Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Hravý Starý zámok 2020

22.02.2020 - 22.02.2020 Slovenské banské múzeum-Starý zámok


Slovenské banské múzeum vás srdečne pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok, ktorá sa uskutoční 22. februára 2020 od 09:00 do 15:00 hodiny v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Netradičná a zábavná rodinná hra s indíciami získanými v tajomných zákutiach Starého zámku spojená s lúštením tajničky a hlavnou témou- drevo. Pomocníkmi budú odvaha, ostrovtip, heraldika, príslovia, porekadlá, či prirovnania. Vstupenky na podujatie budú zlosované. Bližšie informácie: 045/6949472, staryzamok@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk PARTNER PODUJATIA: Reštaurácia MONARCHIA MEDIÁLNY PARTNER: Štiavnické noviny
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk

Prázdniny v Dielničke v Kammerhofe

18.02.2020 - 27.02.2020 Kammerhof –Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum pozýva do Dielničky v Kammerhofe, kde sa v termíne 18. - 21.februára, 22. februára, 26. - 27. februára a 4. marca 2020 uskutočnia prázdninové tvorivé dielne. Príďte sa niečo nové naučiť, zabaviť a vyrobiť niečo pre radosť alebo ako darček pre blízkych a kamarátov.
Info/Cenník: www.muzeumbs.sk

Telefón:045/694 94 51
E-mail:enviro@muzeumbs.sk

Workshop EZ a geologická verejnosť

17.02.2020 - 19.02.2020 Trnava


Workshop na tému Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia je určený prednostne pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov, ale aj pre ostatných záujemcov. Účasť na workshope je bezplatná – ubytovanie a stravu zaregistrovaným účastníkom hradí organizátor. Doprava je na vlastné náklady účastníkov. Aktivita sa koná v rámci NP 3 INFOAKTIVITY, HAP 5.
Viac informácií: https://www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Ako nám vie obnova budov pomôcť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

10.02.2020 - 10.02.2020 Blue Bear, Mýtna ul., Bratislava


Budovy sú dnes zodpovedné za približne 40 % spotreby energie a 36 % emisií CO2 v EÚ, čím sa z nich stáva najväčší spotrebiteľ energie v Európe. Nízkouhlíková štúdia, vypracovaná Svetovou bankou, identifikovala najväčší potenciál úspor energie pre Slovensko práve v oblasti obnovy budov. Zároveň hovorí, že najdôležitejším politickým cieľom do roku 2030 musí byť pre Slovensko v nízkouhlíkovej transformácií obnova existujúceho fondu budov spojená so zvyšovaní ich energetickej efektívnosti.
Viac informácií: https://euractiv.sk

Organizátor:Budovy pre budúcnosť

Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy

06.02.2020 - 06.02.2020 Brusel, Belgicko


In her political guidelines for the future Commission, President-elect Ursula von der Leyen expressed her will for European citizens to play a leading and active part in building the future of our Union. The importance of more citizen engagement has been recognised and strengthened in the Lisbon Treaty with the European citizens’ initiative and in a number of documents and political declarations, such as the Commission contribution to the Sibiu Declaration for a “new strategic agenda for the EU 2019-2024”.

With this in mind, the European Commission’s Directorate-General for Regional and Urban Policy is organising a conference on engaging citizens and civil society in Cohesion Policy. The conference will focus on how to ensure closer cooperation with citizens and civil society in the governance and implementation of Cohesion Policy and management of dedicated EU funds. Through a more active citizens’ engagement, institutions will become even more transparent and accountable, while investments will bring more and bigger results on the ground.

Some key questions to address through the conference are:

 • How can citizens and civil society contribute to good governance in EU Cohesion Policy?
 • How do we bring Cohesion Policy closer to citizens?
 • What are the experiences from cooperation between authorities and citizens across Europe?

Register here for this event. Draft agenda.

Organizátor:Európska komisia

Cleantechsummit

04.02.2020 - 04.02.2020 Východoslovenská galéria, Košice

Konferencia Cleantechsummit sa zameriava na prezentáciu aktuálnych trendov a informácií z ekologických technológií, zlepšenie verejného prostredia a medzinárodnú výmenu know-how.

Hlavné témy:
 • Inovatívne energetické služby
 • Lokálne energetické trhy
 • Opatrenia pre zapojenie OZE
 • ICT a B2B riešenia pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách
Viac informácií: www.techsummitevents.sk

ODPADY 2020

04.02.2020 - 05.02.2020 Holiday Inn, Žilina


Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, osobitne s dôrazom na aktuálne schvalenú transpozičnú novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie. Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 - 2025 vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP SR.

Tematické okruhy:

 • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva
 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 - 2025
 • Odborná diskusia za účasti zástupcov MŽP SR
 • Workshop - praktické ukážky s vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom informačnom systéme odpadového hospodárstva
 • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
 • Moderné trendy - technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov
Viac informácií: http://ekonferencia.sk/odpady2020/

Organizátor:EKOS plus

Klíma a energetika vo voľbách 2020

03.02.2020 - 03.02.2020 Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava


Ako vidia Európsky ekologický dohovor slovenskí politici?
Európska komisia predstavila v decembri Európsky ekologický dohovor. Jeden z jeho cieľov je dosiahnutie klimatickej neutrality. Akú cestu k nej by malo Slovensko zvoliť? Môže vôbec dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050? Ako by malo rozvíjať a financovať obnoviteľné zdroje? Čo musí urobiť pre zníženie spotreby energií v budovách a pre boj proti energetickej chudobe? Akú budúcnosť má na Slovensku zemný plyn a plynárenská infraštruktúra? Nakoľko by sa malo Slovensko spoliehať na jadrovú energiu? Mali by si občania v záujme ochrany životného prostredia siahnuť hlbšie do vrecka? A ako môže Slovensko znižovať emisie a zároveň zostať priemyselnou krajinou? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede s politikmi kandidujúcimi vo februárových parlamentných voľbách.

Viac informácií: https://euractiv.sk/, program