a mimovládnych organizácií.
Online semináre budú prebiehať v anglickom jazyku.

Termíny online stretnutí: 18. marca, 8. apríla, 29. apríla, 20. mája

Viac infomrácií:https://ispt.eu/events/circular-plastics-conference/

Organizátor:The Institute for Sustainable Process Technology

Noc múzeí a galérií 2021 v Slovenskom banskom múzeu

15.05.2021 - 15.05.2021 Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pripravuje pre svojich návštevníkov atraktívny program, ktorý ponúkne 15. mája 2021 od 17:00 hod. počas Noci múzeí a galérií 2021. V skanzene pobeží rodinná zážitková hra, odborná prezentácia o fenoménoch banských ťažných veží, večer vyvrcholí nočným prekvapením na šachte Ondrej. V Galérii Jozefa Kollára bude tematicky dominovať aktuálny autorský projekt Martina Piačeka a jeho hostí. 

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/noc-muzei-a-galerii-2021-v-slovenskom-banskom-muzeu

Klimatické zmeny v Tatrách

14.05.2021 - 14.05.2021


Rok 2020 skončil podľa meraní ako najteplejší za najmenej 140 rokov. Posledné roky patria medzi teplotných rekordérov aj v Tatrách. Hlavným problémom je zvyšujúca sa koncentrácia skleníkových plynov z ľudských (antropogenných) zdrojov v atmosfére, ale nemej dôležité sú aj vplyvy radikálnych zmien vo využívaní územia Tatier.
Tatry sú v kritickom bode a sú na križovatke, kde sa určuje smer a podmienky ako bude život ľudí, ale aj iných tvorov v Tatrách a ich okolí v blízkej budúcnosti vyzerať.

Bezplatný webinár sa zameria na prebiehajúce klimatické, ekologické a sociálne zmeny v Tatrách.

Registrácia: https://events.webinar.ru/5512949/8605499
Viac informácií: https://machaon.eu/

Organizátor:Okresný úrad Poprad, Združenie pre ochranu prírody – Machaon International, občianska iniciatíva Milujem zelené Tatry

Uhlíková neutralita Slovenska povedie cez regióny

12.05.2021 - 12.05.2021


Združenie Priatelia Zeme-CEPA s partnermi pripravili návrh novej plánovacej infraštruktúry, ktorá by bola schopná urobiť zásadný obrat k dekarbonizácii a energetickej sebestačnosti regiónov. Návrh získal podporu od Ministerstva hospodárstva a verejných inštitúcií zapojených do programovania verejných prostriedkov na centrálnej a regionálnej úrovni. Hlavnými prvkami tejto plánovacej infraštruktúry sú Regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE), ktoré by mali začať vznikať od roku 2024.

Na webinári budú predstavené očakávané prínosy RCUE a načrtneme kroky, ktoré bude treba podniknúť pre ich vznik.

Webinár je určený predstaviteľom štátnej správy aj regionálnej a miestnej samosprávy, ktorí zohrajú dôležitú úlohu pri napĺňaní medzinárodného záväzku Slovenska o dosiahnutí uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Viac informácií: https://www.facebook.com/events

Organizátor:Priatelia Zeme-CEPA

Cirkulárne odpadové hospodárstvo, ktoré zarába

05.05.2021 - 05.05.2021


Chceli by ste podnikať ekologickejšie a hospodárnejšie?  Cyrkl Slovensko pripravil celkom prvý slovenský webinár, v ktorom Lucia Škulcová, odpadová expertka, zodpovie na to, čo je cirkulárna ekonomika a ako ju využiť, a zároveň predstaví príklady dobrej praxe.

Registrácia 

Organizátor:Cyrkl Slovensko

Trendy v udržateľnom podnikaní malých a stredných podnikov: Obalový dizajn

04.05.2021 - 04.05.2021


Webinár odpovie na otázky: 

 • Aké sú materiálové trendy v udržateľnom obalovom dizajne? (Václav Kšandr, matériO Prague)
 • Akú úlohu zohráva v udržateľnosti ekodizajn? (Michaela Thomas, Butterflies & Hurricanes)
 • Ako zistíme, či je obal naozaj ekologický? (Vladimír Kočí, Vysoká škola chemicko-technologická)
 • Aká je cesta k udržateľnosti obalu? (Radmila Svobodová, Sonnentor)

Viac informácií: http://www.czechinvest.org/

Organizátor:Agentura pro podporu podnikání a investic

Workshop o kvalite ovzdušia

04.05.2021 - 04.05.2021


Prvý workshop zo série pripravovaných jednodňových workshopov pre zástupcov samosprávnych orgánov Prešovského a Košického samosprávneho kraja k manažmentu kvality ovzdušia. 

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie a rozvíjať znalosti subjektov s rozhodovacou právomocou na lokálnej a regionálnej úrovni vo vzťahu  k zabezpečeniu kvalitného ovzdušia, podčiarknuť úlohu samospráv pri vytváraní a vykonávaní opatrení na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia. Zároveň budovať povedomie o možných riešeniach na základe pozitívnych skúseností s ich implementáciou v iných oblastiach s problémami s kvalitou ovzdušia.

Okruhy tém:

 • Kvalita ovzdušia a príčiny znečistenia ovzdušia v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji
 • Proces vytvárania programov riadenia kvality ovzdušia a úloha samosprávy
 • Využitie nástrojov samosprávnych orgánov na zlepšenie kvality ovzdušia
 • Finančné zdroje vhodné na realizáciu opatrení pre zlepšenie kvality ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni
 • Príklady osvedčených postupov – realizované opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia 

Viac informácií a registrácia: https://www.populair.sk/sk/event/221

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

City Nature Challenge 2021

01.05.2021 - 03.05.2021 Bratislava


Šiesty ročník výzvy na dokumentovanie biodiverzity v mestách sa rozširuje do viac ako 400 zúčastnených miest na šiestich kontinentoch a prvýkrát sa môžu pridať ľudia aj v Bratislave. Projekt zapája obyvateľov miest do dokumentovania a spoznávania voľne žijúcich/rastúcich organizmov (rastliny, živočíchy a huby). Cieľom je poukázať na rozmanitosť mestskej prírody, prispieť k mapovaniu biodiverzity a k jej ochrane.

Zapojiť sa je jednoduché. Od 30. apríla do 3. mája 2021 si všímajte prírodu vo svojom okolí, v záhrade, parku alebo lese na území Bratislavy. Odfoťte pozorované druhy rastlín, živočíchov alebo húb, zaznamenajte lokalitu a nahrajte do aplikácie iNaturalist.

Viac informácií: https://citynaturechallenge.sk/