Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Klimatická spravodlivosť

02.07.2021 - 29.08.2021 Slovenské banské múzeum-Banské múzeum v prírode


Putovná výstava – séria 44 emotívnych snímok z 28 krajín a 6 kontinentov o klimatickej zmene, jej prejavoch, príčinách a dôsledkoch so zdôraznením aspektu klimatickej spravodlivosti si môžu návštevníci múzea prezrieť v objektoch povrchovej expozície Banského múzea v prírode – skanzenu. 

Viac ifnormácií: https://www.muzeumbs.sk

Zelený reštart slovenskej ekonomiky - plán obnovy

23.10.2020 - 23.10.2020


Európska únia vyčlenila na obnovu ekonomiky krajín po pandémii Covid-19 rekordnú sumu. Aby mohlo Slovensko čerpať 7,5 miliardy eur z Fondu obnovy, musí prísť do 15. októbra s Národným plánom obnovy a odolnosti.

Podľa Európskej komisie by masívne investície do oživenia ekonomiky nemali prebiehať na úkor environmentálnych cieľov, ale naopak tie by mali byť centrálnym prvkom obnovy. Miliardy eur by malo Slovensko podľa Komisie využiť na reštrukturalizáciu hospodárstva, aby sa stalo udržateľnejšie a odolnejšie nielen voči koronakríze, ale najmä voči dôsledkom zmeny klímy.

Hlavné otázky online diskusie:

 • Aká je vízia slovenskej vlády a relevantných hráčov pri plánovaní reforiem v rámci Zelenej obnovy? Čo sa do plánu reforiem dostalo a čo tam chýba? 
 • Aké sú kľúčové oblasti reforiem, aby Slovensko dosiahlo klimatické ciele a zároveň sa zotavilo z pandémie korony?
 • Aké projekty a investície môžu Slovensku pomôcť hneď?

Panelisti:

 • LÍVIA VAŠÁKOVÁ, poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy
 • RICHARD KVASŇOVSKÝ,  Slovenský plynárenský a naftový zväz
 • RICHARD FILČÁK, Prognostický ústav SAV
 • LUCIA SZABOVÁ, Iniciatíva Znepokojené matky

 
REGISTRÁCIA  pre účasť na online diskusii.      
Program podujatia v PDF verzii

Organizátor:EURACTIV Slovensko

Odpad ako zdroj

15.10.2020 - 15.10.2020


Až 40 % výdavkov výrobných podnikov je spojených s materiálmi. Čo robiť s „odpadom“, ktorý vzniká vo výrobe alebo pri stavebnej činnosti? Skládkovanie je veľmi nákladnou formou zneškodňovania odpadu. Ak tieto sa tieto materiály vrátia späť do obehu, ušetria sa nielen primárne zdroje, ale aj finančné.

Webinár zodpovie otázky:

 • Aké výhody a úspory prináša cirkulárne odpadové hospodárstvo pre podnikanie?
 • Aké sú príklady využitia odpadu ako zdroja na Slovensku?
 • Ako sa zapojiť do premeny odpadu na zdroj už dnes?

Komu je určený?
Pre zvedavých podnikateľov a podnikateľky, ktorí chápu potrebu inovácií a pre odbornú a širokú verejnosť, ktorá chce poznať novinky a trendy v oblasti obehového hospodárstva.

Na webinári odznejú prednášky:
1/ Cirkulárne odpadové hospodárstvo / Roman Gdovjak, Vojtěch Pilnáček, Cyrkl
2/ Premeňme suť na park / Juraj Hariš, projekt Nová Cvernovka
3/ Začíname a končíme PET fľašou / František Doležal, General Plastics
4/ CREATIVITY4CIRCULARITY Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne. Predstavenie výzvy pre výrobné spoločnosti / Jana Bieliková, Slovak Business Agency

REGISTRÁCIA

Organizátor:Platforma pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, INCIEN, SBA
Online podujatie

ENEF 2020

13.10.2020 - 14.10.2020 Hotel DIXON, Banská Bystrica


Témou 14. ročníka medzinárodnej konferencie je čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí.

Tematické okruhy:
 • Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania
 • Energetická efektívnosť v osvetľovaní
 • Energetické služby - doba post-Eurostatová
 • Efektívne priemyselné a občianske budovy
 • Alternatívne palivá pre dopravu
 • Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný rozvoj energetiky
 • Slnečná energia a jej efektívne využitie v praxi
Viac informácií: https://www.energie-portal.sk

Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020


Cieľom podujatia je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt. Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.
Hlavné témy:

 • odovzdávanie záhradníckych vedomostí z generácie na generáciu;
 • medzinárodný prenos vedomostí z jedného miesta na iné; prenos vedomostí prostredníctvom sietí odborníkov (krajinárske, záhradnícke či botanické spoločnosti atď.);
 • prenos vedomostí v procese formálneho vzdelávania (školy venujúce sa záhradnej a krajinnej tvorbe či sadovníctvu);
 • prenos vedomostí prostredníctvom osobnej i neosobnej formy interpretácie, resp. skúseností z prvej ruky (komentované prehliadky parkov a záhrad, interpretačné panely,
 • živé ukážky či umelecké formy interpretácie);
 • prenos vedomostí cez knihy, digitálne, fotografické a archívne materiály atď.
Do podujatia je možné prihlásiť sa do 30. 3.2020.

Viac informácií: http://www.vopz.sk/

Organizátor:Národný Trust n.o., Bratislava

Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie

08.10.2020 - 08.10.2020 Online podujatie


Obehové hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal), prináša príležitosti pre podnikanie a nový vietor do plachiet v krízových časoch.

Webinár zodpovie tieto kľúčové otázky:

 • Kam sa uberá európska a národná legislatíva v oblasti obehového hospodárstva?
 • Aké príležitosti prináša obehové hospodárstvo pre vaše podnikanie?
 • Aké akčné kroky môžeme ako podnikatelia prijať už dnes, aby nás neprekvapila sprísňujúca sa legislatíva?

Komu je webinár určený?
Pre zvedavých podnikateľov a podnikateľky, ktorí chápu potrebu inovácií a pre odbornú a širokú verejnosť, ktorá chce poznať novinky a trendy v oblasti obehového hospodárstva.

Prednášky:

 • Strategické smerovanie obehového hospodárstva v európskom a národnom kontexte /zástupcovia MŽP SR
 • Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie / Petra Csefalvayova, INCIEN
 • CREATIVITY4CIRCULARITY Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne. Predstavenie výzvy pre výrobné spoločnosti /Jana Bieliková, SBA

Webinár je súčasťou série troch online podujatí.

Pre verejnosť a záujemcov o webinár mimo partnerov platformy Circular Slovakia bude webinár dostupný naživo cez stream. Pre viac informácií sledujte podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/342060013902798

Organizátor:Platforma pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovak Business Agency

Geobádateľňa pre všetkých

07.10.2020 - 29.10.2020 Slovenské banské múzeum, Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum: Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov.
Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 35.

Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/geobadatelna-ponuka-oktober-2020

Informačný deň: Green Deal Call 2020

05.10.2020 - 05.10.2020


Národná kancelária Horizontu 2020 pripravila informačný deň k najväčšej tematicky zameranej výzve programu Horizont 2020 Green Deal Call 2020. Pôjde o virtuálne podujatie s dôrazom na výskumné témy a výzvu European Green Deal Call.

Cieľom Informačného dňa je predstaviť témy a špecifiká výzvy, ktorá má prispieť ku konkrétnym riešeniam hlavných priorít Európskej zelenej dohody s rozpočtom jednej miliardy eur.

Témy:

 • pilotné aplikácie, demonštračné projekty a inovatívne produkty
 • inovácie pre lepšie riadenie ekologického a digitálneho prechodu
 • sociálne inovácie a inovácie hodnotového reťazca

Registrácia: do 1. októbra 2020
Program podujatia

Organizátor:Národná kancelária Horizont 2020
E-mail:katarina.simkova@cvtisr.sk

Lesnícke dni – lesy a biodiverzita

05.10.2020 - 18.10.2020 Lesy SR, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava ponúka odpovede odborníkov na aktuálne celospoločenské otázky ako napr.:
 • Ktoré ekosystémové služby poskytujú lesy ľudskej spoločnosti?
 • Ako zmena klímy ovplyvní lesné spoločenstvá?
 • Vážime a chránime si dostatočne naše zelené bohatstvo – lesy a ich biodiverzitu?
 • Vedieme i mladšie generácie k úcte a láske k našim lesom?
Sprievodným programom výstavy sú aktivity lesnej pedagogiky.

Viac informácií: https://web.nlcsk.org

Organizátor:Lesy SR, š. p.
Telefón:0918 828 710

Výstava Mini ZOO v múzeu IX.

01.10.2020 - 25.10.2020 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

Vernisáž výstavy MINI ZOO IX. sa uskutoční 1.októbra 2020 o 14:00 hod. vo výstavných priestoroch Mineralogickej expozície v Berggerichte. Výstava predstaví exotické druhy živočíchov (hmyz, plazy, článkonožce), ale aj kolekciu motýľov zo súkromnej zbierky Michala Zachara. 

Pozvánka