Vyhľadávanie

Sú lesy národný poklad alebo tovar?

25.06.2020 - 25.06.2020 Art Cafe, Banská Štiavnica


Nie je žiadnym tajomstvom, že ochrana lesov na Slovensku nie je taká dôsledná, ako by sa patrilo. Za ostatné roky sa javí ťažba dreva nadmerná a odohráva sa nielen v hospodárskych lesoch, ale aj v tých najvzácnejších – v národných parkoch a chránených územiach. Na druhej strane, na začiatku tohto roka vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá sprísňuje podmienky pre náhodný výrub lesov. Bude to prvý krok von zo začarovaného kruhu ochrany prírody na Slovensku? Čo to v praxi znamená pre vlastníkov lesov? Aké sú v súčasnosti ich práva a povinnosti? Aké sú ďalšie problémy v správe lesov na Slovensku a ako ich riešiť?

Diskutovať budú:

 • Ladislav Miko, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Eduard Apfel, hlavný inžinier, Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
 • Marián Jasík, ekologický aktivista, PRALES, o.z.

Moderátor: Patrik Kováč, Slovak Foreign Policy Association
Diskusia je súčasťou série Citizens’ Dialogues.

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/695971584305433/

Organizátor:SFPA, Zastúpenie EK v SR

Odpadové výzvy samospráv

24.06.2020 - 24.06.2020 On-line podujatie


Kľúčovú úlohu v rámci obehového hospodárstva zohrávajú aj samosprávy, ktoré majú v zozname svojich povinností nakladanie s komunálnymi odpadmi. Online podujatie sa zameria na to, aké výzvy čakajú na týchto aktérov v blízkej budúcnosti. Následne budú predstavené  príklady dobrej praxe a dostupné nástroje na zefektívnenie súčasného stavu.
Panelisti:

 • Andrej Kovarik, splnomocnenec pre životné prostredie, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
 • Pavel Kravec, starosta obce, Trnavá Hora
 • Katarína Bednáriková, konzultantka pre obehové hospodárstvo na samosprávach, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky
Čas online podujatia: 10:00 - 11:30

Registračný formulár: https://forms.gle/CTpaQQha65SEaP5K6

Organizátor:Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky

Zarábajúce cirkulárne odpadové hospodárstvo

24.06.2020 - 24.06.2020

Druhý webminár z cyklu Cirkulárne odpadové hospodárstvo. Prednášať bude odpadový expert Vojtěch Pilnáček. Venovať sa bude ukážkam dobrej praxi, definícii obalov, legislatíve a nástrojom ako obaly, ktoré spoločnosti nevyužijú, môžu predávať.

Začiatok online podujatia je o 9:00. Registrácia je možná na adrese: https://docs.google.com/forms/

Tvorivé dielne v Dielničke

20.06.2020 - 28.06.2020 Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof


Slovenské banské múzeum pozýva do Dielničky v Kammerhofe, kde sa uskutočnia tvorivé dielne a to v termínoch 13., 20. a 27. júna 2020 v čase od 9:00 do 15:30.
Ponuka: 13.jún 2020: batikovanie tašiek voskom, 4,50 € 20.jún 2020: tvarovanie z hliny, 3,00 € 27.jún 2020: smaltovanie príveskov, náušníc, 2 - 4,50 € 
Maximálny počet návštevníkov v jednom vstupe: 8
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk

Ako zastaviť stratu biodiverzity

11.06.2020 - 11.06.2020 Online podujatie

Ochrana biodiverzity je kľúčová pre mnoho ekosystémov poskytujúcich služby nevyhnutné pre ľudský život. V dôsledku ľudských aktivít však biodiverzita klesá. Hlavnými príčinami sú zmena využívania pôdy a vody, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, klimatické zmeny, znečistenie, strata a fragmentácia biotopov a prenikanie cudzích rastlinných a živočíšnych druhov.

V roku 2020 má EÚ prijať novú Stratégiu pre biodiverzitu pre rok 2030. Bude sa týkať širokého spektra oblastí, od zastavenia odlesňovania a degradácie pôdy, cez ochranu druhov a ich habitatov, po udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Hlavným cieľom online diskusie je zamerať sa na niekoľko otázok:
 • Má Stratégia biodiverzity 2030 obsahovať právne záväzné ciele pre EÚ a členské krajiny?
 • Aké zmeny potrebuje európske a slovenské poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, aby neohrozovali biodiverzitu?
 • Programové vyhlásenie vlády obsahuje ambiciózne environmentálne plány, čo konkrétne plánuje Slovensko pre zlepšenie ochrany biodiverzity?
Diskutovať budú: 
 • MICHAL WIEZIK, poslanec Európskeho parlamentu (SPOLU / EPP) 
 • LADISLAV MIKO, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 
 • JURAJ SMATANA, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR 
 • KATARÍNA BUTKOVSKÁ, generálna riaditeľka, Ministerstvo životného prostredia SR 
 • MIROSLAVA PLASSMANN, riaditeľka, WWF Slovensko.
Moderátor: RADOVAN GEIST, EURACTIV Slovensko

Viac informácií: program, registrácia


Organizátor:EuroPolicy, o. z, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, EURACTIV Slovensko.

Zelená obnova ekonomiky

09.06.2020 - 09.06.2020


Hlavnou témou online diskusie je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia.

Európska ekonomika prechádza hlbokou krízou vyvolanou pandémiou COVID-19. Krajiny aj európske inštitúcie spúšťajú programy masívnych investícií do oživovania ekonomiky. Podľa Európskej komisie nemajú prebiehať na úkor environmentálnych cieľov  obnova hospodárstva má byť v zhode s klimatickými (resp. širšie environmentálnymi) plánmi Únie. Aprílový summit ukázal, že s týmto názorom súhlasí aj veľká väčšina európskych lídrov.

Podobný zámer deklaruje v programovom vyhlásení aj nová slovenská vláda. Boj s hospodárskymi následkami koronakrízy je aj príležitosťou na reštrukturalizáciu slovenského hospodárstva, na zmeny, ktoré ho urobia viac udržateľným a lepšie pripravia na dlhodobé výzvy.

Podujatie si dáva za cieľ odpovedať na otázky:
 • Premietnu sa klimatické ciele Slovenska do plánu obnovy ekonomiky po koronakríze?
 • V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky vidíte najväčšie príležitosti na zmenu?
 • Plánujete do procesu prípravy plánov zapájať širšiu skupinu aktérov: expertov, zástupcov environmentálnych organizácií a firmy?
Diskuovať budú: 
 • JÁN BUDAJ, minister životného prostredia SR
 • MICHAL WIEZIK, poslanec Európskeho parlamentu (SPOLU / EPP)
 • LADISLAV MIKO, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • JURAJ ZAMKOVSKÝ, výkonný riaditeľ Priatelia Zeme-CEPA
 • LILIANA RÁSTOCKÁ, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy
Moderátor: RADOVAN GEIST, EURACTIV Slovensko

Viac informácií: program, registrácia


Organizátor:Slovenská klimatická iniciatíva, EURACTIV Slovensko

Svetový deň životného prostredia

05.06.2020 - 07.06.2020

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia otvára bezplatne svoje brány verejnosti ZOO Bojnice, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenské múzeum ochrany a prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Informácie o otváracích hodinách a aktuálnych expozíciách nájdete na adresách:
Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR