Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020

29.09.2020 - 30.09.2020 Hotel Dixon, Banská Bystrica


Jedným z cieľov organizátorov konferencie je predstaviť projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia relevantným zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy.

Účastníkom podujatia bude prezentovaný legislatívny, strategický a koncepčný rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia na Slovensku a v Českej republike, monitoring, modelovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, metodické prístupy k vymedzovaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia a programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Zaujímavé budú aj prednášky zamerané na možnosti financovania opatrení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy a formy komunikácie a hlavne príklady realizovaných projektov z vybraných slovenských a českých miest. Viac informácii nájdete na webovej stránke projektu (https://www.populair.sk/sk/event/101).

Registrácia: do 15. 9. 2020

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia

Potravinový odpad na Slovensku: Odpovede a riešenia, ktoré pomôžu

29.09.2020 - 29.09.2020 Online podujatie


Témy interaktívnej diskusie:

 • Darí sa nám na Slovensku znižovať potravinový odpad?
 • Znižovanie potravinového odpadu z farmy na tanier
 • Kde sa náš odpad stráca? Ukážka projektu Incien a Nadácie Tesco - Miesta preč
Online vysielanie: https://vimeo.com/event/287891/embed
Viac informácií: Pozvánka, Program


Organizátor:Tesco, Circular Slovakia

Slovakia Going Zero Waste

25.09.2020 - 27.09.2020 Online podujatie


Konferencia je určená širokej verejnosti, zástupcom firiem, samosprávy aj tvorcom legislatívy. Vystúpi počas nej 14 rečníkov v štyroch tematických blokoch, ktoré predstavujú celkový prierez problematikou – od globálneho problému s odpadom vrátane nastavenia systematických zmien, inovatívnych riešení, dobrých príkladov z praxe, až po zero waste fungovanie úspešnej celosvetovej firmy.

Počas prestávok bude pre účastníkov pripravených 9 moderovaných diskusií o detailoch života bez odpadu, ako aj o udržateľnosti a ďalších súvislostiach, ktorým čelí naša spoločnosť v téme životného prostredia.

http://zero-waste.sk/

1. Tatranský hackathon

24.09.2020 - 27.09.2020 f)ITcubator, Poprad


Hlavným cieľom hackathonu je podpora vzdelávania, motivácia mladých ľudí v IT aktivitách a zapojenie sa do spoločenských výziev. Hackathon (tiež známy ako hack day, hackfest alebo codefest) je udalosť, na ktorej sa softvéroví inžinieri a programátori spoja do skupín s účelom intenzívne spolupracovať na vybraných projektoch. Tieto si účastníci vyberajú na základe vopred určenej témy. Na podujatí sú vítaní kóderi, programátori, študenti (vysoké a stredné školy), mladí podnikatelia, IT experti či IT nadšenci. Tri najlepšie skupiny programátorov budú okrem vecných cien motivované aj finančnými výhrami.

Témy a projekty hackathonu:
 • Sm(Art) doprava,
 • Sm(Art) turizmus a
 • Sm (Art) logistika.

Účastníci budú mať zabezpečené bezplatné ubytovanie, stravu i technické zabezpečenie, zúčastniť sa podujatia je možné aj online. Registrácia je možná do 23. septembra 2020 cez online platformu https://tatrahack.sk/.

Organizátor:Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Týždeň zelených budov na Slovensku 2020

21.09.2020 - 29.09.2020 Kongresová sála SLSP, Tomášikova 48, Bratislava

Súčasťou desiateho ročníka podujatia Týždeň zelených budov bude 6  samostatných tematických aktivít zameraných na rôzne cieľové skupiny – odbornú a laickú verejnosť, médiá i študentov stredných škôl.

Konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe (29. 9.) prinesie nielen inšpiráciu od renomovaných prednášajúcich, ale predovšetkým konkrétne nápady. Zameria sa na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra. Aktuálne trendy, príklady úspešných projektov, priestor pre otázky.

Témy konferencie: 

 • Konkrétne príklady– cirkulárne budovy, zelený urbanizmus, infraštruktúra
 • Dizajnový koncept Cradle to Cradle
 • Ako projektovať budovy, ktoré generujú svoju vlastnú energiu
 • Nevyhnutné úpravy stavebných predpisova klimatické zmeny 
 • Ako môže biofíliapretransformovať budovy

Prednášajúci:

 • CARLO BATTISTI, Taliansko
 • MICHAEL BRAUNGART, Nemecko
 • HANS HAMMINK, Holandsko
 • CHARLES KIBERT, USA
 • MICHAL KRIŠTOF, Česká republika a ďalší

Viac informácií: http://skgbc.eu/portal/event/11420/

Organizátor:Slovenská rada pre zelené budovy

REMTECH EUROPE 2020

21.09.2020 - 25.09.2020 Online konferencia

Medzinárodná konferencia RemTech Europe – European Conference on remediation markets and technologies, ktorá je súčasťou významného podujatia RemTech, sa koná každoročne v talianskom meste Ferrara neďaleko Bologne. Nad konferenciou prevzala záštitu Európska komisia.

RemTech je významné špecializované podujatie venované ochrane a obnove krajiny, sanácii a rekultivácii znečistených území.

Krajinná architektúra

17.09.2020 - 17.09.2020


Diskusia za zameria na aktuálne témy v záhradnej a krajinnej architektúre. Live-stream sa uskutoční dňa 17. septembra 2020. V prípade záujmu o účasť je potrebné prihlásiť sa do 15. septembra 2020: https://www.komarch.sk/diskusia-krajinna-architektura/.

Organizátor:Slovenská komora architektov

Mestá a obce v novom programovom období

10.09.2020 - 10.09.2020 Online podujatie


Výrazný podiel na investíciách do miest a obcí majú práve eurofondy. V najbližšej dobe bude balík európskych peňazí podstatne vyšší – nové programové obdobie 2021 – 2027 je za dverami. Práve teraz budú mať mestá a obce ešte viac možností získať financie pre svoj rozvoj. Nemalo by však chýbať strategické plánovanie
(sektorové stratégie, územné stratégie), definovanie projektov na financovanie z EU fondov či predinvestičná príprava. O tom všetkom si povieme viac počas najbližšieho webináru, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. 9. 2020.

Na webinári sa dozviete:

 • aktuálny stav nového programového obdobia,
 • skúsenosti zo strategického plánovania v minulých programových obdobiach,
 • predstavenie novej metodiky tvorby PHSR (zmeny a na čo si dať pozor),
 • ako zvýšiť šance získať financie pre mestá a obce.
https://www.grantexpert.sk/webinar-mesta-a-obce-v-novom-programovom-obdobi/

Organizátor:GrantExpert

Noc s netopiermi

04.09.2020 - 04.09.2020 Krajská hvezdáreň na Malom diele v Žiline

Podujatie je organizované rámci 24. ročníka Medzinárodnej noci netopierov, ktorú vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne.

Účastníci sa dozvedia viac o živote netopierova a ich význame pre prírodu.
Organizátor:Krajská hvezdáreň, Žilina

Energetický manažment 2020

02.09.2020 - 04.09.2020 Grand hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry

Konferencia pozostáva zo šiestich sekcií, ktoré budú zamerané na stratégiu a legislatívu v energetickom manažmente, optimalizáciu spotreby energie realizáciou efektívnych projektov, energetický manažment v priemysle, kvalitu projektov energetických služieb od prípravy po realizáciu, smart riešenia v oblasti energetického manažmentu a podporné mechanizmy a financovanie projektov. Súčasťou bohatého programu budú aj dve diskusné fóra.

Viac informácií: https://www.energie-portal.sk

Organizátor:Slovenská asociácia energetických inžinierov, Asociácia energetických manažérov