Vyhľadávanie

Letné tvorivé dielne

13.08.2020 - 13.08.2020 Slovenské banské múzeum - Starý zámok, Banská Štiavnica


Tvorivé dielne vo Fajkárskej dielni Starého zámku na tému: výroba, maľovanie a glazovanie ŠTIAVNICKÝCH PERMONÍKOV.
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk

Organizátor:Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
E-mail:staryzamok@muzeumbs.sk

Letná škola: Ekonomika v kruhu

10.08.2020 - 14.08.2020


Projekt letnej školy Ekonomika v kruhu má za úlohu predstaviť princípy cirkulárnej ekonomiky, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Cieľom je ukázať tento prístup žiakom nie len v teoretickej forme, ale zažiť čo najviac princípov obehového hospodárstva v praxi a každodennom živote.

Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy či hry na témy:

  • Dizajn výrobkov – životnosť výrobkov,
  • Odevný priemysel – móda s posolstvom,
  • Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom,
  • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie,
  • Zelené budovy – trvalo udržateľné stavby a zelené strechy,
  • Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, tvorba odpadu.

Súčasťou projektu budú tematické podujatia a exkurzie (skládka, spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určené žiakom piateho až deviateho ročníka a má kapacitu 20 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.

Projektová koordinátorka: doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Viac informácií: http://3e-institut.sk/letna-skola.html?fbclid=IwAR113ViZukzgHDKac3bcut85w4eOp7oQ4ETv3bn9TMHTv4nYoxkXioDnt8c

Organizátor:3E inštitút, platforma Circular Slovakia, Univerzita Komenského Bratislava
E-mail:veronika.gezik@fm.uniba.sk

Noci z Nového zámku 2020

01.08.2020 - 01.08.2020 Slovenské banské múzeum – Nový zámok, Banská Štiavnica


Slovenské banské múzeum – Nový zámok pozýva zažiť prehliadku zámku a vychutnať si výhľad na centrum mesta vo večerných a nočných hodinách počas podujatia Noci z Nového zámku.

Viac informácií: novyzamok@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk