Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Dá sa podnikať ekologicky?

26.05.2021 - 01.01.2021


Podnikanie a ekológia, dá sa to skĺbiť? Príbehy žien, ktoré to dokázali... Predstavíme vám tri podnikateľky, ktoré sa touto cestou vydali a uspeli. 

Dozviete sa:

  • myšlienka eko-podnikania: je to ťažšia cesta?
  • aké boli ich začiatky podnikania?
  • akým problémom museli čeliť?

Registrácia pre Bratislavského samosprávneho kraja: https://www.npc.sk/.../da-sa-podnikat-ekologicky-toto-su.../
Registrácia z ostatných krajov: https://www.npc.sk/.../da-sa-podnikat-ekologicky-toto-su.../

Viac informácií: https://www.npc.sk

Organizátor:Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Európska únia

Kuchynský odpad po 1. 1. 2021 – povinnosti, legislatíva, pravidlá a prax

28.01.2021 - 28.01.2021 Online konferencia

Na konferencii budú zástupcom miest a obcí prezentované dôležité informácie nielen z pohľadu legislatívy, ale hlavne odporúčania pre prax aj od starostu obce Košeca, ktorá získala medzinárodné ocenenie. Povinnosti na triedenie kuchynských odpadov bolo doteraz možné obísť dočasnými výnimkami. Väčšina výnimiek však od 1. januára stráca platnosť.

Od 1. januára 2021 čakajú samosprávy nové povinnosti v triedení kuchynského odpadu z domácností. Obce musia zabezpečiť kvalitný zber bioodpadu, ktorý by mal priniesť menej skládkovania a vyššiu mieru triedenia.

Hlavné témy:

  • Legislatívne povinnosti miest a obcí po 1. 1. 2021 (Ing. Peter Gallovič)
  • Pravidlá pre separovaný kuchynský odpad z pohľadu veterinárnej legislatívy (MVDr. Zuzana Tkáčová)
  • Krok za krokom ako nastaviť pohodlný, motivačný a ideálny systém triedenia kuchynského odpadu – nádoby, náklady, kampaň (Mgr. Martina Gaislová, MBA)
  • Ako motivovať svojich obyvateľov k separácii odpadu (dôležitosť osvety) a ko elektronická evidencia pomôže k správnemu nastaveniu odpadového hospodárstva (monitorovanie nádob, evidencia) (Mgr. Radomír Brtáň)

Viac informácií: https://www.eseminare.sk

Organizátor:Verlag Dashöfer

Informačné podujatie k výzve LIFE 2020 NGO4GD

12.01.2021 - 12.01.2021

Online informačné podujatie k výzve, ktorá je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami príspevku z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody.

Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd-info-session

Organizátor:Európska komisia