Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

2020 APEL 2020 Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

15.12.2020 - 15.12.2020


IV. ročník konferencie APEL 2020

Predbežný program:

  • Legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva, Mgr. M. Kiča, štátny tajomník II., MŽP SR  (novela zákona o odpadoch, IS OH - Informačný systém odpadového hospodárstva - aktuálny stav)
  • Pripravované legislatívne zmeny v oblasti ochrany ovzdušia, Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník I., MŽP SR (návrh nového zákona o ovzduší, návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie)
  • Legislatívne zámery MŽP SR na rok 2021, Ján Budaj, minister ŽP SR
  • Diskusný panel

Program konferencie

Viac informácií: http://www.ekonferencia.sk/

Organizátor:EKOSplus
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk

Environmentálna stopa produktov

10.12.2020 - 10.12.2020 Online priestor


Úvodné technické školenie, na ktoré budú nadväzovať informácie a školenia, ktoré budú dostupné na adrese https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_trainings.htm.

Registrácia je možná na adrese: https://sphera.com/live-webinar-pef-product-environmental-footprint-what-it-is-and-benefits-for-smes/

Organizátor:DG ENV

Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility

08.12.2020 - 08.12.2020 Online priestor


Cieľom workshopu je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor na výmenu skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia. Hlavnou témou bude poces prípravy krajského strategického plánu s prezentáciou toho, čo už urobilo mesto Trenčín na podporu udržateľnej mobility a ako sa im opatrenia osvedčili.

Viac informácií: https://www.populair.sk/sk/event/143

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia