Vyhľadávanie

Workshop EZ a geologická verejnosť

11.03.2020 - 13.03.2020 Trnava


Workshop na tému Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia je určený prednostne pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov, ale aj pre ostatných záujemcov. Účasť na workshope je bezplatná – ubytovanie a stravu zaregistrovaným účastníkom hradí organizátor. Doprava je na vlastné náklady účastníkov.
Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia