Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Circular Plastic Conference – last session

20.05.2021 - 20.05.2021 Online priestor


Výskum a vývoj v oblasti recyklácie plastov rýchlo napredujú. Séria online stretnutí predstaví technologické, regulačné a socio-ekonomické možnosti a predpokladané výhľady v oblasti nakladania s odpadom. Medzi prednášajúcimi budú zástupcovia vedeckej a výskumnej obce, biznisu a mimovládnych organizácií.
Online semináre budú prebiehať v anglickom jazyku.

Termíny online stretnutí: 18. marca, 8. apríla, 29. apríla, 20. mája

Viac infomrácií:https://ispt.eu/events/circular-plastics-conference/

Organizátor:The Institute for Sustainable Process Technology

Trendy v udržateľnom podnikaní malých a stredných podnikov: Obalový dizajn

04.05.2021 - 04.05.2021


Webinár odpovie na otázky: 

  • Aké sú materiálové trendy v udržateľnom obalovom dizajne? (Václav Kšandr, matériO Prague)
  • Akú úlohu zohráva v udržateľnosti ekodizajn? (Michaela Thomas, Butterflies & Hurricanes)
  • Ako zistíme, či je obal naozaj ekologický? (Vladimír Kočí, Vysoká škola chemicko-technologická)
  • Aká je cesta k udržateľnosti obalu? (Radmila Svobodová, Sonnentor)

Viac informácií: http://www.czechinvest.org/

Organizátor:Agentura pro podporu podnikání a investic