Vyhľadávanie

Svetový supermarket

07.11.2020 - 30.11.2020 Škola ochrany prírody Varín
Výstava je určená žiakom 7. - 9. ročníka ZŠ a SŠ a je tvorená objektmi, ktoré je možné rozoberať, zvážiť alebo doslova ohmatať v nadživotnej veľkosti.

 
 
Organizátor:Škola ochrany prírody Varín, CEEV Živica
http://www.npmalafatra.sk

5. EÚ fórum o zdrojoch

03.11.2020 - 03.11.2020

Online konferencia poskytne priestor na diskusiu o možnostiach trvalo udržateľného využívania zdrojov. Konferencia je určená európskym činiteľom s rozhodovacou právomocou a odborníkom z oblasti rozvoja politiky, priemyslu, akademickej obce, občianskej spoločnosti a médií. Očakáva sa, že do diskusie sa zapojí 300 účastníkov z viac ako 40 krajín.

Viac informácií: https://www.umweltbundesamt.de/en/node/26203

Organizátor:Európske fórum zdrojov
E-mail:erf@uba.de