Vyhľadávanie

CONTAMINATED SITES 2020

10.06.2020 - 12.06.2020 Trnava

Dear Colleagues and Friends, The Ministry of Environment of the Slovak Republic and the Slovak Environment Agency are delighted to invite you to participate in the INTERNATIONAL CONFERENCE CONTAMINATED SITES 2020 Following three previous successful editions of the International Conference CONTAMINATED SITES in 2013, 2015 and 2016 in Bratislava and 2018 in Banská Bystrica we have a great pleasure to welcome participants from all over the world again – now in the historical city of Trnava, which is known as the Slovak Little Rome. Researchers, educators, government officials, consultants, managers, community leaders and others with expertise in contaminated sites are invited to submit abstracts for oral or poster presentation by 20 MARCH 2020. Online registration: http://contaminated-sites2020.sazp.sk/online-registration/.
http://contaminated-sites.sazp.sk/

Zelená obnova ekonomiky

05.06.2020 - 05.06.2020


Hlavnou témou online diskusie je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia.

Európska ekonomika prechádza hlbokou krízou vyvolanou pandémiou COVID-19. Krajiny aj európske inštitúcie spúšťajú programy masívnych investícií do oživovania ekonomiky. Podľa Európskej komisie nemajú prebiehať na úkor environmentálnych cieľov  obnova hospodárstva má byť v zhode s klimatickými (resp. širšie environmentálnymi) plánmi Únie. Aprílový summit ukázal, že s týmto názorom súhlasí aj veľká väčšina európskych lídrov.

Podobný zámer deklaruje v programovom vyhlásení aj nová slovenská vláda. Boj s hospodárskymi následkami koronakrízy je aj príležitosťou na reštrukturalizáciu slovenského hospodárstva, na zmeny, ktoré ho urobia viac udržateľným a lepšie pripravia na dlhodobé výzvy.

Podujatie si dáva za cieľ odpovedať na otázky:
 • Premietnu sa klimatické ciele Slovenska do plánu obnovy ekonomiky po koronakríze?
 • V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky vidíte najväčšie príležitosti na zmenu?
 • Plánujete do procesu prípravy plánov zapájať širšiu skupinu aktérov: expertov, zástupcov environmentálnych organizácií a firmy?
Diskuovať budú: 
 • JÁN BUDAJ, minister životného prostredia SR
 • MICHAL WIEZIK, poslanec Európskeho parlamentu (SPOLU / EPP)
 • LADISLAV MIKO, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • JURAJ ZAMKOVSKÝ, výkonný riaditeľ Priatelia Zeme-CEPA
 • LILIANA RÁSTOCKÁ, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy
Moderátor: RADOVAN GEIST, EURACTIV Slovensko

Viac informácií: Program, Registrácia


Organizátor:Slovenská klimatická iniciatíva, EURACTIV Slovensko

Víkend otvorených parkov a záhrad

05.06.2020 - 07.06.2020


Cieľom podujatia je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt. Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.
Hlavné témy:

 • odovzdávanie záhradníckych vedomostí z generácie na generáciu;
 • medzinárodný prenos vedomostí z jedného miesta na iné; prenos vedomostí prostredníctvom sietí odborníkov (krajinárske, záhradnícke či botanické spoločnosti atď.);
 • prenos vedomostí v procese formálneho vzdelávania (školy venujúce sa záhradnej a krajinnej tvorbe či sadovníctvu);
 • prenos vedomostí prostredníctvom osobnej i neosobnej formy interpretácie, resp. skúseností z prvej ruky (komentované prehliadky parkov a záhrad, interpretačné panely,
 • živé ukážky či umelecké formy interpretácie);
 • prenos vedomostí cez knihy, digitálne, fotografické a archívne materiály atď.
Do podujatia je možné prihlásiť sa do 30. 3.2020.

Viac informácií: http://www.vopz.sk/

Organizátor:Národný Trust n.o., Bratislava

Workshop EZ a geologická verejnosť

01.06.2020 - 03.06.2020 Trnava


Workshop na tému Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia je určený prednostne pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov, ale aj pre ostatných záujemcov. Účasť na workshope je bezplatná – ubytovanie a stravu zaregistrovaným účastníkom hradí organizátor. Doprava je na vlastné náklady účastníkov.
Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia