Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Ökoindustria 2021 – spojte svoje sily s najlepšími EKO-firmami

29.04.2021 - 29.04.2021


Medzinárodný veľtrh ekologického hospodárstva v strednej Európe v oblasti environmentálnych technológií, výrobkov a služieb s osobitným zameraním na obehové hospodárstvo a ekologické vzdelávanie.

Sektorové zameranie:

 • ekologické inovácie a start-upový trh,
 • trh práce v ekologickom priemysle,
 • obnoviteľná energia a ekologická mobilita,
 • obehové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo,
 • ochrana ovzdušia a sladkovodných zdrojov vody,
 • čistenie odpadových vôd a
 • udržateľnosť a zvyšovanie povedomia.

Registrácia: https://okoindustria-2021-b2b.b2match.io/
Viac informácií o medzinárodnom veľtrhu: https://okoindustria.hu/en/

Organizátor:Národné podnikateľské centrum
Telefón:+421 907 857 342
E-mail:mesikova@sbagency.sk

III. Zmena klímy o piatej

28.04.2021 - 28.04.2021


Posledný zo série diskusných seminárov je určený pracovníkom samospráv a ľuďom z komunitných centier. Hovoriť sa bude o tom, prečo je dôležitá odolnosť obce či komunity voči zmene klímy a ako ju spoluvytvárať spolu s mladými ľuďmi; ako vytvárať priestor pre participáciu mladých ľudí na riadení zmeny.

Organizátori chcú načrtnúť klimatické a energetické opatrenia, ktoré v sebe majú obsahovať vzdelávací prvok pre verejnosť, konkrétne aktivity, ktoré sa dajú robiť v obci, meste, komunite, aby občania, teda aj mladí ľudia, mali možnosť lepšie pochopiť problematiku zmeny klímy a zároveň v riešeniach videli príležitosť na kvalitnejší život a posilnenie lokálnej ekonomiky.

Odkaz na prihlásenie: https://bit.ly/2OIN0Ce
Viac informácií: https://www.facebook.com/iuventa/posts/10157665146496292

Organizátor:IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Priatelia Zeme-CEPA

Environmentálne delikty 2021

28.04.2021 - 28.04.2021


Témy webináru: 

 • Quo vadis legislatíva odpadového hospodárstva
 • Trestná činnosť v oblasti odapdového hospodárstva
 • Riziká pri odovzdávaní dát do ISOH

Prednášajúci:

 • plk. Ing. Mário Kern, Úrad kriminálnej polície, Prezídium Policajného zboru
 • JUDr. Lucia Semančínová, SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Miroslav Jakuš a Ing. Martina Poláčková, INISOFT s.r.o.

Viac informácií: https://nmc.sk/envirodelikty2021/

Organizátor:NMC spol. s r.o.

Trendy v udržateľnom podnikaní malých a stredných podnikov: Produktový dizajn

27.04.2021 - 27.04.2021


Témy webináru:

 • Ako súvisí cirkulárna ekonomika s produktovým dizajnom? (Laura Mitroliosová, CIRAA)
 • Robí dizajn produkt? (Petr Novague)
 • Existuje udržateľný materiál? (Maria Nina Václavková, matériO Prague) 
 • Predstavuje udržateľný dizajn zbytočná náklady alebo impulz k inovácii? (Lenka Novotná a Jana Fryšavská, Plastia)

Viac informácií: http://www.czechinvest.org/

Organizátor:Agentura pro podporu podnikání a investic

II. Zmena klímy o piatej

21.04.2021 - 21.04.2021


Druhý zo série diskusných webinárov je pre pracovníkov s mládežou a hovoriť sa bude o tom, čo treba zdôrazňovať mladým, k čomu ich nabádať, ako debatovať o klíme; ako zisťovať a overovať informácie o klíme, aby neuverili informácii, ktorá sa im len najviac páči, a aby nenaleteli na riešenia, ktoré sú pohodlné, ale neefektívne, neudržateľné. Organizátori predstavia konkrétne aktivity, ktoré sa dajú robiť s mladými, aby pochopili problematiku zmeny klímy a zároveň sa z toho nezrútili (aby to v nich nevyvolávalo pocit beznádeje a skepticizmus či nihilizmus, ale burcovalo ich to k užitočnej aktivite).

Odkaz na prihlásenie: https://bit.ly/2OIN0Ce
Viac informácií: https://www.facebook.com/iuventa/posts/10157665146496292

Organizátor:IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Priatelia Zeme-CEPA

Horizont Európa: Úspešný návrh projektu

21.04.2021 - 21.04.2021


Webinár poskytne podrobnosti o príprave návrhu projektu finančnej schémy Horizont Európa, ako je otvorená veda, rodová rovnosť alebo aspekty šírenia, využívania a komunikácie informácií.

Viac informácií: 

Organizátor:Európska komisia

Ako môže ekodizajn prispieť k udržateľnosti textilu?

20.04.2021 - 20.04.2021


Webinár zameraný na legislatívu týkajúcu sa výroby textilu, na udržateľné tipy a obehové praktiky pri jeho výrobe. 
Prednášky a diskusia budú v anglickom jazyku, účasť je bezplatná.

Registrácia: https://zoom.us/webinar/register/WN_eEn3Cdw7TimPVSJG8OqOtg
Viac informácií:https://ecostandard.org/#newsletterModal

Organizátor:Ecostandard

ZOOM s vedcami SAV

16.04.2021 - 04.04.2021


Podujatie je určené mladým ľuďom, diplomantkám a diplomantom, absolventkám a absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí uvažujú nad rozbehnutím vedeckej kariéry. Na internetovej stránke http://tod.sav.sk sú zverejnené prezentácie a videá z tridsiatich vedeckých pracovísk SAV. 

Viac informácií: https://www.sav.sk/?doc=educ-dod

Organizátor:Slovenská akadémia vied

Plán obnovy – paralely a rozdiely so svetom eurofondov

15.04.2021 - 15.04.2021


Takmer 13 miliárd euro –  to je balík peňazí eurofondov, ktoré bude mať Slovenská republika z nového programového obdobia k dispozícii až do roku 2029. V najbližších rokoch by na Slovensko malo prísť navyše ďalších 6,3 miliardy z Plánu obnovy, ktorý je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Aký je rozdiel medzi balíkom peňazí z eurofondov a balíkom peňazí z Plánu obnovy? Kto bude môcť tieto peniaze využiť a na aké oblasti budú zamerané granty? Na tieto a ďalšie otázky, dáva
odpoveď návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, o ktorom si povieme viac vo štvrtok 15. apríla.

Na webinári sa dozviete:

 • Čo je to Plán obnovy?
 • Aké oblasti z neho budú podporované? 
 • Aké budú pravidlá rozdeľovania prostriedkov z Plánu obnovy? 
 • Aké spoločné črty badať medzi Plánom obnovy a Partnerskou dohodou?

Viac informácií: https://www.grantexpert.sk/webinar-plan-obnovy-paralely-a-rozdiely-so-svetom-eurofondov/

Organizátor:Grantexpert

WCEF+ Climate

15.04.2021 - 16.04.2021


Holandské ministerstvo životného prostredia a Sitra – fínsky inovačný fond – pripravili virtuálnu konferenciu pre zástupcov vlád, medzinárodných organizácií a inštitútov, súkromného sektoru a občanov z celého sveta, aby sa digitálne stretli a diskutovali o úlohe obehového hospodárstva pri dosahovaní klimatickej neutrality.
Jazyk konferencie: angličtina

Viac informácií:https://www.wcefplusclimate.com/

Organizátor:Holandské ministerstvo životného prostredia, Sitra

Plán obnovy – paralely a rozdiely so svetom eurofondov

15.04.2021 - 15.04.2021


Takmer 13 miliárd eur – to je balík peňazí z eurofondov, ktoré bude mať Slovenská republika z nového programového obdobia k dispozícii až do roku 2029. V najbližších rokoch by na Slovensko malo prísť navyše ďalších 6,3 miliardy z Plánu obnovy, ktorý je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Aký je však rozdiel medzi balíkom peňazí z eurofondov a balíkom peňazí z Plánu obnovy? Kto bude môcť tieto peniaze využiť a na aké oblasti budú zamerané granty? Na mnohé z týchto otázok dáva odpoveď návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti o ktorom si povieme viac vo štvrtok 15. apríla.

Na webinár sa dozviete:

 • Čo je to Plán obnovy? 
 • Aké oblasti z neho budú podporované?
 • Aké budú pravidlá rozdeľovania prostriedkov z Plánu obnovy?
 • Aké spoločné črty badať medzi Plánom obnovy a Partnerskou dohodou?

Webinár je bezplatný.

Registrácia: https://www.grantexpert.sk/webinar-plan-obnovy-paralely-a-rozdiely-so-svetom-eurofondov/

Zmena klímy – ako na to?

14.04.2021 - 14.04.2021


Témy medzinárodnej online konferencie:

 • KLIMATICKÁ ZMENA adaptácia na klimatickú zmenu, zmierňovanie jej následkov od globálnej až po miestnu úroveň
 • UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA zmeny v systémoch dopravy s cieľom znižovať jej negatívny vplyv na ovzdušie a klímu

Viac informácií: http://www.arr.sk/?aktuality&gid=176

Organizátor:Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

I. Zmena klímy o piatej

14.04.2021 - 14.04.2021


Prvý zo série diskusných webinárov je pre mladých ľudí a je o tom, ako zmena klímy nevplýva len na topenie ľadovcov a ohrozenie ľadových medveďov, ale ako sa dotýka našich životov, regiónov, miest a dedín, našich peňaženiek a doterajšieho životného komfortu. Webinár o tom, akú úlohu v tom celom majú mladí ľudia, aký dosah majú na to, čo sa deje a čo sa stane. 

Odkaz na prihlásenie: https://bit.ly/2OIN0Ce
Viac informácií: https://www.facebook.com/iuventa/posts/10157665146496292

Organizátor:IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Priatelia Zeme-CEPA

Pandémia a globálne klimatické zmeny

12.04.2021 - 12.04.2021


Online seminár o vzťahu pandémie COVID-19 a globálnych klimatických zmien. Spôsobilo súčasnú pandémiu globálne otepľovanie a pokles biodiverzity? Je teda za túto pandémiu zodpovedný človek? Bude ľudstvo ako biologický druh vôbec schopné adaptovať sa na nové klimatické podmienky a prežiť najbližšie desaťročia?

Hostia diskusie:

 • Alexander AČ, Ústav výskumu globálnej zmeny AV ČR
 • Richard SŤAHEL, Filozofický ústav SAV 
 • Martin HOJSÍK, poslanec EP (PS/RE)

Registrácia: https://us02web.zoom.us/webinar

Organizátor:Friedrich-Ebert-Stiftung, Filozofický ústav SAV, EURACTIV Slovensko

Biohackathon

09.04.2021 - 11.04.2021


Biohackathon predstavuje hackathon s využívaním biologických poznatkov pri hľadaní riešení, ponúka možnosť zdolať výzvu vďaka biológii a tímovej spolupráci. Účastníci sa môžu tešiť na environmentálne témy a témy ľudského zdravia. Tímy môžu navzájom brainstormovať, diskutovať a implementovať nápady počas spoločného víkendu. Tímy budú viesť skúsení mentori. Skladanie tímov sa uskutoční 29. 3. 2021.
Víťazi budú finančne odmenené.

Viac informácií: https://www.biohackathon.sk/

Telefón:ENVI-PAK

Aký dopad má elektroodpad?

08.04.2021 - 08.04.2021


Témy webinára:

 • Aké sú povinnosti dovozcov a vývozcov elektrospotrebičov? 
 • Kde končí vytriedený odpad a kde nevytriedený?
 • Prečo treba recyklovať a čo tým získame?
 • Prečo samotná recyklácia nestačí?
 • Aké je ideálne riešenie problému s rastúcim množstvom elektroodpadu vo svete?
 • Ako je možné, že stále približne 3,5 % elektroodpadu končí ilegálne v rozvojových krajinách?

Webinár dopĺňa pôsobivý dokument VITAJTE V SODOME, ktorý opisuje život na najväčšej skládke elektroodpadu na svete pri meste Akkra v Ghane.

Odpovede na tieto aj na otázky položené v diskusii budú: 

 • Daniela Laluhová z neziskovej organizácie Repairably, ktorá udeľuje certifikáty opraviteľnosti produktom a
 • Jozef Kozák, riaditeľ spoločnosti SEWA, a. s., ktorá ošetruje povinnosti dovozcov a vývozcov elektrozariadení a tiež ich recykláciu.

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/130763812342655/

Organizátor:Zelená škola

Circular Plastic Conference

08.04.2021 - 08.04.2021 Online priestor


Výskum a vývoj v oblasti recyklácie plastov rýchlo napredujú. Séria online stretnutí predstaví technologické, regulačné a socio-ekonomické možnosti a predpokladané výhľady v oblasti nakladania s odpadom. Medzi prednášajúcimi budú zástupcovia vedeckej a výskumnej obce, biznisu a mimovládnych organizácií.
Online semináre budú prebiehať v anglickom jazyku.

Termíny online stretnutí: 18. marca, 8. apríla, 29. apríla, 20. mája

Viac infomrácií:https://ispt.eu/events/circular-plastics-conference/

Organizátor:The Institute for Sustainable Process Technology