Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Dá sa podnikať ekologicky?

26.05.2021 - 01.01.2021


Podnikanie a ekológia, dá sa to skĺbiť? Príbehy žien, ktoré to dokázali... Predstavíme vám tri podnikateľky, ktoré sa touto cestou vydali a uspeli. 

Dozviete sa:

 • myšlienka eko-podnikania: je to ťažšia cesta?
 • aké boli ich začiatky podnikania?
 • akým problémom museli čeliť?

Registrácia pre Bratislavského samosprávneho kraja: https://www.npc.sk/.../da-sa-podnikat-ekologicky-toto-su.../
Registrácia z ostatných krajov: https://www.npc.sk/.../da-sa-podnikat-ekologicky-toto-su.../

Viac informácií: https://www.npc.sk

Organizátor:Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Európska únia

Čo sa stalo s lesmi v roku 2020?

31.03.2021 - 31.03.2021


Svet sa v roku 2020 zastavil. Aký mala lobálna pandémia a zmätená ekonomika dopad lesy? V ktorých častiach sveta boli lesy najviac postihnuté požiarmi a inými dôsledkami zmeny podnebia?

Rok 2020 bol tiež cieľovým rokom pre mnohé, dnes už nesplnené záväzky týkajúce sa ukončenia odlesňovania. Boli v roku 2020 zaznamenané náznaky, že krajiny alebo spoločnosti môžu začať brať tieto sľuby vážne?

Rokovací jazyk: angličtina
Registrácia: https://wri.zoom.us/webinar
Viac informácií: https://www.wri.org/events/2021/03/what-happened-world-s-forests-2020?

Organizátor:World Resource Institute

Biohackathon – skladanie tímov

29.03.2021 - 29.03.2021


Biohackathon predstavuje hackathon s využívaním biologických poznatkov pri hľadaní riešení, ponúka možnosť zdolať výzvu vďaka biológii a tímovej spolupráci. Účastníci sa môžu tešiť na environmentálne témy a témy ľudského zdravia. Tímy môžu navzájom brainstormovať, diskutovať a implementovať nápady počas spoločného víkendu. Tímy budú viesť skúsení mentori. Skladanie tímov sa uskutoční 29. 3. 2021.
Víťazi budú finančne odmenené.

Viac informácií: https://www.biohackathon.sk/

Organizátor:ENVI-PAK

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov

25.03.2021 - 25.03.2021


Webinár o zálohovaní nápojových obalov. Ide o strategický nástroj na zníženie množstva odpadov v prírode. Je to funkčný príklad cirkulárnej ekonomiky. Vyzbierané nápojové obaly sa zrecyklujú a surovina sa využije na výrobu nových obalov. 

Registrácia: https://lnkd.in/d4n6etz

Organizátor:Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Friedrich-Ebert-Stiftung

Svetový deň meteorológie

24.03.2021 - 24.03.2021


Prednáškové popoludnie SHMÚ pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa.

Témy:

 • 2 prednášky z oblasti kvality vôd
 • 2 prednášky z oblasti klimatológie a klimatickej zmeny
 • 1 prednáška o trendoch kvality ovzdušia
 • 1 prednáška z oblasti numerickej meteorológie

Termín: 24. marca 2021 (v stredu) od 13.00 do 16.00 hod.
Kde: vysielanie naživo na našej SHMÚ facebookovej stránke

Viac informácií: Program (PDF, 1 MB)

Organizátor:Slovenský hydrometeorologický ústav

Diskusia ministrov o pláne obnovy: Zelená ekonomika

23.03.2021 - 23.03.2021

Prípravy Plánu obnovy a odolnosti SR sú v plnom prúde a zelená ekonomika v ňom predstavuje jednu z hlavných priorít. Aké reformy a investície sa budú realizovať práve z fondu obnovy v oblasti zelenej ekonomiky a aká je jej vízia v budúcnosti?

Pozrite si live stream diskusie ministra financií Eduarda Hegera s ministrom životného prostredia Jánom Budajom, ministrom dopravy Andrejom Doležalom a štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Jánom Oravcom už v utorok 23. marca o 18:00.

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/1255329311535838

Organizátor:Ministerstvo financií SR

Ako sa správame k potravinám?

22.03.2021 - 22.03.2021


Online webinár o tom, ako potraviny vyrábame a konzujeme.
Príklady z verejného a súkromného sektora ukážu, aký majú doprava, spracovanie, distribúcia a maloobchodný predaj potravín vplyv nielen na výrobné postupy, ale aj na spotrebiteľské návyky a ako môžu správne opatrenia znižovať dopady na životné prostredie a využívanie prírodných zdrojov.

Viac informácií: https://www.oneplanetnetwork.org/

Organizátor:One planet

Chemický odpad ako droj

22.03.2021 - 22.03.2021


Súčasťou online webináru bude krátky úvod do odvetvia distribúcie chemikálií a samotnej spoločnosti Fecc a predstavenie úspešného pilotného projektu, ktorý niektorým chemikáliám zabezpečuje durhé až tretie použitie pred ich likvidáciou (dánsky projekt GEAR). Webináru sa zúčastní expert EÚ na odpadové hospodárstvo, ako aj predstavitelia Dánskej agentúry pre ochranu životného prostredia a farmaceutického priemyslu.

Rokovací jazyk: angličtina
Registácia: https://circulareconomy.europa.eu/

Organizátor:Fecc, EÚ

Ako ďalej, zelená Európa?

12.03.2021 - 12.03.2021

Európska únia sa chce do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Ak chce tento záväzok naplniť, musí konať už dnes. Aj o tom budú diskutovať Virginijus Sinkevičius, eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo, Ján Budaj, minister rezortu životného prostredia Slovenskej republiky a ďalší známi hostia.

Počas diskusie budeme spoločne hľadať odpovede aj na tieto otázky:

 • Ako chce EÚ i Slovensko do roku 2050 zabezpečiť nulové čisté emisie skleníkových plynov a hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov?
 • O čom je Európska zelená dohoda a Stratégia biodiverzity?
 • Čo znamenajú pojmy ako cirkulárna ekonómia a zero waste?
 • Akým spôsobom môžu jednotlivé sektory ako doprava, priemysel či poľnohospodárstvo prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality?

Do diskusie sa môžete zapojiť cez Slido.com a #zelenaEU.
Podujatie je možné sledovať na Facebooku a YouTube Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

Viac informácií: https://euractiv.sk/

Organizátor:Európska komisia

Slovensko na ceste k smart cities

11.03.2021 - 11.03.2021


Témou online konferencie je adaptácia na zmenu klímy v mestách.

Program:

 • Úvod a „invitation speech“
 • Aktivity Smart Cities klubu
 • Efektívne a prínosné spájanie samospráv – zahraničné skúsenosti Ullensvang, Nórsko
 • Slovenský prístup k opatreniam na zmenu klímy
 • Potreby miest so zameraním na zmenu klímy – diskusný panel primátorov
 • Ako realizovať viditeľné zmeny už v tomto roku

Konferencia otvorí témy efektívnejších procesov a podpory inovatívnych prístupov, možnosti financovania „zelených riešení“ v novom programovom období, inšpiruje sa z funkčných zahraničných modelov a predstaví opatrenia, ktoré je možné realizovať už v roku 2021.
Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Viac informácií: https://smartcitiesklub.sk/

Organizátor:Smart Cities Klub

Mladí reportéri pre životné prostredie

11.03.2021 - 11.03.2021


Konferencia sa koná ako záverečné podujatie v rámci projektu OBJEKTív21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť. Nadväzuje na medzinárodný certifikovaný vzdelávací environmentálnych program Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE – Young Reporters for the Environment), ktorý kombinuje vzdelávanie o životnom prostredí so žurnalistickými zručnosťami a miestnym aktivizmom pre udržateľné komunity.

Súčasťou programu bude predstavenie nových edukačných videí a materiálov na témy klimatická kríza, zero waste, územné plánovanie, všímavý občan, občianska participácia, ako aj manuály pre tvorbu reportážnych príspevkov (článok, video a fotografia).

Na záver dostanú priestor externí odborníci, ktorí predstavia vzdelávacie projekty pre školy ako centrá dobrej environmentálnej praxe a žiakov ako nositeľov pozitívnych zmien vo svojich komunitách

Účasť na konferencii je bezplatná.

Viac informácií: http://www.mladireporteri.sk/konferencia-objektivne21

Organizátor:OBJEKTívne 21

Vieme ohodnotiť prírodu?

09.03.2021 - 09.03.2021


Online diskusia s odborníkmi z Európskej environmentálnej agentúry J. E. Petersenom a M. Erhardom na tému hodnotenie životného prostredia a ekosystémové účtovníctvo. 

Diskusia bude v anglickom jazyku.

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/346611886612980/

Organizátor:Európska environmentálna agentúra