Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Dá sa podnikať ekologicky?

26.05.2021 - 01.01.2021


Podnikanie a ekológia, dá sa to skĺbiť? Príbehy žien, ktoré to dokázali... Predstavíme vám tri podnikateľky, ktoré sa touto cestou vydali a uspeli. 

Dozviete sa:

 • myšlienka eko-podnikania: je to ťažšia cesta?
 • aké boli ich začiatky podnikania?
 • akým problémom museli čeliť?

Registrácia pre Bratislavského samosprávneho kraja: https://www.npc.sk/.../da-sa-podnikat-ekologicky-toto-su.../
Registrácia z ostatných krajov: https://www.npc.sk/.../da-sa-podnikat-ekologicky-toto-su.../

Viac informácií: https://www.npc.sk

Organizátor:Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Európska únia

Obnoviteľné zdroje: Má Slovensko na viac?

26.02.2021 - 26.02.2021


Online diskusia o klimatických a energetických cieľoch Slovenska.

Slovensko podľa Eurostatu splní svoj záväzok v oblasti obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2020 a je pravdepodobné, že nebude mať problém naplniť ani aktuálny cieľ do roku 2030. Do štatistiky sa totiž dostali doteraz nezarátané údaje o spotrebe biomasy v domácnostiach. To zásadne mení diskusiu o klimatických a energetických cieľoch Slovenska, keďže tie za poslednú dekádu stáli na nepresných údajoch. Vysoká miera využívania drevenej biomasy môže mať negatívne dôsledky na biodiverzitu, aj na kvalitu ovzdušia. Slovensko však dlhodobo zaostáva v rozvoji veternej, solárnej či geotermálnej energie. Ďalší vývoj ovplyvní aj novela smernice o obnoviteľných zdrojoch, s ktorou má prísť Európska komisia ešte pred letom.

Témy diskusie:

 • Ako došlo k tomu, že Slovensko vykazovalo desaťročie nesprávne údaje v oblasti OZE?
 • Ako sa spätné zarátanie údajov o obnoviteľných zdrojoch prejaví na smerovaní energetickej politiky SR? Bude ambicióznejšia?
 • Ako to spolu s novými európskymi cieľmi do roku 2030 ovplyvní strategické dokumenty a stanovené ciele v oblasti klímy a energetiky?
 • Aké iné alternatívy k biomase v oblasti obnoviteľných zdrojov má Slovensko k dispozícii? Aké sú hlavné bariéry pri ich využívaní?

Diskutujúci:

 • Karol Galek, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Michal Kiča, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ladislav Miko (tbc), Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Ján Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
 • Janka Szemesová, Slovenský hydrometeorologický ústav

Viac informácií: https://podujatia.euractiv.sk/

Organizátor:EURACTIV Slovensko

Sneh v živote rastlín a človeka

25.02.2021 - 25.02.2021


Doktor Jozef Šibík z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV porozpráva o tom, ako sneh určuje prítomnosť špecifických rastlinných druhov a spoločenstiev v danom prostredí. Objasní, akú úlohu má sneh pri distribúcii rôznych druhov rastlín, jeho ochrannú, ale aj ničivú funkciu, a diskutovať sa bude aj o aktuálnej téme umelého zasnežovania či vplyvu lyžiarskych stredísk na regióny, v ktorých sa nachádzajú.

Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. februára 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Viac o téme: https://www.quark.sk/sneh-v-zivote-rastlin-a-cloveka/

Organizátor:Centru vedecko-technických informácií SR

Februárový výber výziev s Grantexpertom

25.02.2021 - 25.02.2021

Témy online webináru:

 • Výzva na podporu občianskej participácie
 • Aktuálne a plánované výzvy z FPU
 • Program obnovy dediny 2021
 • Možnosti kaskádového financovania z programu Horizont 2020

Viac informácií: https://www.grantexpert.sk/webinar-februarovy-vyber-vyziev-s-grantexpertom/

Organizátor:Grantexpert

Platforma pre udržateľné financie pre taxonómiu

24.02.2021 - 24.02.2021


Európskej komisie pripravila webináre týkajúce sa kľúčových konceptov taxonómie, smerovania a prístupov pri jej tvorbe. Jedná sa o päť samostnatných webinárov, ktoré prebehnú za sebou: 

Témy:  

 • 10:00 – 12:00 - Webinar on enabling transition finance
 • 13:30 – 15:00 – Webinar on developing potential taxonomies beyond green activities
 • 15:30 – 17:30 - Webinar on data and corporate reporting
 • 10:00 – 11:30 – Webinar on the process of developing taxonomy criteria for the remaining four environmental objectives
 • 14:00 – 16:00 – Webinar on Social taxonomy - how might it look like

Viac informácií: https://ec.europa.eu/info/events/finance-210224-sustainable-finance-platform-webinars_en

Organizátor:Európska komisia

Plastový odpad v rieke Dunaj a na jej brehoch

23.02.2021 - 23.02.2021


Na online podujatí budú prezentované hlavné výstupy bilaterálneho projektu Plastic Free Danube. Jednou z diskutovaných tém budú aj výsledky identifikácie miest vstupu plastového odpadu do rieky, modelovanie toku tohoto odpadu v rieke a sledovanie jeho dráhy a záchytu na brehoch.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa zaslaním e-mailu na adresu info@plasticfreedanube.eu (predmet správy PFD - Final Conference). Konferenčným jazykom je angličtina.

Viac informácií o projekte: https://plasticfreeconnected.com/

Organizátor:Slovenská agentúra vied

Európska zelená dohoda v regiónoch

09.02.2021 - 09.02.2021


Miestne a regionálne samosprávy v Európe zodpovedajú za jednu tretinu verejných výdavkov v EÚ a dve tretiny verejných investícií. Na ich pleciach tiež stojí 70 percent opatrení na zmiernenie zmeny klímy a 90 percent adaptačných opatrení. Pri presadzovaní cieľov a opatrení spojených s Európskou zelenou dohodou teda regióny a miestne samosprávy hrajú nezastupiteľnú úlohu. Európska komisia si dôležitosť lokálneho prístupu k implementácii vlajkovej lode európskej klimatickej politiky uvedomuje.

Témy diskusie:

 • Aké sú príležitosti a výzvy Európskej zelenej dohody z hľadiska regiónov a samospráv?
 • Pripravujú sa slovenské regióny na klimatickú zmenu? Ako by im mohli pomôcť verejné politiky a verejné financie?
 • Akú úlohu môže hrať Plán obnovy pri napĺňaní potrieb regiónov a samospráv?
 • Ako zabezpečiť spravodlivú transformáciu regiónov, aby nikto nezostal pozadu?

Diskutujúci:

 • Ján Budaj, minister životného prostredia SR
 • Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
 • Richard Filčák, vedúci Prognostického ústavu SAV
 • Juraj Melichár, koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia Zeme-CEPA
 • Ľubica Ragulová, senior konzultantka, EY

Viac informácií: https://podujatia.euractiv.sk/

Organizátor:EURACTIV Slovensko